FUCICORT 20MG/G +1 MG/G KREM (30 G)

FUCICORT 20MG/G +1 MG/G KREM (30 G) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699514350088
ETKİN MADDEFUSIDIK ASIT + BETAMETAZON
FİRMA ADIABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUD07CC01
NFC KODUA10690
SGK EŞDEĞER KODUE206D
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF36

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
D07C – ANTİBİYOTİKLERLE KOMBİNE KORTİKOSTEROİDLER
D07CC – ANTİBİYOTİKLERLE KOMBİNE GÜÇLÜ KORTİKOSTEROİDLER
D07CC01 – BETAMETAZON VE ANTİBİYOTİKLER

İlacın kısa özeti

FUCİCORT 20mg/g + 1mg/g krem

Cilt üzerine haricen uygulanır.
Etkin madde: 1 gram FUCİCORT etkin madde olarak 20 mg fusidik asit ve 1 mg betametazon valerat içermektedir.
Yardımcı maddeler: Klorokrezol, setostearil alkol, setomakrogol 1000, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, sıvı parafin, beyaz yumuşak parafin, sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. FUCİCORT nedir ve ne için kullanılır?
 2. FUCİCORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. FUCİCORT nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. FUCİCORT’un saklanması
  Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

FUCİCORT, bir antibiyotik (fusidik asit) ve güçlü bir kortikosteroid (betametazon valerat) içeren kombine bir preparattır. Fusidik asit bakterilerin üremesini önlerken, betametazon ise antiinflamatuar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır.

FUCİCORT, deri hastalıklarına ve inflamasyona (yangıya) karşı kullanılır.
30 g’lık tüplerde sunulur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCİCORT’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Fusidik aside, betametazona ya da içeriğindeki diğer maddelerden birine veya birden fazlasına karşı aşırı duyarlılık
• Yüzde, özellikle burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflamasyon benzeri bir cilt hastalığı (akne rozase)
• Burun ve ağız çevresinde kırmızı lekelerin (ağız çevresi dermatiti) eşlik ettiği inflamasyon
• Akne (ergenlik sivilcesi) veya akneli alanlar
• Mantarlara, veya virüslere bağlı cilt hastalıkları (örneğin verem, frengi, uçuk, zona veya su çiçeği)
• Deride yara

FUCİCORT’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Çocuklar, yüz bölgesi, geniş cilt alanları, cildin dar giysilerin altında kalan bölgeleri veya cilt kıvrım yerlerinin tedavisi için sadece doktorunuza danışarak kullanınız.
FUCİCORT’u doktorunuza danışmadan gerektiğinden daha uzun süre ve 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
FUCİCORT’un gözler, açık yaralar veya muköz membranlara değmesinden kaçınınız.
Hasarlı cilde, ince ve hassas cilt ya da akne üzerine uygulamadan kaçınınız.
Rektum ya da cinsel organların çevresinde sadece kısa süreli kullanınız.
Aşırı duyarlılık gelişmesi durumunda doktorunuza başvurunuz.
FUCİCORT uzun süreli kullanıldığı takdirde böbrek üstü bezlerinde hormon oluşumu azalabilir. Bu nedenle, ciddi şekilde yaralandıysanız, ciddi bir infeksiyonunuz varsa (örneğin zatürre) ya da ameliyat olacaksanız, doktorunuza bildiriniz
Kan ve idrar testleriniz yapılacaksa, FUCİCORT tedavisi almakta olduğunuzu daima belirtiniz.
FUCİCORT var olan bir enfeksiyonu maskeleyebilir ve iyileşmesini geciktirebilir.
‘Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.’

FUCİCORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
FUCİCORT, cilde uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebe kadınlarda FUCİCORT kullanılması önerilmez.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziren annelerin FUCİCORT kullanması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı
FUCİCORT’un araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.
FUCİCORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
FUCİCORT’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden setostearil alkol lokal deri
reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:
Cilt üzerine haricen uygulanır.
Uygulamayı takiben, eğer yara ellerde değilse, eller her seferinde mutlaka yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük
miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini
etkileyebilir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımına ilişkin kısıtlama yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.
Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli
olunmalıdır.
Eğer FUCİCORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİCORT kullandıysanız:
FUCİCORT’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUCİCORT’u kullanmayı unutursanız
İlacı kullanmayı unuttuysanız, anımsar anımsamaz kullanın ve daha sonra düzenli uygulama biçimiyle devam edin.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

FUCİCORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
FUCİCORT tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
Uzun süreli kullanımı takiben ilaç kesilirken, hastalığın kızarıklık, yanma ve batma şeklindeki
alevlenmelerini önlemek açısından ani kesilmemeli, dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.

Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUCİCORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİCORT’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİCORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaralanma, ameliyat ya da şiddetli infeksiyonda (örneğin zatürre) ciddi şok durumları,
 • Karın ve boyun bölgesinde yağlanma, mermi kafa, kızarık yüz, diyabet, kan basıncında aşırı
  artma, kasların yoğunluğunda azalma,
 • Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm,
 • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması ve kilo alımının normalden az olması,
 • Çocuklarda kafa içi basıncının artması nedeniyle sürekli baş ağrısı ve gözlerde ağrı,
 • Eller ve ayaklar ya da tüm vücutta cerahatli kabartıların eşlik ettiği psöriyaz (sedef).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:
• Deri hastalığının alevlenmesi
• Kurdeşen (ürtiker),
• Kontakt dermatit ve deride kızarıklık şeklinde deri döküntüleri,
• Deri iritasyonu,
• Deride kaşıntı,
• Deri kuruluğu, deride yanma ve batma hissi.

Çok seyrek:
• Alerjik reaksiyonlar,
• Deride incelme
• Derideki kılcal damarlarda genişleme.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir