KEPPRA 500 MG 50 FILM TABLET

KEPPRA 500 MG 50 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699624090072
ETKİN MADDELEVETIRASETAM
FİRMA ADIUCB PHARMA A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUN03AX14
NFC KODUA04267
SGK EŞDEĞER KODUE372B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFAW

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX14 – LEVETİRASETAM

İlacın kısa özeti

KEPPRA 500 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde:
  Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir.

 • Yardımcı maddeler:
  Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat. Film kaplama maddesi: Opadry 85F32004 .

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatı n ı saklayı n ı z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularını z olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandı ğ ı n ı z ı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkı nda size önerilen dozun dışında yüksek veya düş ük doz kullanmayınız .

Bu Kullanma Talimatında:

1. KEPPRA nedir ve ne için kullanılır?
2. KEPPRAyı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. KEPPRA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. KEPPRA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. KEPPRA nedir ve ne için kullanılır?

KEPPRA, sarı renkli, çentikli ve bir yüzünde “ucb” ve “500” baskılı tabletler halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.

KEPPRA, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

KEPPRA, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

KEPPRA, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi

başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)

 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir