GERALGINE-M 1 GR 2 ML 100 AMPUL

GERALGINE-M 1 GR 2 ML 100 AMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8681023750022
ETKİN MADDEMETAMIZOL SODYUM
FİRMA ADIMETİN SAĞLIK ECZA DEPOSU İLAÇ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI100
ATC KODUN02BB02
SGK KAMU NOA03376
SGK EŞDEĞER KODUH001A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFDC

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N02 – ANALJEZİKLER
N02B – DİĞER ANALJEZİKLER VE ANTİPİRETİKLER
N02BB – PİRAZOLONLAR
N02BB02 – METAMİZOL SODYUM

İlacın kısa özeti

Geralgine-M 1 g/2 mi IM/IV Ampul

Kas içine veya damar içine uygulanır.                     ‘

 • Etkin madde:  Metamizol sodyum 1000 mg
 • Yardımcı madde:  Enjeksiyonluk distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin İçin reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Geralgine-M nedir ve ne için kullanılır?
2. Geralgine-M’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Geralgine-M nasıl kullanılır?
4. Olasıyan etkiler nelerdir?
5. Geralgine-M’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Geralgine-M nedir ve ne için kullanılır?

Geralgine-M, metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Bir ampul içinde 1 g metamizol sodyum vardır. Bir ampul içinde 2 mİ solüsyon bulunur ve solüsyonun 1 ml’sinde 500 mg etkin madde bulunur/10 ve 50 ve 100 adet ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Piyasada ayrıca Geralgine-M’in şurup formu da bulunmaktadır.

Geralgine-M, ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir ilaçtır.

Doktorunuz size Geralgine-M’in damar içine veya kas içine uygulanarak kullanılan bu formunu, şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için ve bu belirtileri kısa sürede geçirmek amacıyla reçetelemİş olabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Geralgine-M’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Geralgine-M’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine veya benzer özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa veya bü maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anormal derece azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon gelİştİrdiyseniz

Kemik İliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (örn. kanser tedavisi olduysanız) veya kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa

Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağrı kesici ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar seyreden kurdeşen tablosu, burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı alerjik reaksiyonlar gelİştİrdiyseniz I

Akut intermitan hepatik porfiria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfırİa ataklarını başlatma riski olabilir.)

Doğuştan glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa

Hipotansiyonu ! olan hastalarda (tansiyon düşüklüğü) damar içinden veya kas içine uygulanmamalıdır.

Üç aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıkta olan bebeğiniz varsa

Geralgine-M 3 ile 11 ay arasındaki bebeklerde damar İçinden uygulanmamalıdır.

Geralgine-M’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Geralgine-M’in damar içine veya kas içine uygulanması ciddi alerjik reaksiyonların görülmesi açısından daha yüksek risk taşır.

Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kandaki granülosit adı yerilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azalmasıyla karakterize bui bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, aleıjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk görülebilir. Bu-belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısı normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamİzole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böyle bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında Geralgine-M kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar’hazır olmalıdır.

 • Bronş astımı olan hastalar,
 • Burun ve sinüs boşlukları İçinde çok sayıda polip bulunan hastalar,
 • Kronik ürtikeri olan hastalar,
 • Alkolü tolere (tahammül) edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksiyon veren hastalar,
 • Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı intoleransı (tahammülsüzlük) olan hastalar.

Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin İlk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa Geralgin’i bir daha hiç kullanmayınız.

Metamizol uygulaması tek başına ortaya çıkan ‘ aşırı tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda Geralgine-M’in çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

 • Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozukluktan olan hastalar (aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)
 • Yüksek ateşi olan hastalar
 • Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma olan hastalar (tansiyon düşüklüğü risk oluşturur.)
 • Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza dahışınız.

Geralgine-M’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geralgine-M’in bu formu ağızdan alınmaz. Damar içine veya kas içine uygulanır.

Hamilelik ;

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin! ilk ve son üç aylık dönemlerinde Geralgine-M kullanmamanız gerekir. Hamileliğinizin^ ikinci üç aylık döneminde Geralgine-M kullanma konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ;

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında Geralgine-M ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen metamizolden korumak İçin, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Geralgine-M kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozabilir. Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

Geralgine-M’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde İçermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Geralgine-M organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına almak için kullanılan siklosporin adlı İlaçlar birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.
 • Geralgine-M, ciddi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klorpromazin adlı İlaçla birlikte kullanıldığında vücut sıcaklığında aşın bir azalma (hipotermi) görülebilir.
 • Geralgine-M’in dahil olduğu ilaç grubu, oral antikoagülanlar (ağız yoluyla alınan kan sulandırıcılar), kaptopril (yüksek tansiyon İlacı), lityum (manik depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç) metotreksat (kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve triamterenin (idrar sökücü bir ilaç) etkilerini değiştirebilir. Novalgin’in bu ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmese de, birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 • Geralgine-M, kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaçla birlikte kullanıldığında, metotreksatm kan üzerindeki zararlı etkisini artırabilir. Bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

-Geralgine-M % 5 glukoz, % 0.9 NaCl ya da ringer laktat solüsyonunda çözünebilir. Ancak stabiliteleri sınırlı olduğu için bu solüsyonlar hemen uygulanmalıdır.

-Geçimsizlik olasılığı nedeniyle metamizol sodyum başka enjektabl ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir