HYPERIUM 1 MG 30 TABLET

HYPERIUM 1 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699552010524
ETKİN MADDE:RILMENIDIN
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:ITHAL
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKFMZ
SGK KAMU NO:A03703
ATC KODU:C02AC06
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:SERVIER ILAC
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:30

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C02 – ANTİHİPERTANSİFLER
C02A – MERKEZİ ETKİLİ ANTİADRENERJİK AJANLAR
C02AC – İMİDAZOLİN RESEPTÖR AGONİSTLERİ
C02AC06 – RİLMENİDİN

İlacın Kısa Özeti

Hyperium 1 mg tablet

Hyperium, her bir tablette 1 mg Rilmenidin bulunan 30 tablet içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.
Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 1 mg Rilmenidin içermektedir.
Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, Mikrokristalin selüloz, Laktoz (buzağı kaynaklı), Parafin, Kolloidal silika (aerosol 200), Magnezyum stearat, Talk, Beyaz balmumu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

 1. Hyperium nedir ve ne için kullanılır?
 2. Hyperium’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Hyperium nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkileri nelerdir?
 5. Hyperium’un saklanması
  Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Hyperium nedir ve ne için kullanılır?
Hyperium yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmeye yarayan bir ilaç olup antihipertansif ilaçlar grubuna aittir

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır.

Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Hyperium kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki durumlarda Hyperium’u kullanmayınız:

 • Rilmedin’e veya Hyperium içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Şiddetli depresyonunuz varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klirensi 15 mL/dak altında ise) varsa,

Hyperium’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Tedavi ani olarak kesilmemeli, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.
 • Bu tedavi tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz ya da kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalığınız (inme, kalp krizi) varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Yaşlıysanız, ayaktayken kan basıncınız düşebilir ve bu da düşme riskine yol açabilir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

Hyperium’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Dozlar, sabahları yemekten önce bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır.
Tedavi süresince alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hyperium’un hamilelik süresince kullanımı önerilmemektedir.
Eğer hamile kalma potansiyeliniz varsa veya doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız, Hyperium kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
Bu ilacı kullanırken araç ve makine kullanımını etkileyebilecek şekilde uyuklama riski olduğu unutulmamalıdır.

Hyperium’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler
Hyperium, her tablette 47mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz, çünkü Hyperium’un bu ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmemektedir:

 • Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılanbeta-blokörler,
 • Sodyum oksibat (narkolepsi –gündüz aşırı uyku eğilimi- tedavisinde kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz, çünkü özel dikkat gerekebilir:

 • Esmolol dışındaki beta-blokörler(göğüs ağrısına neden olan durumlar, anjina (göğüs ağrısı) ve hipertansiyon tedavisinde kullanılır)
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz, çünkü HYPERIUM
bu ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir