HAEMATE-P 1000 IU IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ VE COZUCU

HAEMATE-P 1000 IU IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ VE COZUCU Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8681624980071
ETKİN MADDEINSAN KOAGULASYON FAKTORU VIII + VON WILLEBRAND FAKTOR
FİRMA ADICSL BEHRİNG BİYOTERAPİ İLAÇ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETETURUNCU RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİKAN URUNU (BIYOTEKNOLOJIK OLANLAR DAHIL)
BİRİM / CİNSİIU+IU
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUB02BD06
NFC KODU Ek İzlemeye Tabi İlaç

ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B02 – ANTİHEMORAJİKLER
B02B – K VİTAMİNİ VE DİĞER HEMOSTATİKLER
B02BD – KAN PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ
B02BD06 – VON WİLLEBRAND FAKTÖRÜ VE PIHTILAŞMA FAKTÖRÜ VIII KOMBİNASYONU

İlacın kısa özeti

CALCIDAY D3 EFERVESAN TABLET

Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin maddeler: Her bir efervesan tablet 1200 mg Kalsiyum’a eşdeğer 3000 mg Kalsiyum karbonat, 800 IU Vitaminin D3‘e eşdeğer 8,80 mg Kolekalsiferol içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, malik asit, sodyum hidrojen karbonat, sodyum siklamat, laktoz monohidrat, sodyum sakkarin, polivinilpirolidon, polietilen glikol, portakal aroması
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALCIDAY D3 nedir ve ne için kullanılır?
2. CALCIDAY D3‘ ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CALCIDAY D3 nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CALCIDAY D3‘ ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. CALCIDAY D3 NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

CALCIDAY D3, beyaz veya beyaza yakın renkte düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletler.

CALCIDAY D3, 30 (2 x 15), 45 (3 x 15) ve 90 (6 x 15) efervesan tablet, silika jelli kapak ile kapatılmış plastik tüplerde, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

CALCIDAY D3, efervesan tablet (suda çözünen tablet) kalsiyum ve kolekalsiferol (vitamin D3) adı verilen iki etkin madde içerir.

Kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar.

Kolekalsiferol (vitamin D3), yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar.

CALCIDAY D3, kalsiyum ve D vitamini eksikliği ispatlanan veya yüksek risk taşıdığı belirlenen bazı hastalarda kemik erimesi hastalığı (osteoporoz) tedavilerine ek olarak kullanılır. Bununla birlikte, yaşlılarda normal diyetle birlikte kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. CALCIDAY D3‘Ü KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER.

CALCIDAY D3‘ ü aşağıda belirtilen durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,

 • Kalsiyum, D vitamini veya CALCIDAY D3‘ ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse ve bunlara neden olan herhangi bir hastalığınız varsa,
 • D vitamini fazlalığınız (hipervitaminoz) varsa,
 • Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa,
 • Böbrekleriniz işlevlerini yapamayacak duruma gelmişse (böbrek yetmezliği) ,
 • Kanınızda ve/veya idrarınızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlik durumunuz varsa.
   

CALCIDAY D‘ü aşağıda belirtilen durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.
 

Eğer,

 • Başlıca belirtileri kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan ilerleyici nefes darlığı olan sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz,
 • Böbrek işlevleriniz bozuksa,
 • Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa,
 • İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (Hiperkalsüri),
 • Kanda fosfat seviyeniz düşükse (Hipofosfatemi),
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CALCIDAY D3‘ ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bununla birlikte CALCIDAY D3‘ ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALCIDAY D3 yüksek dozda D vitamini içerir. Gebelik döneminde yüksek dozda D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralmaya (supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) neden olabilir.

CALCIDAY D3 gebelik döneminde ancak doktor gözetimi altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer. Ancak, önemli bir etki beklenmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

CALCIDAY D3‘ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

CALCIDAY D3‘ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CALCIDAY D3 her bir efervesan tabletinde 4,53 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

CALCIDAY D3 her bir efervesan tabletinde 335,45 mg (0,98 mmol) laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda yer alan ilaçları kullanıyor iseniz CALCIDAY D‘e başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • Diğer D vitaminleri, CALCIDAY D‘ün etkisini artırır.
 • Belirli idrar söktürücü ilaçlar (Tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. CALCIDAY D‘ün benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Epilepsi (sara) ve kalp ritmi bozuklarına karşı kullanılan ilaçlar (Fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (Barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (Digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte CALCIDAY D‘ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
 • Kemik erimesi hastalığının (Osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (Bifosfonatların ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. CALCIDAY Dile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • CALCIDAY Dile birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (Tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. CALCIDAY D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • Kalsiyum tuzları T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallarını doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.
 • Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatların birlikte kullanılması beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.
 • CALCIDAY Dçinkonun emilimini azaltabilir.
 • Levotroksin içeren ilaçların kalsiyum karbonat ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir