FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI

FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699745009809
ETKİN MADDEENTERAL BESLENME
FİRMA ADINUMIL GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİENTERAL BESLENME URUNLERI VE TIBBI MAMALAR
BİRİM / CİNSİML
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUV06DB
NFC KODUA14256
SGK EŞDEĞER KODUE444G
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEZB

FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI ATC Sınıflandırması

V – ÇEŞİTLİ
V06 – GENEL BESLENME
V06D – DİĞER BESLEYİCİLER
V06DB – KOMBİNE YAĞLAR/KARBONHİDRATLAR/PROTEİNLER/MİNERALLER/VİTAMİNLER

FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI isimli ilacın kısa özeti

OKSAPAR 2000 ANTİ-XA IU/0.2 mlENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 

Deri altına enjekte edilir.

 • Etkin madde: 1 ml çözelti, 10000 anti-Xa IU’ya eşdeğer 100 mg enoksaparin sodyum içerir. Her bir 0.2 ml çözelti içeren kullanıma hazır enjektör 2000 anti-Xa IU’ya eşdeğer 20 mg enoksaparin sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.
   

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. OKSAPAR nedir ve ne için kullanılır?
2. OKSAPAR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. OKSAPAR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. OKSAPAR’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI nedir ve ne için kullanılır?

1. OKSAPAR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • OKSAPAR, 0.2 ml de 20 mg enoksaparin sodyum içerir. Her 1 ml’lik steril solüsyon, 100 mg enoksaparin sodyum’a eşdeğer 10000 anti-Xa IU içerir. 1 mg (0.01 ml) enoksaparin sodyum yaklaşık 100 anti-Xa IU’ya karşılık gelir.
 • Enoksaparin sodyum, domuz bağırsak mukozasından türetilen heparin benzil esterin alkalin depolimerizasyonuyla elde edilen biyolojik bir maddedir.
 • İlaç kutusunun içinde 2 adet 0.2 ml’lik kullanıma hazır enjektör bulunur.
 • OKSAPAR, düşük molekül ağırlıklı heparinler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Vücudunuzdaki toplardamarlar içinde, istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için ve/veya oluşan pıhtıları tedavi etmek için kullanılır.
 • OKSAPAR aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçının tedavisinde kullanılır:
 • Genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi girişimlerden sonra toplardamarlarınızda (venlerinizde) istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için
 • Ani hastalıklarda (örneğin, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, enfeksiyonlar ve romatizmal hastalıklar) yatağa bağlı kaldığınızda toplardamarlarınızda (venlerinizde) gelişen istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için
 • Beraberinde akciğer damarlarınızın bir pıhtı ile tıkanması mevcut olsun veya olmasın, Derin Ven Trombozu (DVT) adı verilen genellikle bacak toplardamarlarının bir pıhtıyla tıkanmasıyla oluşan klinik durumu tedavi etmek için
 • Kararsız anjinayı (kalp damarlarının tıkanmasına işaret eden şiddetli göğüs ağrısı) ve belli bir tipteki kalp krizini (Q dalgasız miyokard infarktüsü) tedavi etmek için aspirinle birlikte kullanılmak üzere
 • Diyaliz sırasında kanınızın cihazın tüplerinin içinden geçerken pıhtılaşmasını önlemek için (diyaliz; böbreklerin kanı temizleme işlevini yerine getirememesi nedeniyle, hastanın kanının belli aralıklarla özel bir cihaz içinden geçirilerek temizlenmesi iş)
 • Kendini EKG’de ST-segment yükselmesi şeklinde özel bir bulguyla gösteren ve kalp kasına yeterince kan gitmemesinden kaynaklanan; akut ST-yükselmesi olan miyokard infarktüsü (STEMI) adı verilen klinik durumu tedavi etmek için (Size tıbbi tedavi uygulanmış olsa da, ya da daha sonra Perkütanöz Koroner Girişim (PCI) adı verilen bir uygulama yapılmış olsa da; doktorunuz size bu ilacı reçetelemiş)

FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. OKSAPAR’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

OKSAPAR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Enoksaparin sodyuma veya heparine karşı ya da diğer düşük molekül ağırlıklı heparin türevlerine karşı alerjiniz varsa
 • Aktif durumda olan kanamanız mevcutsa veya kontrolsüz kanama riskiniz yüksekse
 • Yakın zamanda kanamaya bağlı felç geçirmişseniz
   

OKSAPAR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Kalbinizde yapay kalp kapakçığı mevcutsa
 • Vücudunuzda çarpmalar/sürtünmeler sonucunda kolayca morarma oluyorsa veya kısa sürede durmayan kanama meydana geliyorsa
 • Mide veya on iki parmak barsağınızda ülser varsa veya daha önceden vardı ise
 • Böbreklerinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa
 • Daha önce felç geçirdiyseniz
 • Kontrol altında olmayan, ağır hipertansiyonunuz varsa
 • Şeker hastalığına bağlı olarak gözünüzde bozukluk geliştiyse (retinopati)
 • Yakın zamanda gözlerinizden veya beyninizden ameliyat olduysanız
 • 12 yaşın altında veya 80 yaşın üstünde iseniz
 • Aşırı zayıfsanız (50 kg’ın altında iseniz)
 • Şişmansanız (Beden kitle indeksiniz 30 kg/m2 üzerindeyse)
 • Vücudunuzda kanamanın durdurulması ile ilgili mekanizmalar üstünde etki yapan başka ilaçlar kullanıyorsanız (ilacınızın etkisini değiştirebilirler veya OKSAPAR bu gibi ilaçların etkisini değiştirebilir).
 • OKSAPAR’ı kullandığınız sırada (spinal veya epidural, yani anestezik maddenin belden bir iğneyle omuriliğin etrafına enjekte edildiği) anestezi almanız gerektiğinde (böyle bir durumda uzun süreli veya kalıcı felç görülen vakalar olmuştur).
 • Daha önce heparin kullanımına bağlı olarak kanınızda trombosit adı verilen hücrelerin sayısında ciddi düşme yaşadıysanız
 • Kalbinizi besleyen koroner damarları ilgilendiren pıhtıları ortadan kaldırmak ve yeniden yeterli kan akımını sağlamak amacıyla; size perkütan koroner revaskülarizasyon girişimleri olarak adlandırılan uygulama yapıldıysa
   

Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize OKSAPAR kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OKSAPAR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

OKSAPAR ağız yoluyla kullanılmaz. Deri altına enjekte edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ancak hekimin kesin bir gereksinim saptaması halinde gebelik sırasında kullanılmalıdır.

Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlarda toplardamarların pıhtı ile tıkanması (tromboembolizm) riski yüksek olabilir. OKSAPAR’ı kullanılırken dikkatli olunmalıdır..

Hamileyseniz OKSAPAR’ı kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında OKSAPAR ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bir önlem olarak süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

OKSAPAR’ın araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

OKSAPAR’ın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlem alınmasını gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Eğer tedaviniz için mutlaka kullanılmaları gerekmiyorsa, kanın pıhtılaşmasını etkileyen ilaçların OKSAPAR tedavisine başlamadan önce kesilmesi önerilmektedir. Bu ajanlar aşağıdaki ilaçlan içermektedir:
 • Kan sulandırıcı tabletler (aspirin, dipiridamol gibi) veya kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (örneğin varfarin)
 • İbuprofen, diklofenak, ketorolak gibi eklemleri tutan iltihabı hastalıklarda ağrı ve şişliğin tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 (yoğun içerikli serum)
 • Tiklopidin ve klopidogrel
 • (kanın içinde bulunan ve pıhtılaşmada rol oynayan trombosit adlı hücrelerin kümelenmesini engelleyerek, kanın pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar)
 • Prednizolon, deksametazon gibi astım, romatoid artrit ve diğer durumların tedavisinde kullanılan sistemik glukokortikoidler
 • Divalproex ve valproik asit gibi epilepsi (sara hastalığı) ilaçları
 • Spironolakton, triamteren veya amilorid gibi idrar söktürücü ilaçlar (bu ilaçlar OKSAPAR ile birlikte alınırsa kanınızdaki potasyum düzeyi artabilir)
 • Plikamisin(kalsiyum yüksekliği ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), sülfinpirazon (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç).
   

Gelecekte OKSAPAR tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz..

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir