KEPPRA 500 MG/ 5 ML KONSANTRE INF.COZ. ICEREN 10 FLAKON

KEPPRA 500 MG/ 5 ML KONSANTRE INF.COZ. ICEREN 10 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699624760012
ETKİN MADDELEVETIRASETAM
FİRMA ADIUCB PHARMA A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG/ML
AMBALAJ MİKTARI10
ATC KODUN03AX14
NFC KODUA11683
SGK EŞDEĞER KODUH019A

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX14 – LEVETİRASETAM

İlaç Hakkında Kısa Özet

Keppra 500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde:
  Her bir ml’de 100 mg levetirasetam içerir.
 • Yardımcı maddeler:
  Sodyum asetat trihidrat, glasiyal asetik asit, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayı nız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularını z olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanı mı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandı ğ ı n ı z ı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İ laç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düş ük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Keppra nedir ve ne için kullanılır?
2. Kepprayı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Keppra nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Keppra’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Keppra nedir ve ne için kullanılır?

Keppra, berrak, renksiz, steril bir çözeltidir. Keppra kaplamasız kauçuk tıpa veya teflon yüzlü tıpa ve alüminyum/polipropilen geçme kapak ile kapatılmış 5 ml’lik Tip I cam flakonlarda ambalajlanmıştır. Bir kutuda 10 flakon bulunur. Keppra, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

Keppra, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

Keppra, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde, yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzerindeki adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

Keppra steril konsantre infüzyon çözeltisi, oral uygulamanın geçici olarak mümkün olmadığı hastalar için seçenektir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Keppra kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Keppra’ yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer Keppra’nın etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

Keppra’yı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız:

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
 • Keppra gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
 • Eğer halsizliğiniz varsa, ateşiniz yüksekse, tekrarlayan enfeksiyonlar veya pıhtılaşma bozuklukları yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Keppra’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Keppra’ yı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, Keppra’ yı alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

Doktorunuza danışmadan Keppra ile tedavinizi durdurmamalısınız. Keppra’ nın doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. Keppra hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi süresince emzirme önerilmez. Doktorunuz, ilacın anne açısından önemini dikkate alarak emzirmenin veya ilaçla tedavinin durdurulup durdurulmayacağına dair bir karar verir.

Araç ve makine kullanımı

Keppra uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür.

Keppra tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

Keppra’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Maksimum tek doz Keppra konsantre infüzyon çözeltisi 2,5 mmol (veya 57 mg) sodyum ihtiva eder (Flakon başına 0,8 mmol veya 19 mg). Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Keppra’yı almadan bir saat önce ve aldıktan bir saat sonra makrogol (laksatif olarak kullanılan bir ilaç) almayınız, bu durum Keppra’nın etkisini kaybetmesine neden olabilir.

Keppra ile birlikte metotreksat (bağışıklık sistemi bozuklukları ya da kanser gibi hastalıklarda kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir