EXCALIBA PLUS 40 MG/ 5 MG/ 12,5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)

EXCALIBA PLUS 40 MG/ 5 MG/ 12,5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

EXCALIBA PLUS 40 MG/ 5 MG/ 12,5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699832090697
ETKİN MADDEOLMESARTAN MEDOKSOMIL + AMLODIPIN BESILAT + HIDROKLOROTIAZID
FİRMA ADIMENARİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC09DX03
NFC KODUA18148
SGK EŞDEĞER KODUE335N
SGK ETKİN MADDE KODUSGKG64

EXCALIBA PLUS 40 MG/ 5 MG/ 12,5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D – KOMBİNE ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09DX – ANGİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ, DİĞER KOMBİNASYONLAR
C09DX03 – OLMESARTAN MEDOKSOMİL, AMLODİPİN VE HİDROKLOROTİAZİD

EXCALIBA PLUS 40 MG/ 5 MG/ 12,5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) isimli ilacın kısa özeti

EXCALİBA PLUS FİLM KAPLI TABLET 40 mg/5 mg/12.5 mg

(DAIICHI SANKYO-ALMANYA)
MENARİNİ

Ağızdan alınır.

 • Etkin maddeler: Her bir tablet 40 mg olmesartan medoksomil, 5 mg amlodipine eşdeğer 6,944 mg amlodipin besilat ve 12,5 mg hidroklorotiyazid
 • Yardımcı maddeler: Prejelatinize mısır nişastası, silislenmiş mikrokristalin selüloz (mikrokristalin selüloz ve susuz silika kolloidal), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, polivinil alkol, makrogol 3350, talk, titanyum dioksit (E171), sarı demir (III) oksit (E172)
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1.  EXCALİBA nedir ve ne için kullanılır?
2. EXCALİBA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EXCALİBA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EXCALİBA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EXCALIBA PLUS 40 MG/ 5 MG/ 12,5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) nedir ve ne için kullanılır?

1. EXCALİBA PLUS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

EXCALİBA PLUS olmesartan medoksomil, amlodipin (amlodipin besilat olarak) ve hidroklorotiyazid adında üç etkin madde içerir. Üç madde de yüksek kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.

EXCALİBA PLUS 28 ve 84 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

 • Olmesartan medoksomil kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşüren “anjiyotensin II reseptör antagonisti” denilen bir ilaç grubuna dahildir.
 • Amlodipin, “kalsiyum kanal blokörleri” olarak adlandırılan bir madde grubuna dahildir. Amlodipin de kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.
 • Hidroklorotiyazid tiyazid diüretikleri (“su tabletleri”) olarak adlandırılan bir ilaç grubudur. Böbreğinizin daha fazla idrar üretmesini sağlayarak vücudunuzun fazla sudan kurtulmasına yardımcı olup kan basıncını düşürür.

Bu maddelerin etkileri kan basıncınızın düşürülmesine katkıda bulunur.

EXCALİBA PLUS:

 • sabit doz kombinasyonu olarak alınan olmesartan medoksomil ve amlodipin kombinasyonunda kan basıncı yeterli oranda kontrol edilemeyen yetişkin hastalarda veya
 • olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid sabit doz kombinasyonu ile amlodipini tek bir tablet veya olmesartan medoksomil ve amlodipin sabit doz kombinasyonu ile hidroklorotiyazidi tek bir tablet olarak zaten almakta olan hastalarda yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır.

EXCALIBA PLUS 40 MG/ 5 MG/ 12,5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. EXCALİBA PLUS’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

EXCALİBA PLUS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Olmesartan medoksomile, amlodipine veya kalsiyum kanal blokörlerinin özel bir grubuna (dihidropiridinler), hidroklorotiyazide veya hidroklorotiyazide benzer maddelere (sülfonamidler) veya bu ilacın başka herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı iseniz, aşırı duyarlı olduğunuzu düşünüyorsanız EXCALİBA PLUS almadan önce doktorunuzla görüşünüz.
 • Ciddi böbrek problemleriniz varsa
 • Şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa ve aliskiren içeren kan basıncını düşüren bir ilaçla tedavi ediliyorsanız
 • Kanınızda tedavi edildiğinde iyileşmeyen düşük potasyum, düşük sodyum, yüksek kalsiyum veya yüksek ürik asit düzeyleri (gut veya böbrek taşı belirtileriyle) mevcutsa
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız (“Hamilelik” ve “Emzirme” bölümüne bakınız)
 • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, eğer safra salgınız bozulmuşsa veya safra kesesinden safra akımı engellendiyse (örneğin safra taşı nedeniyle) ya da eğer sarılığınız varsa (cilt ve gözlerin sararması)
 • Düşük kan basıncı, düşük nabız, hızlı kalp atışı veya şok (ciddi kalp sorunları nedeniyle kardiyojenik şok dahil) gibi belirtilerle dokularınıza kan tedariği az ise
 • Kan basıncınız çok düşükse
 • Kalbinizden kan akışı yavaş veya tıkalıysa. Bu, kalbinizden kanı alan damar veya kapakçık daralırsa meydana gelebilir (aort darlığı)
 • Kalp krizinden sonra düşük bir kalp debisi varsa (akut miyokard enfarktüsü). Düşük kalp debisi nefesiniz daralmış gibi hissetmenize neden olabilir veya ayak ve ayak bileğinizde şişlik olabilir
 • Şeker hastasıysanız veya böbrek yetmezliğiniz (GFR<60 ml/dk/1,73 m2 ) varsa ve aynı zamanda aliskiren kullanıyorsanız.

Uyarı ve önlemler

Yüksek kan basıncını tedavi etmekte kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz:

 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü (örneğin, enalapril, lisinopril, ramipril), özellikle diyabetle ilişkili böbrek sorunlarınız varsa
 • Aliskiren

EXCALİBA PLUS’ın yüksek kan basıncını tedavi etmekte kullanılan ilaçlarla beraber kullanımı önerilmez. Eğer doktorunuz bu ilaçların beraber kullanımını kesin öneriyorsa; böbrek fonksiyonunuzu, kan basıncınızı ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

EXCALİBA PLUS’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız veya böbrek nakli yapılmışsa
 • Karaciğer hastalığı
 • Kalp yetmezliği veya kalp kapakçıklarınız ya da kalp kaslarınız ile ilgili sorunlar Şiddetli kusma, diyare, yüksek dozlarda su tabletleriyle (diüretikler) tedavide veya düşük tuz diyetindeyseniz
 • Kanınızdaki artmış potasyum düzeyi
 • Böbrek üstü bezlerinizde sorun (böbrek üstündeki hormon üreten bezler)
 • Şeker hastalığı
 • Lityum kullanıyorsanız
 • Lupus eritematoz (bir otoimmün hastalığı)
 • Alerji veya astım
 • Güneşe çıkıldıktan veya güneşlendikten sonra güneş yanığı veya döküntü gibi deri reaksiyonları

Ciddi, kalıcı olan ve önemi kilo kaybına neden olan bir ishal yaşarsanız doktorunuzla temasa geçin.. Doktorunuz belirtilerinizi değerlendirebilir ve kan basıncı ilaçlarınıza nasıl devam edeceğinize karar verebilir.

Kan basıncını düşüren tüm ilaçlarda olduğu gibi, kalp veya beyinde kan akışı bozukluğu olan hastalarda kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizine veya inmeye sebep olabilir. Bu nedenle doktorunuz kan basıncınızı dikkatli bir şekilde kontrol edecektir.

EXCALİBA PLUS kan yağı düzeylerinde ve ürik asit düzeylerinde bir artışa sebep olabilir (gut sebebi-eklemlerde ağrılı şişlik). Doktorunuz zaman zaman bunları kontrol etmek üzere kan testleri isteyebilir.

EXCALİBA PLUS kanınızdaki elektrolit olarak adlandırılan bazı kimyasalların düzeylerini değiştirebilir. Doktorunuz zaman zaman bunları kontrol etmek üzere kan testleri isteyebilir. Elektrolit düzeyi değişikliği belirtileri: Susama, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya kramplar, kaslarda yorgunluk, düşük kan basıncı (hipotansiyon), güçsüzlük hissi, uyuşukluk, yorgunluk, uykulu veya huzursuz olma, mide bulantısı, kusma, daha az idrara çıkma ihtiyacı, hızlı kalp atışı. Bu belirtileri fark etmeniz durumunda doktorunuza bildiriniz.

Paratiroid işlevi için test yaptırmak zorundaysanız, bu testler gerçekleştirilmeden önce EXCALİBA PLUS almayı bırakmalısınız..

Hamile olduğunuzu (veya hamile kalabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza söylemelisiniz. EXCALİBA PLUS gebeliğin ilk zamanlarında önerilmemektedir ve 3 aydan daha uzun süredir hamile iseniz, bu aşamada kullanılması bebeğinize ciddi şekilde zarar verebileceğinden alınmamalıdır (bkz “Hamilelik ve Emzirme” bölümleri).

Çocuklar ve ergenlerde (18 yaş altı)

EXCALİBA PLUS 18 yaş altındaki çocuklar ve ergenler için önerilmemektedir..

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EXCALİBA PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

EXCALİBA PLUS aç veya tok karnına alınabilir.

EXCALİBA PLUS kullanan kişiler, greyfurt suyu veya greyfurt tüketmemelidir. Bunun nedeni, greyfurt suyu veya greyfurtun amlodipin etkin maddesinin kan düzeylerinde bir artışa sebep olarak EXCALİBA PLUS’ın kan basıncı düşürücü etkisinde beklenmeyen artışa neden olabilmesidir.

Bazı insanlar baygınlık veya baş dönmesini de içeren sersemlik hali hissettiğinden EXCALİBA PLUS alırken alkol kullanımına dikkat ediniz. Eğer bu durum sizde meydana gelirse, alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Hamile olduğunuzu (veya hamile kalma ihtimaliniz olduğunu) düşünüyorsanız doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. Doktorunuz normal olarak siz hamile kalmadan önce veya siz hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez EXCALİBA PLUS almayı bırakmanızı önerecektir ve EXCALİBA PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. EXCALİBA PLUS hamileliğin ilk zamanlarında önerilmemektedir ve 3 aydan uzun süredir hamile iseniz, hamileliğin 3. ayından sonra kullanılması durumunda bebeğinize ciddi şekilde zarar verebileceğinden alınmamalıdır.

EXCALİBA PLUS ile tedavi sırasında hamile kalırsanız, geciktirmeden doktorunuzu bilgilendiriniz ve görüşünüz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza bildiriniz. EXCALİBA PLUS emziren anneler için önerilmemektedir ve emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yenidoğan veya prematüre ise doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir..

Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile kalma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncı için tedavi edilirken uykulu, hasta veya baş dönmesini de içeren sersemlik hali ya da baş ağrısı hissedebilirsiniz.. Bu olursa, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

EXCALİBA PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda belirtilenlerden herhangi birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Excaliba PLUS’ın etkisini artırabileceğinden, diğer kan basıncı düşürücü ilaçlar. Doktorunuz aşağıdaki durumda dozunuzu değiştirebilir ve/veya başka önlemler alabilir:
  ADE-inhibitörü veya aliskiren alıyorsanız (ayrıca “EXCALİBA PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “Uyarı ve önlemler” başlıkları altındaki bilgilere bakınız)
 • Lityum (ruhsal dalgalanmalar ve bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılan bir ilaç) EXCALİBA PLUS ile aynı zamanda alınması lityum toksisitesini (zehirlenmesi) artırabilir. Lityum almak zorundaysanız, doktorunuz kanınızdaki lityum düzeylerini ölçecektir.
 • Kalp ritim bozuklukları ve yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan diltiazem, verapamil
 • Tüberküloz ve diğer enfeksiyonlar için kullanılan rifampisin, eritromisin, klaritromisin
 • Sarı kantaron ( John’s Wort, Hypericum perforatum), depresyon tedavisi için bitkisel bir ilaç
 • Mide ve bağırsakta besin hareketini artırmakta kullanılan sisaprid
 • Yavaş kalp atışını tedavi etmek veya terlemeyi azaltmakta kullanılan difemanil
 • Sıtma için kullanılan halofantrin
 • Sinir sistemine dolaşımı geliştirmekte kullanılan vinkamin IV
 • Parkinson hastalığında kullanılan amantadin
 • Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz ikameleri, “su tabletleri” (diüretikler), heparin (kanı inceltmek ve kan pıhtılarını önlemek için), ADE-inhibitörleri (kan basıncını düşürmek için), laksatifler, steroidler, adrenokortikotropik hormon (ACTH), karbenoksolon (ağız ve mide ülserlerini tedavide kullanılan bir ilaç), penisilin (antibiyotik), asetilsalisilik asit gibi belirli ağrı kesici (“aspirin”) veya salisilatlar. Bu ilaçlar EXCALİBA PLUS ile aynı anda kullanıldığında kanınızdaki potasyum düzeylerini değiştirebilir.
 • EXCALİBA PLUS ile aynı anda kullanılan non-steroidal anti inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’lr ağrı, şişlik ve artrit dahil diğer enflamasyon belirtilerini gidermek üzere kullanılan ilaçlar), böbrek yetmezliği riskini arttırabilir. EXCALİBA PLUS’ın etkisi NSAİİ’lar ile azalabilir. Yüksek dozda salisilat kullanıldığı durumda santral sinir sistemi üzerindeki toksik etki artabilir.
 • Uyku hapları, sakinleştiriciler ve antidepresan ilaçların EXCALİBA PLUS ile birlikte kullanılması ayağa kalkıldığında ani kan basıncı düşmesine sebep olabilir.
 • Kandaki kolesterol seviyesini düşüren bir ilaç olan Kolesevelam Hidroklorür, EXCALİBA PLUS’ın etkisini azalatabilir. Doktorunuz size EXCALİBA PLUS’ı Kolesevelam Hidroklorürden en az 4 saat önce almanızı tavsiye edebilir.
 • EXCALİBA PLUS etkisini biraz azaltabilecek belirli antasitler (hazımsızlık veya mide ekşimesi)
 • Baklofen ve tübokürarin gibi belirli kas gevşetici ilaçlar
 • Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar
 • Kalsiyum takviyeleri
 • Dantrolen (şiddetli vücut sıcaklığı anormallikleri için infüzyon)
 • Vücudunuzun vereceği immun yanıtı kontrol ederek, vücudunuzun transplante organı kabul etmesini sağlayan takrolimus ve siklosporin
 • Simvastatin, kanda kolesterol ve yağ düzeylerini (trigliseritler) düşürmekte kullanılır.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Tiyoridazin, kloropromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, amisüliprid, pimozid, sultoprid, tiyaprid, droperidol veya haloperidol gibi bazı psikiyatrik bozuklukları tedavi eden ilaçlar
 • Düşük kan şekeri (örn. diyazoksit) veya yüksek kan basıncı (örn. beta blokörler, metildopa) tedavisinde kullanılan ilaçlar, EXCALİBA PLUS bu ilaçların etkisini değiştirebilir.
 • Mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilide veya eritromisin enjeksiyonları gibi kalp ritim problemlerini tedavi eden ilaçlar
 • HIV/AIDS tedavi eden ilaçlar (örn. ritonavir, indinavir, nelfinavir)
 • Mantar enfeksiyonlarını tedavi eden ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol, amfoterisin)
 • Kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, bepridil veya dijitalis gibi kalp problemlerini tedavi eden ilaçlar
 • Amifostin, siklofosfamid veya metotreksat gibi kanseri tedavi eden ilaçlar
 • Noradrenalin gibi kan basıncını arttıran ve kalp hızını azaltan ilaçlar
 • Tetrasiklin veya sparfloksasin denilen antibiyotikler gibi enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar
 • Probenesit, sülfinpirazon ve allopurinol gibi gutu tedavi eden ilaçlar
 • Kolestiramin ve kolestipol gibi kan yağ düzeyini düşüren ilaçlar
 • Metformin veya insülin gibi kan şekerini düşüren ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir