GRİPİN 1 KAŞE

GRIPIN 1 KASE Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699612870013
ETKİN MADDEPARASETAMOL + KAFEIN
FİRMA ADIGRİPİN İLAÇ A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUN02BE51

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N02 – ANALJEZİKLER
N02B – DİĞER ANALJEZİKLER VE ANTİPİRETİKLER
N02BE – ANİLİDLER
N02BE51 – PSİKOLEPTİKLER HARİÇ PARASETAMOL KOMBİNASYONLARI

İlacın kısa özeti

Gripin Kaşe

Ağızdan alınır.
Etkin maddeler: Her bir kaşe, 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir.
Yardımcı madde: Karamelli nişasta.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında, yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. Gripin Kaşe nedir ve ne için kullanılır?
2. Gripin Kaşe’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Gripin Kaşe nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Gripin Kaşe’nin saklanması
Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Gripin Kaşe nedir ve ne için kullanılır?

Gripin, etkin madde olarak 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir. Tek kaşe içeren
lamine alüminyum folyo ambalajdadır. Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik
ettiği durumların giderilmesinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Gripin Kaşe’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Gripin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Gripin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Parasetamol ve kafein ile bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 • Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Kan basıncınız yüksek ise, kan basıncı düşürücü ilaç kullanıyorsanız ya da kalp atımınızda düzensizlik varsa
 • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disulfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız
 • Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı
 • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

Gripin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Aneminiz (kansızlık) varsa
 • Kalp hastalığınız varsa
 • Akciğer hastalığınız varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
 • Kemik iliğinin işlev bozukluğu
 • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalar
 • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı
 • Uzun süre kullanımı

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullananlarda, ilk dozda veya tekrarlayan
dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktor ile
irtibata geçilerek ilacın bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekir. Parasetamol
ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı
kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden
olabilir.
3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde,
parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.
Gripin akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine
(zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük
dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.
Gripin ile birlikte karaciğer hasarlanmasını artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu
azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.
Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) yükselebilir.
Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden
olabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

Gripin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında
karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.
Diyet ile alınan kafein miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein uykusuzluk,
huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili
istenmeyen etki riskini artırır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait
doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma
olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün
anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir.
Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vs.) neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı
Herhangi bir etki bildirilmemiştir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Gripin’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan  ilaçlar)
 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Miyokard (kalp kası) görüntülenmesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol
 • Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)
 • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)
 • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)
 • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propanolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)
 • Lityum ve MAO inibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Trankilizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)
 • Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)
 • Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)
 • Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)
 • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)
 • Metoklopramid ve Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)
 • St.John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)
 • Diğer ağrı kesiciler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir