GENTA 120 MG/2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI

GENTA 120 MG/2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI
GENTA 120 MG/2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

I.BARKOD:8699508750634
ETKIN_MADDE:GENTAMISIN SULFAT
RECETE:NORMAL RECETE
ITHAL_IMAL:IMAL
ESDEGER_KODU:E127E
SGK_ETKIN_MADDE_KODU:SGKF3P
SGK_KAMU_NO:A03324
ATC_KODU:J01GB03
FIYAT_KARARNAMESI_GEREGI:4
FIRMA_ADI:I.E ULAGAY
BIRIM_CINSI:MG/ML
AMBALAJ_MIKTARI:1

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01G – AMİNOGLİKOZİDLER
J01GB – DİĞER AMİNOGLİKOZİDLER
J01GB03 – GENTAMİSİN

İlacın Kısa Özeti

Genta 120 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti

İlaç her kutuda 2 ml’lik 1 adet ampul içeren ambalajlarda bulunmaktadır.
Kas veya damar içine uygulanır.
Steril

Etkin madde: Her bir ampul 120 mg gentamisin (203,4 mg gentamisin sülfat olarak) içerir.
Yardımcı maddeler: Metil paraben (E218), propil paraben (E216), sodyum metabisülfit (E223), EDTA disodyum.2H2O, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı olarak) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Genta nedir ve ne için kullanılır?
  2. Genta’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Genta nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Genta’nın saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Genta nedir ve ne için kullanılır?

• Genta, etkin maddesi gentamisin olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.
• Genta, aminoglikozit grubu antibiyotiktir.
• Genta göğüs, yara ve kan enfeksiyonlan gibi çok çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Genta’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen tüm talimatlara dikkatle uyunuz.

Genta’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer,
• Gentamisin, sodyum metabisülfit, metil paraben ve propil parabene ya da bu kullanma talimatının başında verilen, Genta’nın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Myastenia Gravis (kas güçsüzlüğüne sebep olan bir hastalık) varsa.

Genta’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Prematüre bebeklerin tedavisinde,
• Yaşlı bir hasta iseniz,
• Böbrekleriniz tam olarak çalışmıyor ise,
• Şeker hastalığınız var ise,
• Kulak probleminiz, işitme veya denge bozukluğunuz var ise, kulak enfeksiyonu geçirmiş iseniz veya geçmişte işitmeyi etkileyen bir antibiyotik tedavisi görmüş iseniz,
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Genta’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Geçerli değildir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.
Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.
Kesinlikle, doktorunuzun gerekli gördüğü durumlar dışında hamilelik döneminde
Genta’yı kullanmamalısınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.
Gentamisin anne sütüne geçer. Bu nedenle, Genta alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz veya emzirirken Genta kullanmayınız, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

Araç ve makine kullanımı
Araba ve araç kullanma yeteneğinizi etkileyen bir etki ile karşılaşır iseniz araç veya araba kullanmayınız.

Genta’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
GentaA sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronşları daraltıcı etkisi olabilir.
Genta metil paraben ve propil paraben içerir. Nadir olarak alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronşlarda olağanüstü daralmaya neden olabilir.
Bu tıbbi ürün, her 120 mg/2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:
•Diğer aminoglikozitler, sefalotin, metisilin gibi böbreklerinizi veya işitmenizi etkileyen ilaçlar,
•Oral antikoagülanlar olarak isimlendirilen varfarin ve fenindiyon gibi kan sulandırıcı ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar),
•Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
•Neostigmin ve pridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlar),
•Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç),
•Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
•Etakrinik asit ve furosemid gibi bazı diüretikler (idrar söktürücüler),
•Genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin ve süksinil kolin gibi),
•Botulinum toksini,
•Bifosfonatlarla (osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Genta nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Gentanın dozu enfeksiyonunuzun ciddiyetine, yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve böbreklerinizin çalışma durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Genta genellikle kas içine uygulanır ancak bazı hastalarda damar içine de uygulanabilir.

Böbrek fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük doz, tek veya iki ayrı doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg’dır.

Uygun kan düzeylerinin sağlandığından emin olmak için, kanınızdaki gentamisin miktarı düzenli olarak ölçülecektir. Gentamisin tedavisi işitme ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir