FLUOROURACIL KOCAK 1000 MG/20 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON

FLUOROURACIL KOCAK 1000 MG/20 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması
FLUOROURACIL KOCAK 1000 MG/20 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699828770251
ETKİN MADDE5-FLUOROURACIL
FİRMA ADIKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUL01BC02
NFC KODUA10224
SGK EŞDEĞER KODUE122D
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEP1

ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L01 – ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
L01B – ANTİMETABOLİTLER
L01BC – PİRİMİDİN ANALOGLARI
L01BC02 – FLOROURASİL

İlaç Hakkında kısa özet

Fluorouracil-Koçak 1000 Mg/20 Ml Iv Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Flakon

Damar yoluyla uygulanır.

 • Etkin madde: Her flakon (20 mİ içinde) 1000 mg 5-fluorourasil içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Fluorouracil-Koçak nedir ve ne için kullanılır?
2. Fluorouracil-Koçak’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Fluorouracil-Koçak nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Fluorouracil-Koçak’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Fluorouracil-Koçak nedir ve ne için kullanılır?

Fluorouracil-Koçak, berrak, çok açık sarı renkli bir çözeltidir. 1 adet 20 ml’lik amber renkli cam flakonda bulunmaktadır.

Fluorouracil-Koçak, antimetabolit olarak adlandırılan, tümör hücrelerinin bölünmesini önleyen bir ilaçtır.

Fluorouracil-Koçak, meme ve barsak kanseri tedavisinde tek başına veya diğer kanser ilaçlan ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca mide kanseri, baş ve boyun kanserleri ve pankreas kanseri olan hastalarda etkili olduğu bildirilmiştir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Fluorouracil-Koçak’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Fluorouracil-Koçak’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Fluorourasile veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Uzun bir hastalık nedeniyle çok zayıf düştüyseniz veya ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız
 • Diğer tedavilerden dolayı kemik iliğiniz hasar gördüyse (radyoterapi-ışın tedavisi- dahil)
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
 • Bebeğinizi emziriyorsanız
 • Kötü huylu olmayan kanser hastalığınız varsa
 • Brivudin, sorivudin ve analogları olarak adlandırılan ilaçları kullanıyorsanız

Fluorouracil-Koçak’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Fluorouracil-Koçak, yalnızca kanser ilaçları kullanımında tecrübeli uzman bir doktor tarafından veya onun sıkı gözetimi altında uygulanmalıdır.

Eğer;

 • Kanınızda çok sayıda hücre miktarında yüksek oranda azalma olduysa (bunu kontrol etmek için kan testi yapılacaktır). Bu durumda hekiminiz tedaviyi durdurabilir veya sizi hastaneye yatırabilir.
 • Ağzınızda ve/veya midenizde yara, şiddetli ishal, mide veya herhangi bir yerde kanama gelişirse. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir.
 • Tedaviden önceki 30 gün içerisinde önemli bir ameliyat geçirmişseniz
 • Böbrek hastalığınız varsa
 • Sarılık dahil karaciğer hastalığınız varsa
 • Angina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) veya kalp hastalığı hikayeniz varsa. Tedavi sırasında herhangi bir göğüs ağrısı oluşursa doktorunuza söyleyiniz.
 • Dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) enzim aktivitesi yetersizliği veya azalması varsa
 • Antikanser ilaçlarla tedaviden önce yüksek doz radyasyon (ışın) tedavisi aldıysanız

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Fluorouracil-Koçak’m yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluorouracil-Koçak’m hamilelik ve/veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

Fluorouracil-Koçakhamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Fluorouracil-Koçakile tedavi edilen erkek ve kadınlar tedavi sırasında ve tedavi durdurulduktan sonraki 3. aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluorouracil-Koçakemzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Fluorouracil-Koçakbulantı ve kusmaya neden olarak dolaylı yoldan araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Fluorouracil-Koçak’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 115 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kullandığınız bütün ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte Fluorouracil-Koçak kullanımı, Fluorouracil-Koçak’ın veya birlikte kullanılan ilacın etkisini değiştirebilir;

 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Metronıdazol (antibiyotik)
 • Kalsiyum lökovorin (kalsiyum folinat olarak da bilinir ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların zararlı etkilerini azaltmada kullanılır)
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
 • Simetidin (mide ülserlerinde kullanılır)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılır)
 • Sorivudin, brivudin (virüslere karşı etkilidir)
 • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır).
 • Siklofosfamid, vinkristin, sisplatin, doksorubisin (sitotoksik-hücre fonksiyonunu durduran- ilaçlar). Bu ilaçlar ilacınızın yan etkilerini artırabilir
 • Antrasiklinler (kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar). Kalbinizin etkilenme riskini artırabilir
 • Aminofenazon, fenilbutazon (ağrı kesiciler) ve sülfonamid (antibiyotik). Tedavi öncesinde ve tedavi süresince bu ilaçları kullanmamalısınız.
 • Klordiazepoksit (sakinleştirici), disülfram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır), griseofulvin (mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır) ve izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar ilacınızın etkinliğini artırabilir.
 • Aşılar
 • Mitomisin (kanser tedavisinde kullanılır). İlacınız mitomisin ile uzun süre kombine halde kullanıldığında hemolitik-üremik sendrom (akyuvarlar, kan pıhtılaştıran hücrelerde azalma ve böbrek yetmezliği) diye adlandırılan özel bir yan etki gelişebilir.
 • Kemik iliğini etkileyen diğer ilaçlarla veya radyasyon (ışın tedavisi) ile aynı zamanda alındığında doktorunuz doz ayarlaması yapacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir