HEPSERA 10 MG 30 TABLET

HEPSERA 10 MG 30 TABLET
HEPSERA 10 MG 30 TABLET

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8698760010036
ETKİN MADDEADEFOVIR DIPIVOKSIL
FİRMA ADIGİLEAD SCİENCES İLAÇ TİCARET LTD. ŞTİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUJ05AF08
NFC KODUA03584
SGK EŞDEĞER KODUE828A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEP6
ÖZEL BİLGİLERBu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J05 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİVİRALLER
J05A – DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
J05AF – NÜKLEOZİD REVERS TRANSKRİPTAZ İNHİBİTÖRLERİ
J05AF08 – ADEFOVİR DİPİVOKSİL

İlacın kısa özeti

Hepsera 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde : Adefovir dİpivoksil
 • Yardımcı maddeler : Prejelatinize nişasta kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, talk ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

   

Bu Kullanma Talimatında:

1. Hepsera nedir ve ne için kullanılır?
2. Hepsera ’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Hepsera nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Hepsera ’nın saklanması.

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Hepsera nedir ve ne için kullanılır?

Hepsera tabletler yuvarlak, beyaz ya da beyazımsı tabletlerdir. Tabletlerin bir yüzünde “GILEAD” ve “10” ve diğer yüzünde karaciğer şekli bulunmaktadır. Hepsera nem çekici madde içeren şişelerde 30 tablet olarak sunulmuştur. Nem çekici ayrı bir poşette veya küçük bir kutudadır, yutu İm amalidir.

Hepsera, antiviral (virüse karşı kullanılan) ilaçlar grubuna dahildir.

Hepsera, kompanse (karaciğerin fonksiyon görebilecek durumu) veya dekompanse (karaciğerin fonksiyonlarını yerine getiremediği durumu) karaciğer hastalığı olan yetişkinlerde ve kompanse karaciğer hastalığı olan 12 yaş veya üzeri çocuklarda kronik hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır. Lamivudine dirençli hastalarda, Hepsera’nın lamivudİn tedavilerine eklenmesi tavsiye edilir.

Kronik hepatit B, karaciğerde hasara yol açan Hepatit B virüs enfeksiyonunun neden olduğu bir hastalıktır. Hepsera’nın, vücudunuzdaki virüs miktarını ve karaciğer hasarını azalttığı gösterilmiştir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Hepsera’yı kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

Hepsera’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer adefovir, adefovir dipivoksil veya Hepsera’nın bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlı (alerjik) İseniz.

Adefovir, adefovir dipivoksil veya Hepsera’nın herhangi bîr bileşenine karşı aşırı duyarlı olabileceğinizi doktorunuza söyleyiniz.

Hepsera’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Eğer daha önce böbrek hastalığı geçirdiyseniz veya testleriniz böbreklerinizde bir sorun olduğunu gösterdiyse doktorunuza söyleyiniz. Hepsera böbreklerinizin çalışma şeklini etkileyebilir. Hepsera’nın uzun süre kullanımı ile bunun oluşma riski artmaktadır. Doktorunuz, tedaviniz öncesinde ve tedaviniz sırasında böbreklerinizin ve karaciğerinizin düzgün çalıştığını kontrol etmek için laboratuar testleri yapmalıdır. Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, doktorunuz Hepsera’yı alma sıklığınızı değiştirebilir.
 • 12 yaş altı çocuklara Hepsera vermeyin.
 • Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz sağlığınızı daha yakından İzleyebilir.
 • Doktorunuzun tavsiyesi olmadan Hepsera’yı almayı kesmeyin.
 • Hepsera’yı bıraktıktan sonra, tedavinin kesilmesinin ardından fark ettiğiniz tüm yeni, olağandışı veya kötüleşen belirtileri hemen doktorunuza söyleyin. Hepsera ile tedavinin sonlandırıİmasından sonra, bazı hastalarda, bazı belirtiler görülmüştür veya hepatitin kötüleştiğini gösteren kan testleri saptanmıştır. Bu nedenle, Hepsera ile tedavinin sonlandırılmasından sonra doktorunuzun sağlık durumunuzu izlemesi önerilmektedir. Tedavinin sonlandırılmasından sonra birkaç ay daha kan testi yaptırmanız gerekebilir.
 • Hepsera’yı almaya başladıktan sonra, olası laktik asidoz belirtilerine dikkat edin, (bkz. bölüm 4, Olası yan etkiler) Doktorunuz hepatit B enfeksiyonunuzun kontrol altında olduğunu kontrol etmek için her üç ayda bir kan testi yaptırmanızı istemelidir.
 • Başkalarına bulaştırmamaya dikkat edin. Hepsera, cinsel temas veya virüs bulaşmış kanla temas yoluyla diğer kişilerin HBV ile enfekte olma riskini azaltmaz. Bu nedenle, HBV ile diğer kişilerin hasta olmasını engellemek için uygun önlemlerin alınmasına devam etmek önemlidir. HBV ile enfekte olma riski bulunanları korumak için bir aşı mevcuttur.
 • Eğer H1V (AIDS hastalığına yol açan virüs) pozitif iseniz, bu ilaç HIV enfeksiyonunuzu kontrol etmeyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hepsera’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hepsera, yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Hamilelik sırasında Hepsera kullanmanın güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.
 • Hepsera tedavisi alıyorsanız ve çocuk doğurabilecek yaş ve yapıda iseniz, hamile kalmamak için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hepseratedavisi sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz. Bu ilaçta bulunan etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.

Hepsera’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Hepsera, laktoz monohidrat ve kroskarmelloz sodyum içerir.

Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse Hepsera almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Hepsera,

Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mgj’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Böbreklerinize zarar verebilecek veya Hepsera ile etkileşime giren aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız, bunları doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.

Vankomİsin ve aminoglikozidler (bakteriye! enfeksiyonlar için),

amfoterisin B (sistemik mantar enfeksiyonları için),

foskarnet, sidofovir veya tenofovir disoproksil (viral enfeksiyonlar için) ve

pentamidin (diğer tip enfeksiyonlar için) gibi

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir