GLIFOR SR 1000 UZATILMIS SALIMLI 84 TABLET

GLIFOR SR 1000 UZATILMIS SALIMLI 84 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699569091684
ETKİN MADDEMETFORMIN HCL
FİRMA ADIBİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI84
ATC KODUA10BA02

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
A10BA – BİGUANİDİNLER
A10BA02 – METFORMİN + GLİKLAZİT,METFORMİN HİDROKLORÜR,METFORMİN

İlacın kısa özeti

Glifor SR 1000 mg uzatılmış salımlı tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Metformin hidroklorür DC granül % 95 1052.64 mg (1000.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer)
 • Yardı mcı maddeler: Hidroksipropilmetil selüloz, karmelloz sodyum ve magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya şük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Glifor SR nedir ve ne için kullanılır?
2. Glifor SR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Glifor SR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Glifor SR’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Glifor Sr nedir ve niçin kullanılır?

 • Glifor Sr, etkin madde olarak metformin hidroklorür içeren, beyaz beyazımsı renkli, bir yüzünde “G1 SR” yazılı oblong tablettir. 56, 84 ve 112 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya verilmektedir.
 • Glifor Sr, biguanid adı verilen ve insüline bağımlı olmayan şeker hastalığının (Tip 2 Diabetes Mellitus) tedavisinde kullanılan ilaç grubunun (antidiyabetik ilaçlar) bir üyesidir.
 • Yetişkinlerde, özellikle aşırı kilolu hastalarda şeker hastalığı (tip 2 diyabet, Diabetes Mellitus) tedavisi; yeterli glisemik kontrolde (kan şekerinin kontrolü) diyet ve egzersiz tedavisi tek başına sonuç vermediğinde Glifor Sr tek başına (monoterapi) veya diğer ağız yolu ile kullanılan (oral) antidiyabetik ajanlarla veya insülin ile birlikte kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Glifor Sr’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Glifor Sr’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Metformin hidroklorür veya Glifor Sr’ın içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Böbrek yetmezliği veya bozukluğ u (serum kreatin düzeyi erkeklerde > 1.5 mg/dL ve kadınlarda > 1.4 mg/dL) varsa
 • Şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi, diyabetik koma öncesi

Böbrek fonksiyonlarını değiştirme potansiyeli olan akut durumlar

 • Dehidratasyon
 • Ciddi enfeksiyon
 • Şok
 • İyodlu kontrast maddelerin intravasküler uygulanması

Doku hipoksisine yol açabilecek akut veya kronik hastalıklar

 • Kalp veya solunumla ilgili yetmezlik
 • Yakın geçmişte kalp krizi
 • Şok
 • Karaciğer yetmezliği, akut alkol zehirlenmesi, alkolizm
 • Süt verme

Glifor Sr’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Böbrek fonksiyonları n ı zda bir azalma meydana gelirse veya böbrek fonksiyonları n ı etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız dikkatli kullanınız.
 • Yaşlandı kça böbrek fonksiyonları azalmış olabileceğinden Glifor Sr yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonlarının azalabileceği durumlarda, örneğin NSAİ ilaç (ibuprofen gibi), idrar söktürücü ilaç veya yüksek tansiyon tedavisine başlanırken özellikle dikkat edilmelidir.
 • Laktik asidoz metformin birikimi nedeniyle meydana gelebilen ender; fakat ciddi bir metabolik komplikasyondur. Ciddi böbrek yetmezliğine sahip şeker hastalığı, yetersiz diyabet kontrolü, ketozis, uzun süreli diyet, aşırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği veya doku hasarı durumlarında laktik asidoz görülebilir. Laktik asidozdan şüphelenildiği takdirde, doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve derhal hastaneye yatırılmanız gerekebilir.
 • Damar içine verilen iyotlu kontrast maddelerin kullanıldığı radyolojik çekimler (Bilgisayarlı Tomografi, anjiyografi v.b.) öncesinde Glifor Sr kullandığınızı doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Doktorunuz bu işlemden önce ve sonra en az 48 saat içinde Glifor Sr almayı kesmenizi tavsiye edecektir. Doktorunuz tedaviye tekrar başlamadan önce böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir.
 • Genel anestezi ile bir cerrahi müdahale geçirecekseniz, doktorunuz cerrahi müdahaleden önce ve sonra en az 48 saat içinde Glifor Sr almayı kesmenizi tavsiye edecektir.
 • Çocuklarda, özellikle ergenlik öncesi çocuklarda metformin ile tedavi esnası nda parametreler üzerinde metformin etkisi takip edilmelidir. Daha büyük çocuklarda ve ergenlerde, farklılık göstermemesine rağmen metforminin etkililik ve güvenirlik verilerine dayanarak, 10 ile 12 yaş arası çocuklarda dikkatli kullanılması önerilmektedir.
 • Tüm hastalar günlük doz kullanımında, düzenli olarak karbonhidrat dağıl ı mı içeren diyetlerine devam etmelidirler. Kilo fazlası olan hastaların enerji kısıtlamalı diyetlerine devam etmeleri gerekir.
 • TipII şeker hastalığı için düzenli olarak olağan laboratuvar testleri takip edilmelidir.
 • Metformin yalnız başına kan şeker düzeyinde azalmaya neden olmaz, ama insülin ya da sülfonilürelerle (glibenklamid gibi) birlikte kullanıldığı zaman kan şeker düzeyinde azalmaya neden olabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Glifor Sr’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Her zaman yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra alınız.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamile iseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız Glifor Sr almamalısınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emziren bir anneyseniz, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak, doktorunuz tarafından emzirmenin bırakılması ya da Glifor Sr kullanımının durdurulması gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

 • Glifor Sr tek başına kullanıldığında kan şekeri düşmesine (hipoglisemi) neden olmaz ve dolayısıyla, araba ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisi yoktur.
 • Ancak, Glifor Sr diğer antidiyabetik ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, repaglinid içeren) birlikte kullanılırken hastalar kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) riskine karşı hazırlıklı olmalıdırlar.

Glifor Sr’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Glifor Sr veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmayınız.
 • Glifor Sr her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum icerir; yani esasında “sodyum icermez”. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer, aşağıdaki ilaçlardan birini alırsanız, kan şekeri seviyenizi sık sık kontrol ettirmelisiniz ve dozu ayarlanmalıdır:

 • Prednizolon, mometazon, beklometazon gibi steroidleri içeren ilaçlar
 • Beta-2-agonistleri (astı m için kullanılan salbutamol içeren ilaçlar)
 • İdrara çıkmayı artı ran ilaçlar (diüretik)
 • Lisinopril, enalapril gibi ADE-inhibitörlerini (bazı tansiyon ilaçları) içeren ilaçlar
 • Damar yolundan iyotlanmış kontrast maddelerin uygulanması böbrek yetmezliğine neden olabilir bu da vücutta laktik asit birikmesi (laktik asidoz) riskini artırabilir.
 • Doktorunuz tarafından uygun görüldüğünde insülin ile birlikte Glifor Sr kullanılabilir.
 • Alkol almaktan ve alkol içeren ilaçları kullanmaktan kaçının. Bunların kullanımı laktik asidin vücutta birikmesi (laktik asidoz) riskini arttırmaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir