EUTHYROX 125 MCG 50 TABLET

EUTHYROX 125 MCG 50 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699808010094
ETKİN MADDELEVOTIROKSIN SODYUM
FİRMA ADIMERCK İLAÇ ECZA VE KİMYA TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMCG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUH03AA01
NFC KODUA17349
SGK EŞDEĞER KODUE509G
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFB9

ATC Sınıflandırması

H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H03 – TİROİD TEDAVİSİ
H03A – TİROİD PREPARATLARI
H03AA – TİROİD HORMONLARI
H03AA01 – LEVOTİROKSİN SODYUM

İlacın kısa özeti

EXELON PATCH 13,3 mg/24 saat TRANSDERMAL FLASTER

Deriye yapıştırılarak kullanılır.

 • Etkin madde: Her bir transdermal tedavi sistemi 27 mg rivastigmin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Vitamin E, poli bütilmetakrilat, metil-metakrilat, akrilik kopolimer ve silikon yağı.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. EXELON PATCH nedir ve ne için kullanılır?
2. EXELON PATCH’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EXELON PATCH nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EXELON PATCH’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. EXELON PATCH NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 

EXELON PATCH 13,3 mg/24 saat transdermal flasterin etkin maddesi rivastigmindir.

Her bir 15 cm2 ciltten geçişli bant 27 mg rivastigmin içerir. Salıverilme hızı 13.3mg/24saat’tir. Her bir bant, üç tabakadan oluşan ince, içiçe yapıda ciltten salıveren bir banttır.

EXELON, kolinesteraz inhibitörleri isimli bir madde sınıfına aittir. Alzheimer hastalığı veya Parkinson hastalığı bulunan hastalardaki hafif ve orta şiddetteki bellek bozukluklarının tedavisi için kullanılır.

Alzheimer olan hastalarda, beyinde belli sinir hücreleri ölerek, sinir hücrelerinin birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan asetilkolin adlı maddenin düzeylerinin düşmesi ile sonuçlanır. Rivastigmin asetilkolini parçalayan asetilkolinesteraz ve bütiriloklinestereaz adlı enzimleri durdurarak iş görür. Bu enzimleri bloke eden EXELON PATCH, beyindeki asetilkolin düzeylerinin artmasını sağlar ve böylece Alzheimer hastalığının bulgularını azaltmaya yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. EXELON PATCH’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

EXELON PATCH’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Rivastigmine ya da EXELON PATCH’in içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • EXELON PATCH ile aynı tipteki (karbamat türevleri) ilaçlara karşı alerjik tepkiniz var ise,
 • EXELON PATCH transdermal flaster boyutunun ötesinde bir deri reaksiyonu yaşamışsanız, daha yoğun bir bölgesel reaksiyon meydana gelmişse (kabarcık, artan deri iltihabı, şişlik gibi) ve transdermal flasteri çıkardıktan sonra 48 saat içinde iyileşmemişse.

Bu durumları EXELON PATCH’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

EXELON PATCH’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadıysanız. Eğer kusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir (dehidrasyon).
 • Düzensiz ya da yavaş kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • İdrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Kilo kaybınız varsa.
 • Titreme şikayetiniz varsa.
 • Düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az).
 • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa.
 • Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhal doktorunuzla konuşunuz.
   

Eğer bu durumlardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

Eğer üç günden daha fazla EXELON PATCH kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EXELON PATCH’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecekler ve içecekler EXELON PATCH kullanımını etkilemezler, çünkü rivastigmin deri yoluyla kan dolaşımınıza karışır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Hamilelik durumunda, EXELON PATCH’in yararları doğmamış çocuğunuz üzerindeki oluşabilecek etkilerine karşılık değerlendirilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EXELON PATCH ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz, hastalığınızın güvenli biçimde araç sürmeye ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. EXELON PATCH, özellikle tedavinin başlangıcında veya doz artırımı sırasında baş dönmesine ve sersemliğe neden olabilir. Eğer başınız dönüyorsa veya kendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

EXELON PATCH’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EXELON PATCH’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir.

 • EXELON PATCH ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak (örn. disiklomin) ya da Parkinson hastalığını tedavi etmek (örn. amantadin) ya da seyahat hastalığını önlemek (örn. difenhidramin, skopolamin veya meklizin) amacıyla kullanılan ilaçlar).
 • EXELON PATCH metoklopramid (mide bulantısı ve kusmanın hafifletilmesi ya da engellenmesi için kullanılan bir ilaç) ile eşzamanlı olarak verilmemelidir. İki ilacın birlikte alınması, kol ve bacaklarda katılık ve ellerde titreme gibi problemlere yol açabilir.
 • EXELON PATCH kullanırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü EXELON PATCH anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.
 • EXELON PATCH beta-blokörlerle (yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve kalpteki diğer tıbbi durumların tedavisi için kullanılan atenolol gibi ilaçlar) birlikte alındığında dikkatli olunmalıdır. İki ilacın birlikte alınması, bayılma ya da bilinç kaybı gibi durumlara yol açabilen nabız yavaşlaması (bradikardi) gibi problemlere neden olabilir.
   

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir