KONTIL 250 MG / 5 ML SUSPANSIYON (15 ML)

KONTIL 250 MG / 5 ML SUSPANSIYON (15 ML) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI15,58 TL
KAMU ÖDENEN15,58 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8699570700018
ETKİN MADDEPYRANTEL PAMOAT
FİRMA ADIHÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI15
ATC KODUP02CC01
NFC KODUA04412
SGK EŞDEĞER KODUE200B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKGDQ

ATC Sınıflandırması

P – ANTİPARAZİT ÜRÜNLERİ, İNSEKTİSİTLER VE BÖCEK UZAKLAŞTIRICILAR
P02 – ANTİHELMİNTİKLER
P02C – ANTİNEMATODLAR
P02CC – TETRAHİDROPİRİMİDİN TÜREVLERİ
P02CC01 – PİRANTEL

İlacın kısa özeti

Tamoxifen Teva 10 mg film tablet

Ağız yoluyla kullanılır.

 • Etkin Madde: Her bir film tablet 10 mg tamoksifene eşdeğer tamoksifen sitrat (15.2 mg) içerir.
 • Yardımcı Maddeler. Mannitol, povidon, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (El71) ve polietilen glikol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. îlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Tamoxifen Teva nedir ve ne için kullanılır?
2. Tamoxifen Teva ‘yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Tamoxifen Teva nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. Tamoxifen Teva ‘nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Tamoxifen Teva nedir ve ne için kullanılır?

Beyaz renkli, yuvarlak bikonveks film kaplı tablettir. Tabletin bir yüzü “T” üzerine “10” baskılı, diğer yüzü düzdür.

TAMOXIFEN-TEVA, 30 ve 250 (5 x 50) tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. TAMOXIFEN-TEVA anti-östroj enler denen ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Meme kanseri tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Tamoxifen Teva’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Tamoxifen Teva’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

 • Hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız,
 • Etkin madde olan tamoksifen veya TAMOXIFEN-TEVA’nm içeriğinde bulunan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Anastrazol (meme kanseri tedavisinde kullanılan farklı bir ilaç) kullanıyorsanız.

TAMOXIFEN-TEVA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:

 • Doğuştan kalp atım bozuklukları (Konjenital uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes) tanınız ya da şüpheniz varsa, TAMOXIFEN-TEVA kullanılmamalıdır.
 • Doğum kontrolü ile ilgili bazı önlemlerin kullanımı TAMOXIFEN-TEVA tedavisini etkileyebileceğinden, uyguladığınız doğum kontrol önlemleri hakkında doktorunuza bilgi veriniz.
 • TAMOXIFEN-TEVA kullanırken veya daha sonra herhangi bir zamanda, anormal vajinal kanama veya kasıklarda ağrı veya basınç hissi gibi diğer jinekolojik belirtileriniz olursa doktorunuza bildiriniz çünkü rahim duvarının kalınlaşması gibi bazı değişiklikler oluşabilir ve bunların bazıları kanser dahil ciddi değişiklikleri içerebilir.
 • Geç dönem meme rekonstrüksiyon operasyonunda (size ait dokunun alınarak yeni bir meme oluşturulması için yapılan primer meme operasyonundan haftalar veya yıllar sonra) TAMOXIFEN-TEVA, komplikasyonlara yol açarak doku flaplan (vücudun bir kısmından kesilip diğer kısmına eklenen doku parçası) içindeki ince damarlar içinde kan pıhtılarının oluşumu riskinin artmasına neden olabilir.
 • Toplardamar tıkanıklığı (Venöz tromboembolizm)

 • Tamoksifen verilen sağlıklı kadınlarda toplardamar tıkanıklığı riskinde 2-3 kat artış görülmüştür. Meme kanserli hastalarda ciddi obezite (aşırı şişmanlık), eş zamanlı kemoterapi kullanımı, ailede toplardamar tıkanıklığı hikayesi bu riski artırmaktadır. Toplardamar tıkanıklığı açısından birden çok risk faktörü taşıyan hastalarda, koruma amacıyla uzun süreli kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç tedavisi düşünülebilir.
 • Ameliyat ve hareketsizlik: Kısırlık tedavisi gören hastalarda, ameliyattan veya uzun süreli hareketsizlikten (mümkünse) en az 6 hafta önce tamoksifen kullanımı durdurulmalıdır ve ancak hasta tam olarak hareketli olduğunda tekrar başlanmalıdır. Tüm hastalar için kan pıhtılaşmasını önleyici önlemler alınmalı ve hastanede yatış ile ayağa kalktıkları erken dönemde derecelendirilmiş varis çorapları ve mümkünse kan pıhtılaşmasını önleyen ilaç tedavisi uygulanmalıdır.
 • Herhangi bir hastada toplardamar tıkanıklığı görülmesi halinde, tamoksifen derhal durdurulmalı ve kanın pıhtılaşmasına engel olacak önlemler başlatılmalıdır. Bazı meme kanserli hastalarda tamoksifen kullanımına koruyucu kan pıhtılaşmasını önleyen ilaç tedavisi ile birlikte devam edilmesi gerekli olabilir.
 • Bacaklarda kızarıklık, şişme, ağrı, sertlik, hassasiyet gibi toplardamar tıkanıklığı belirtisi ile karşılaştığınızda derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TAMOXIFEN-TEVA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
TAMOXIFEN-TEVA yiyeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız.
 • Bu ilacı kullandığınız süre içinde hamile kalmamalısınız. Doğum kontrolü için hormonal olmayan yöntemler kullanınız.
 • Menopoza girmemişseniz tedaviye başlamadan önce gerekli incelemeleri yaptırarak hamile olmadığınızdan emin olunuz.
 • TAMOXIFEN-TEVA kullanırken veya tedavinizin kesilmesinden sonraki iki ay içinde hamile kalmayınız.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • îlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • TAMOXIFEN-TEVA’nm süte geçip geçmediği bilinmediğinden emzirme döneminde bu ilacın kullanılması önerilmez.
 • Bebeğin emzirilmesinin bırakılması ve TAMOXIFEN-TEVA tedavisine başlanması veya TAMOXIFEN-TEVA tedavisinin bırakılması ve bebeğin emzirilmesine devam edilmesi kararı, ilacın anne için önemine bağlıdır.

Araç ve makine kullanımı
TAMOXIFEN-TEVA’nm araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

TÂM()XI EE.-TEEA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • TAMOXIFEN-TEVA her bir tablette 94.9 mg mannitol içerir. Bu dozda mannitole bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
 • TAMOXIFEN-TEVA her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

 • Varfarin gibi pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar
 • Rifampisin (verem gibi hastalıklarda kullanılan antibakteriyel ilaç)
 • Paroksetin, fluoksetin bupropiyon gibi ruh halini iyileştirmeye yönelik antidepresanlar,
 • Kinidin (kalp atım bozukluklarında kullanılan antiaritmik)
 • Sinakalset (hiperparatiroidizm, ciddi böbrek hastalığı ve paratiroid kanserinde yükselen kalsiyum seviyesini düşürücü ilaç)
 • TAMOXIFEN-TEVA’yı anastrozol, letrozol veya exemestane gibi ilaçlarla (aromataz inhibitörleri) birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir