INDURIN 2,5 MG 30 TABLET

INDURIN 2,5 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699792011336
ETKİN MADDEINDAPAMID
FİRMA ADITERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC03BA11
NFC KODUA03800
SGK EŞDEĞER KODUE027A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF5Z

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C03 – DİÜRETİKLER
C03B – TİAZİDLER HARİÇ DÜŞÜK TAVANLI DİÜRETİKLER
C03BA – KOMBİNE OLMAYAN SÜLFONAMİDLER
C03BA11 – INDAPAMİD

Nedir ve ne için kullanılır?

Indurin, beyaz renkli, yuvarlak, çentikli, bikonveks film kaplı tablettir. 20 ve 30 tabletlik Al/PVC blister ambalajlarda sunulmaktadır. Indurin esansiyel hipertansiyon tedavisi için doktorunuz tarafından reçetelenmiştir. Yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmeye yarayan bir ilaçtır ve “indapamid” aktif maddesini içerir. “Indapamid” diüretikdir. Pek çok diüretik böbreklerde oluşan idrar miktarını arttırır. Ancak indapamid biraz farklıdır. Çünkü böbreklerde oluşan idrar miktarını çok az arttırmaktadır.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Indurin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Etkin maddeye, yardımcı maddelerin herhangi birine veya sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığınız (alerjik),
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz veya hepatik ensefalopati hastalığınız varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulma),
 • Hipokalemi varsa (çok düşük kan potasyum seviyesi)
  Indurin’in aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Diyabet hastası iseniz,
 • Gut hastası iseniz,
 • Kalp ritim bozukluğu veya böbrek bozukluklarınız varsa,
 • Paratiroid bezesinin düzgün çalıştığını kontrol ettirmeniz gerekiyorsa.
  Daha önce ışığa hassasiyet reaksiyonu geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.
  Kandaki düşük sodyum ve potasyum veya yüksek kalsiyum seviyelerini kontrol etmek için doktorunuz kan tetkikleri isteyebilir.
  Bu ilacın aktif maddesi antidoping testleri sırasında pozitif reaksiyon verebilir. Sporcularda dikkatli olunması gerekir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Indurin ’in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması
Indurin ’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Indurin kullanımı hamilelik döneminde tavsiye edilmemektedir. Hamilelik döneminde oluşan ödemin tedavisinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Hamileyseniz veya hamilelik planlıyorsanız en kısa zamanda alternatif bir tedaviye geçilmelidir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Indurin anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye
edilmez.
Araç ve makine kullanımı
Indurin’in uyarıcı etkisi yoktur ancak tedavi başlangıcında veya doz artırıldığında kan basıncının düşmesine bağlı olarak baş dönmesi veya yorgunluk oluşabilir. Sonuç olarak, araç ve makine kullanma beceriniz bozulabilir. Bu nedenle, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Indurin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Indurin laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Indurin içindeki renklendiriciler alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Indurin lityum ile birlikte kullanılmaz (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç).
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:
• Kisaprid, diphemanil (gastro-intestinal bozuklukların tedavisinde kullanılır.)
• Kalp ritim bozuklukları için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, dijitalis)
• Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler, antipsikotikler)
• Bepridil (göğüs ağrısına neden olan angına pektoris hastalığının tedavisinde kullanılır)
• Sparfloksasin, moksifloksasin (enfeksiyon tedavi edici antibiyotik)
• Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)
• Pentamidin (pnömoni tedavisinde)
• Mizolastin (saman nezlesi gibi alerjik reaksiyon tedavisinde kullanılır)
• Ağrı kesici olarak kullanılan steroid içermeyen antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)
• Anjiyotenin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
• Ağızdan alınan kortikosteroidler (ciddi astım veya romatoid artrit hastalığında kullanılır)
• Uyarıcı (stimülan) laksatifler
• Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)
• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, amilorid, triamteren, potasyum tuzları
• Metformin (diyabet hastalığında kullanılır)
• İyot içeren kontrast madde (X-ışınları ile yapılan testler) Kalsiyum tabletleri veya diğer kalsiyum takviyeleri
• Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla, veya ciddi romatizma ve dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin, takrolimus veya diğer ilaçlar)
• Tetra kozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Indurin’in önerilen dozu sabah bir tablettir. Diüretik etkisine bağlı olarak gece uykunuzun
bölünmemesi için Indurin’i sabah olmanız önerilir. Tabletler aç veya tok karnına alınabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir