GRAFALON 5 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI ICEREN 1 FLAKON

GRAFALON 5 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI6.371,77 TL
KAMU ÖDENEN6.371,77 TL
KAMU İSKONTOSU11.00%
BARKOD8699684980023
ETKİN MADDEIMMUNGLOBULIN
FİRMA ADIFRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş.
REÇETEMOR RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGUNCEL KURA GORE ITHALATI YAPILAN KAN URUNLERI
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI5
ATC KODUL04AA04
NFC KODUA00971
SGK ETKİN MADDE KODUSGKERG
SAKLAMA KOŞULLARI Soğuk Zincire Tabi İlaç (Buzdolabında 2-8 °C’de saklayınız.)
ÖZEL BİLGİLER Günübirlik Tedavi Kapsamında İlaç Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır Yüksek Riskli İlaç

ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L04 – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04A – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04AA – SELEKTİF İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04AA04 – ANTİ-LENFOSİT İMMÜNOGLOBÜLİN (TAVŞAN)

İlacın kısa özeti

GRAFALON 20 mg/ml I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon

Damar içine infüzyonla uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her bir flakon 100 mg (20 mg/ml) tavşanlardan elde edilen anti “insan T- lenfosit” immünoglobulini içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum dihidrojenfosfat dihidrat, fosforik asit (% 85) ve enjeksiyonluk su
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRAFALON nedir ve ne için kullanılır?
2. GRAFALON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. GRAFALON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. GRAFALON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. GRAFALON nedir ve ne için kullanılır?

GRAFALON, bağışıklık sistemini baskılayan “immünosupresan” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. İmmünosupresan ilaçlar nakledilen bir organın veya hücrelerin vücut tarafından reddedilmesine engel olur.

GRAFALON, etkin madde olarak tavşanlardan elde edilen anti “insan T- lenfosit” immünoglobulini içerir. Etkin maddenin üretim sürecinde kültür ortamı olarak sığır serumu kullanılır. Son üründen sığır serumu tamamen uzaklaştırılmıştır.

GRAFALON, 5 mL’lik flakonlar içinde I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içermektedir. 1 flakon ve 10 flakon içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır. 9 mg/mL (% 0.9) sodyum klorür çözeltisi ile seyreltildikten sonra, damar içine infüzyonla uygulanır.

Organ nakli (organ transplantasyonu) yapıldıysa veya yapılacaksa, size GRAFALON uygulanabilir. Bunun amacı, vücudunuzun bağışıklık sisteminin yeni organı reddetmesini önlemektir. GRAFALON, nakledilen organa normal şartlarda saldıran özel hücrelerin oluşmasını bloke eder ve organa ret yanıtını önler ya da durdurur.

Kök hücre nakli (örn. kemik iliği nakli) öncesinde Graft Versus Host Hastalığı’nı önlemek amacıyla size GRAFALON uygulanabilir. Bu, kök hücre naklinden sonra görülebilen yaygın, ancak ciddi bir komplikasyondur ve nakledilen hücrelerin hastanın kendi dokusuna karşı gösterdiği bir reaksiyondan kaynaklanır.

GRAFALON, diğer bağışıklık sistemini baskılayan (immünosupressif) ilaçlarla birlikte, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavinin (immünosupressif tedavinin) bir parçası olarak kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. GRAFALON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bulaşıcı ajanlara karşı uyarı

İnsan kanından ya da insan kanından elde edilen bileşenlerden (plazmasından) hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımı nedeniyle oluşacak enfeksiyonların önlenmesi için alınacak standart önlemler, bağışçıların (donörlerin) seçimi, her bir bağış ve plazma havuzlarının spesifik enfeksiyon işaretleri açısından kontrolü ve virüslerin inaktive edilmesi /uzaklaştırılması için etkili üretim adımlarının eklenmesidir. Buna rağmen, insan kanından yada plazmasından hazırlanan tıbbi ürünler uygulanacağı zaman, enfeksiyon ajanlarının bulaşmasıyla ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı tam olarak önlenemez. Bu durum henüz bilinmeyen ya da yeni görülen virüsler ve diğer tip enfeksiyon ajanları (patojenler) için degeçerlidir.

GRAFALON için alınan önlemlerin insan immün yetmezliği virüsü (HIV), Hepatit B virüsü ve Hepatit C virüsü gibi zarflı virüslere ve Hepatit A ve Parvovirüs B19 gibi zarfsız virüslere karşı etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu ürün insan kanından elde edildiğinden, virüsler gibi enfeksiyon oluşturan ajanların ve teorik olarak Deli Dana Hastalığı (Creutzfeldt-Jacob (CJD)) ajanlarının bulaşma riskini taşıyabilir.

Hekim bu ürünün riskleri ve yararları hakkında hastaya bilgi vermelidir.

GRAFALON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • GRAFALON’un etkin maddesine (Tavşanlardan elde edilen anti “insan T- lenfosit” immünoglobulini) veya GRAFALON’un içerdiği diğer maddelerden birine alerjiniz varsa (bunlara karşı aşırı duyarlıysanız)
 • Tedavi edilemeyen bir enfeksiyon geçiriyorsanız
 • Kanamalarınız zor durduruluyorsa
 • Tümörünüz varsa (kök hücre nakli yapıldığı durumlar hariç)
   

GRAFALON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

-Daha önce bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara (immünosupresan ilaçlara) veya tavşan proteinlerine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa

– Karaciğer hastalığınız varsa

– Kalbinizle ilgili problemleriniz varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GRAFALON vücudunuzun kendi savunma sistemini zayıflatır. Bu yüzden vücudunuz, enfeksiyonlarla olması gerektiği şekilde mücadele edemez. Doktorunuz bu enfeksiyonlara uygun tedavi uygulayacaktır.

GRAFALON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Damar içine uygulandığı için geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz bu durumu doktorunuza bildiriniz. GRAFALON’un gebe kadınlarda kullanım güvenilirliği, kontrollü klinik deneylerle tespit edilmemiştir.

GRAFALON’u hamileyken kullanılıp kullanamayacağınıza, doktorunuz durumunuzu göz önünde bulundurarak ve ilacın yararları/ risklerini değerlendirerek karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz.

GRAFALON anne sütüne geçebilir.

GRAFALON’u emziriyorken kullanılıp kullanamayacağınıza, doktorunuz durumunuzu göz önünde bulundurarak ve ilacın yararları/ risklerini değerlendirerek karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Geçerli değildir.

GRAFALON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GRAFALON’un içeriğinde yardımcı madde olarak sodyum dihidrojenfosfat dihidrat ve fosforik asit bulunur. Bu yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez. Kullanıma hazır infüzyon çözeltisinin sodyum içeriği daha yüksektir ve bu durum seyreltme için kullanılan sodyum klorür çözeltisindeki miktardan kaynaklanmaktadır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

– GRAFALON, diğer bağışıklık sistemini baskılayan (immünosupressif) ilaçlarla birlikte kullanılır (Örn.: kortikosteroidler). GRAFALON’un bu ilaçlarla birlikte kullanılması enfeksiyon, anormal kanama ve kansızlık (anemi) riskini arttırır.

– Bağışıklık sistemini baskılayan (immünosupressif) tedaviniz nedeniyle, size canlı aşı yapılamaz. Size cansız aşı yapıldıysa, doktorunuza danışınız. Bu aşıların yapılması, GRAFALON’un kullanımı ile aynı zamana rastlıyorsa, aşılar etki göstermeyebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir