KATARIN 120 MG + 50 MG +1 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP, 100 ML

KATARIN 120 MG + 50 MG +1 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP, 100 ML Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699578572211
ETKİN MADDEKLORFENIRAMIN MALEAT + OKSOLAMIN SITRAT + PARASETAMOL
FİRMA ADIBİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI100
ATC KODUR05X
NFC KODUA04240
SGK EŞDEĞER KODUE734A

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI

İlacın kısa özeti

Katarin 120 mg+50 mg+ 1 mg/ 5ml pediatrik şurup

Ağızdan alınır.
Bir ölçek (5 ml);
Etkin maddeler: 120 mg parasetamol, 50 mg oksolamin sitrat, 1 mg klorfeniramin maleat,
Yardımcı maddeler: Sodyum benzoat (E211), monopropilen glikol (E1520), gliserin, sorbitol (E420), povidon, sitrik asit monohidrat (E330), sodyum siklamat, sakkarin sodyum (E954), ponsa 4R (E124), çilek aroması, muz aroması, saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Katarin nedir ve ne için kullanılır?
 2. Katarin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Katarin nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Katarin’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Katarin nedir ve ne için kullanılır?

Katarin Şurup koyu pembe renkli, berrak çözeltidir. Katarin 5 ml’lik kaşık ölçek ile emniyet halkalı kapakla kapatılmış, 100 ml’lik bal renkli cam şişede takdim edilmektedir.

Katarin, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve balgamı eritici etkisi ile salgıları sulandıran ve böylece öksürüğü tedavi eden bir antitüssif (oksolamin sitrat) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

Katarin grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarında ve alerjik hastalıklarında görülen ağrı, ateş, hapşırma, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetlerin giderilmesinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Katarin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Katarin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Şurup içeriğindeki parasetamol, oksolamin veya klorfeniramin adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi > 9) varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa,
 • Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,
 • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Göz tansiyonunuz (dar açılı glokom) varsa,
 • Sara (epilepsi) hastasıysanız.

Katarin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa
 • Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve antiinflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Parasetamol, oksolamin sitrat ve klorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
 • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa
 • Ciddi yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığınız varsa
 • Fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa
 • Bronşitiniz (bronş iltihabı) ve bronşiektazisiniz (bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi) varsa

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Katarin’in içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur.

Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Katarin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Besinler Katarin’in emilim hızını azaltabilir.
Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.
Doktorunuz aksini söylemedikçe Katarin’i hamilelikte kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz aksini söylemedikçe Katarin’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Katarin uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

Katarin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Katarin, Ponsa 4R içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Katarin sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Katarin’in etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç
 • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Alkol
 • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
 • Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)
 • Katarin sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir