FLESSI 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

FLESSI 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI58,24 TL
KAMU ÖDENEN58,24 TL
KAMU İSKONTOSU28.00%
BARKOD8699832090789
ETKİN MADDESIKLOBENZAPRIN HIDROKLORUR
FİRMA ADIMENARİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUM03BX08
NFC KODUA17767
SGK EŞDEĞER KODUE899A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKGCX
ÖZEL BİLGİLER Ek İzlemeye Tabi İlaç

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M03 – KAS GEVŞETİCİLER
M03B – MERKEZİ ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
M03BX – DİĞER MERKEZİ ETKİLİ AJANLAR
M03BX08 – SİKLOBENZAPRİN

İlacın kısa özeti

FLESSİ FİLM KAPLI TABLET 10 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 10 mg siklobenzaprin HCl içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat, opadry white (hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol) ve deiyonize su.

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. FLESSİ nedir ve ne için kullanılır?
2. FLESSİ’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FLESSİ nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FLESSİ’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. FLESSİ NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • FLESSİ, beyaz renkli, bikonveks, yuvarlak, bir tarafı 10 yazılı, çentikli film kaplı Tabletler iki eşit parçaya bölünebilir.
 • Her bir film kaplı tablet, 10 mg siklobenzaprin HCl içerir.
 • Akut (Hastada belirgin bir hastalığın bulgusu olarak aniden başlayan ağrı) ağrılı kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı kas spazmlarının kısa süreli tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. FLESSİ’Yİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FLESSİ’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Siklobenzaprin veya FLESSİ’nin içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri olarak bilinen antidepresan ilaçları kullanıyorsanız veya MAO inhibitörü almayı 14 gün önce veya daha kısa süre önce bıraktıysanız,
 • Yakın zamanda bir kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp ritim problemleriniz (aritmi) varsa,
 • Hipertiroidizminiz (aşırı aktif tiroid) varsa
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

FLESSİ’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Üriner retansiyon (mesanede idrar kalması) varsa,
 • Dar açılı glokom (göz tansiyonu) varsa
 • Artmış göz içi basıncınız varsa,
 • Antikolinerjik (Parasempatik sinir sisteminden doku ve organlara giden uyarıları önleyen, bu uyarıların etkisini ortadan kaldıran ilaç) tedavi alıyorsanız,
 • Depresyon tedavisi için ilaç (trisiklik antidepresanlar; örneği amitriptilin, imipramin gibi) kullanıyorsanız.

FLESSİ’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

FLESSİ’nin yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLESSİ’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.. FLESSİ, bazı annelerin sütüne geçtiği bilinen trisiklik antidepresanlarla (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) yakından ilişkili olduğu için FLESSİ emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisine dair veri yoktur. Araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FLESSİ, depresyon tedavisinde kullanılan ve monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar ile birlikte yaşamı tehdit eden etkileşimlere neden olabilir. Bu etkileşimin bir sonucu olarak değerlendirilen serotonin sendromunun pazarlama sonrası vakaları siklobenzaprin hidroklorür ve depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin re-uptake inhibitörleri (SSRI), serotonin noradrenalin re-uptake inhibitörleri (SNRI), trisiklik antidepresanlar (TCA), tramadol, bupropion, meperidin, verapamil veya MAO inhibitörleri gibi diğer ilaçların kombine kullanımı sırasında bildirilmiştir. Eğer FLESSİ ve diğer vücuttaki serotonin ismi verilen maddeyi artıran serotonerjik ilaçların kullanımı klinik olarak gerekliyse, özellikle de tedavinin başlatılmasında veya doz artışlarında dikkatli gözlem yapılması tavsiye edilmektedir.

Siklobenzaprin HCl alkolün, sedatif (sakinleştirici) bir ilaç grubu olan barbitüratların ve diğer santral sinir sistemi depresanlarının (baskılayıcılarının) etkisini artırabilir.

Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu olan trisiklik antidepresanlar, hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılan guanetidin ve benzer etki gösteren bileşiklerin antihipertansif (tansiyon düşürücü) etkisini bloke edebilir.

Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu olan trisiklik antidepresanlar, bir tür analjezik (ağrı kesici) olan tramadol kullanan hastalarda nöbet riskini artırabilir.

Siklobenzaprin ve bir tür ağrı kesici olan naproksen veya diflunisalın eş zamanlı uygulamasında hiçbir beklenmeyen yan etki raporlanmamıştır.. Fakat naproksen ile siklobenzaprinin kombinasyon tedavisi, tek başına naproksen tedavisine göre daha fazla yan etki (öncelikle sersemlik oluşumunda) ile ilişkili bulunmuştur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ürünü şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir