GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON

GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699769980207
ETKİN MADDEIMMUNGLOBULIN
FİRMA ADIDEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETEMOR RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGUNCEL KURA GORE ITHALATI YAPILAN KAN URUNLERI
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUJ06BA02
NFC KODUA09836
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF5U

GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J06 – İMMÜN SERUMLAR VE İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06B – İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06BA – NORMAL İNSAN İMMÜNGLOBÜLİNLERİ
J06BA02 – İMMÜNOGLOBÜLİNLER, NORMAL İNSAN, DAMAR YOLUNDAN UYGULAMA İÇİN

GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON isimli ilacın kısa özeti

GAMUNEX-C % 10 50 mL IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon

Damar içine (intravenöz) veya deri altı (subkutan) uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir flakon 5 g insan immünoglobulini içerir.
 • Yardımcı maddeler: Glisin, enjeksiyonluk su

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeııı güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi ıaporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağmı öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 •  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 •  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 •  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 •  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. GAMUNEX-C nedir ve ne için kullanılır?
2. GAMUNEX-C’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. GAMUNEX-C nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. GAMUNEX-C’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON nedir ve ne için kullanılır?

1. GAMUNEX-C nedir ve ne için kullanılır?

 • GAMUNEX-C, ımmunoglobülınler denilen bir ilaç grubuna dahildir. GAMUNEX-C, her mL’si 100 mg immünoglobulin içeren 50 ıııL’Iik flakon şeklinde ambalajlanımştır.
 • Bu ilaç, sizin kaıınıızda da bulunan ııısan antikorlarım içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşıııasma yardımcı olur.
 • GAMUNEX-C gibi ilaçlar, kanlarında yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda kullanılır.
 • Aynı zamanda, bazı ıltilıabi (enflamatuvar) hastalıkların ve bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı geliştirerek oluşturduğu hastalıkların (otoimnıün hastalıklar) tedavisi için daha fazla antikora gereksinimi olan hastalarda da kullanılabilir.
   

GAMUNEX-C aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

 • Antikor yapımının ağır bir şekilde bozulduğu durumlarda (priıııer ııımıün yetmezlik durumlarında),
 • Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteinin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla kaıakteıize durumlar (sekoııder hipogamaglobulinemi gelişmiş mııltiple myeloma),
 • Kanda akyuvarların (lökositleı) aşırı çoğalmasıyla kaıakteıize durumlar (faoııik lenfositık lösemi)
 • Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli süresince gelişen iıınııün yetmezlik tedavisi)
 • Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pedivatrık HIV enfeksiyonu),
 • Çevresel sinir sisteminde görülen Guillian Barre Sendromu.
 • Bağışıklık siteminin yetersiz olduğu steıoid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pılıtı oluşmasıyla kaıakteıize hastalık durumu (ııımıün trombositopenık puıpuıa-ITP ),
 • Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla,
 • Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz obuasıyla kaıakteıize hastalık durumunda (Bulbar tutulumu olan Myastenıa Gravis),
 • Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil. kırmızı ve çatlamış görünümünde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile kaıakteıize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),
 • Hamileliğe bağlı pılıtı oluşması durumunda (gebelik sırasında gelişen sekoııder inımüıı trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).
 • Sinir kılıfının bozulmasıyla keııdüıi gösteren çoklu sinir tutulumunda (Kronik inflamatuvar ve demiyelizan polinöropati).

GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. GAMUNEX-C’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAMUNEX-C insan kanı plazmasından elde edilmektedir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. Eğer plazması toplanan kişiler yeterince araştırılmaz ve bu kişilerin kanında bazı virüs testleri yapılmaz ise elde edilecek ürünlerde hastalık yapıcı etkenlerin bulunması ihtimali belirecektir. Bu tür ürünlerin hastalık yapıcı etkenleri taşıma riski; kanı toplanan kişilerin taranması, bazı virüs testlerinin yapılması ve virüslerin plazmadan uzaklaştırılmasıyla azaltabilmektedir. Ancak tüm bu önlemlere rağmen, insan kanı plazmasından elde edilen ürünler enfeksiyon bulaştırma riski taşıyabilmektedir.

İnsan plazmasından yapılan ürünler, virüsler ve teorik olarak, deli dana hastalığı (Creutzfeldt- Jacob hastalığı) gibi, çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarının hâlihazırda varlığının test edilmesi ve belirli virüslerin yok edilmesi ve/veva inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.

GAMUNEX-C’nin üretimi için alman önlemler, insan imimin yetmezliği viıiisü (HIV), hepatit B virüsü, hepatit C virüsü gibi zarflı virüsler için ve lıepatit A virüsü ve parvovirüs B 19 gibi zarfsız virüsler için etkili olarak değerlendirilmektedir. GAMUNEX-C, aynı zamanda hepatit A virüsü ve parvovirüs B19’la ortaya çıkabilecek enfeksiyonları önleyebilecek belirli antikorları da içerir.

Tüm bu önlemlere rağmen insan plazmasından elde edilen ürünler enfeksiyon bulaştırma riski taşıyabilmektedir. Bu nedenle ilende oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığımız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

Immünoglobulin flakonunu bir kez kullanınız. Aynı flakonu ikinci bir kez kullanmayınız veya başka insanlara kullandıımaynıız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GAMUNEX-C’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • İnsan immünoglobuliniııe ya da ilacın içinde bulunan bir maddeye karşı alerjiniz veya aşnı duyarlılığınız varsa,
 • Özellikle iııunünoglobülinlerden A (IgA) eksikliğiniz varsa ya da kanınızda IgA antikorları saptanmış ise, GAMUNEX-C’nin içinde çok az miktarda da olsa immunoglobulin A bulunduğu için alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.
   

GAMUNEX-C’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer;

 • Aşnı kiloluysanız.
 • 65 yaşm üstündeyseniz,
 • Tansiyonunuz yüksekse,
 • Kan damaıiarmızla ilgili soraıılarmız (vaskiiler hastalıklar) varsa,
 • Akut böbrek yetmezliğine eğilimli iseniz veya önceden herhangi bir derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Böbreklerinizde enfeksiyon varsa, normalde kanda bulunmayan ve özel fonksiyonları olmayan protein varlığı mevcutsa (parapıoteinemi iseniz),
 • Bilinen, böbreğe toksik etkisi olan (ııefrotoksık) tıbbı ürünler kullanıyorsanız.
 • İnsan immünglobulini preparatlaıına sistemik alerji geçmişiniz varsa,
 • Kan protein düzeyinizde aıtış varsa (lıiperproteinemi),
 • Bulantı, kusma, ışığa karşı hassasiyet, ani ateş, şiddetli baş ağrısı gibi belirtileri olan beyin zarında oluşan bir rahatsızlığınız varsa (aseptik menenjit sendromu),
 • Kanınızdaki alyuvarların büyük boyutlarda yıkılması (hemoliz) ve bunun sonucunda oluşan kansızlığınız (anemi) varsa,
 • Kan ve kan ürünlerinin transfuzyonuna bağlı akut akciğer hasarınız mevcutsa.

Bu durumda GAMUNEX-C’yi çok dikkatli kullanmalı, infuzyon doz ve süresine dikkat edilmelidir. GAMUNEX-C’ııiıı damarımzm içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre, ilacın damarımzm içine verilme hızı yavaşlatılabılır ya da tamamen durdurulabilir.

GAMUNEX-C’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. GAMUNEX-C’nın hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ve aynı zamanda GAMUNEX-C kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışına yapılmamıştır.

GAMUNEX-C’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GAMUNEX-C’ııın içeriğinde yardımcı madde olarak glisin bulunmaktadır. Bu yardımcı maddeye karşı biı* aşuı duyarlılığınız yoksa bu maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GAMUNEX-C damar içi uygulanan başka ilaçlarla karıştırılmamalı ve beraber kullanılmamalıdır. GAMUNEX-C hastaya uygulandıktan soma, canlı virüs aşılarının (kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak aşısı gibi) hastanın bağışıklık sistemindeki yanıtlarım, altı hafta ila üç ay kadar etkileyebilir. Bu nedenle bu tür aşıların kullanımı GAMUNEX-C verilmesini takiben yaklaşık 1 yıl süre ile ertelenmelidir.

Kan testlerine etkileri

GAMUNEX-C, bazıları kan testlerin de etkileyebilen çok çeşitli antikorlar içeril’. GAMUNEX-Cyi kullandıktan sonra kan testi yaptırırsanız. kan testinizi yapan kişiye ya da tedavinizi düzenleyen doktorunuza bildiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siz veya çocuğunuz için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi biı* ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya son altı hafta içerisinde aşı olduysamz doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir