EPOBEL 1000 IU/0,3 ML I.V. /S.C. STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 6 ENJEKTOR

EPOBEL 1000 IU/0,3 ML I.V. /S.C. STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 6 ENJEKTOR Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

EPOBEL 1000 IU/0,3 ML I.V. /S.C. STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 6 ENJEKTOR Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699262950219
ETKİN MADDEERITROPOIETIN
FİRMA ADINOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİBIYOBENZER
BİRİM / CİNSİIU/ML
AMBALAJ MİKTARI6
ATC KODUB03XA01

EPOBEL 1000 IU/0,3 ML I.V. /S.C. STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 6 ENJEKTOR ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B03 – ANTİANEMİK PREPARATLAR
B03X – DİĞER ANTİANEMİK PREPARATLAR
B03XA – DİĞER ANTİANEMİK PREPARATLAR
B03XA01 – ERİTROPOİETİN

EPOBEL 1000 IU/0,3 ML I.V. /S.C. STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 6 ENJEKTOR isimli ilacın kısa özeti

Tarka Forte 240/4 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her film tablet, 240 mg sürekli salım formunda verapamil hidroklorür ve 4 mg trandolapril içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz monohidrat, povidon, hipromelloz, sodyum stearil fumarat, mikrokristalize selüloz, sodyum aljinat, magnezyum stearat
 • Film kaplama maddeleri: Hipromelloz, hidroksi propil selüloz, polietilen glikol 400, polietilen glikol 6000, talk, kolloidal anhidr silika, dokusat sodyum, titanyum dioksit (El 71), kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172), siyah demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma tâlimâtında:

1. Tarka Forte Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
2. Tarka Forte Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
3. Tarka Forte Nasıl Kullanılır?
4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?
5. Tarka Forte’nin Saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EPOBEL 1000 IU/0,3 ML I.V. /S.C. STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 6 ENJEKTOR nedir ve ne için kullanılır?

1. Tarka Forte Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

 • TARKA Forte Film Tablet, modifiye salım (uzatılmış, yavaş salimli) formülasyonuyla hazırlanmış kızıl/kahverengi renkte oval film kaplı tabletler şeklindedir.

Tarka Forte Film Tablet, 14, 28 ve 56 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

 • TARKA Forte iki değişik türden etkin madde içeren bir kombinasyon ilacıdır; verapamil, kalsiyum kanal blokerleri adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir; trandolapril ise anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (baskılayıcıları) denilen bir ilaç grubuna aittir.

Kalsiyum kanal blokerleri, kalbiniz ve kan damarlarınızdaki kas hücrelerinin içine giren kalsiyum miktarını değiştirirler. Bunun sonucunda kalp atışlarınızın kuvveti ve hızı değişir. Aynı zamanda kan damarlarınızın duvarlarındaki kaslar da gevşer.

Böylelikle kan basıncınızın azalmasına yardımcı olur ve kanın vücudunuza daha kolay pompalanmasını sağlarlar.

ADE inhibitörleri ise başka bir mekanizma ile kan damarlarınızın duvarlarındaki kasları gevşeterek etki gösterirler ve kan basıncınızın azalmasına yardımcı olurlar.

 • Tarka Forte hipertansiyon (yüksek kan basıncı, yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmak içindir. Tek ilaç ile yapılan tedavinin yeterli olmadığı durumlarda, iki etkin maddeli kombinasyon tedavisi olarak kullanılır.
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) süreğen (kronik) bir hastalıktır ve kalp, böbrekler, beyin ve gözler gibi çeşitli organlarda zaman içerisinde harabiyete yol açabilir. Hipertansiyon, Tarka ‘ Forte gibi ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Doktorunuz ilaç tedavisine yardımcı olmak üzere, size bazı yaşam tarzı değişiklikleri de önermiş olabilir.

EPOBEL 1000 IU/0,3 ML I.V. /S.C. STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 6 ENJEKTOR’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Tarka Forte Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tarka Forte’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • Trandolapril, verapamil veya ilacın içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırıduyarlı) iseniz. Bu maddeler kullanım talimatının başında verilmektedir. Eğer sizde böyle bir durum varsa, TARKA Forte almaya başlamadan önce sizi tedavi eden doktorunuza bildiriniz,
 • Daha önce başka bir ADE inhibitörüne karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz,
 • Sizde (ya da ailenizden birinde) başka bir ADE inhibitörüne karşı yüzde, dilde ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem) gibi şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştiyse,
 • Ciddi kalp problemleri (şok durumu gibi) nedeniyle kan basıncınız çok düşük ise,
 • Yakınlarda kalp kaynaklı şok geçirdiyseniz,
 • Yakınlarda şiddetli bir kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirdiyseniz,
 • Doktorunuz sizde ikinci ya da üçüncü derecede kalp bloğu veya hasta sinüs sendromu olduğunu söylediyse ve kalbinizde pil takılı değilse,
 • Doktorunuz sizde sinoatriyal blok denilen bir kalp hastalığı bulunduğunu söylediyse,
 • Ağır kalp yetmezliği veya ağır kapakçık hastalığınız varsa.
 • Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu denilen hastalık gibi bir kalp sorununuz varsa,
 • Lown-Ganong-Levine sendromu denilen hastalık gibi bir kalp sorununuz varsa,
 • Ağır böbrek bozukluğunuz varsa,
 • Diyalize giriyorsanız,
 • Karnınızda sıvı toplanmasına (asit) neden olan şiddetli karaciğer probleminiz varsa,
 • Şeker hastalığınız(diyabet) ya da böbrek bozukluğunuz varsa ve aliskiren içeren antihipertansif ilaç kullanıyorsanız,
 • Doktorunuz sizde primer aldosteronizm (böbreküstü bezlerinden aldesteron salgısının artması) denilen bir hastalığın bulunduğunu söylediyse,
 • Hamileyseniz,
 • 18 yaşın altında iseniz,
 • Hipertrofık kardiyomiyopatiniz varsa (Kalp kasında büyüme ve gevşeklik),
 • Bazı kalp hastalıklarının tedavisi için ivabradin içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Enjeksiyonluk beta-blokörle tedavi görüyorsanız (yoğun bakım durumu haricinde).

Tarka Forte’yi aşağıdaki durumlarda DÎKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • 65 yaşın üzerinde iseniz,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Karaciğer ve böbreklerinizde bozukluk varsa veya yakın bir zamanda böbrek nakli geçirdiyseniz;
 • Kalp krizi veya inme geçirdiyseniz veya bunlardan birine dair yüksek risk taşıyorsanız,
 • Nöromuskuler hastalıklar (kas-sinir sistemi hastalığı) varsa,
 • Lityum kullanıyorsanız (Mania tedavisinde kullanılan ilaç),
 • Digoksin (kalp atımını düzenleyen bir ilaç) kullanıyorsanız.
 • Bir ‘statin’ (kolesterolü ya da kan yağlarını düşüren bir ilaç) kullanıyorsanız.
 • Az tuzlu bir diyet uyguluyorsanız, kusuyorsanız, ishal iseniz, susuz kaldıysanız ya da diüretik (idrar söktürücü) veya kan potasyum düzeyini etkileyen diğer ilaçları kullanıyorsanız,
 • Yüksek tansiyon nedeniyle, ADE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokörü grubundan ilaçlar ve eş zamanlı olarak aliskiren içeren ilaç alıyorsanız, bu ilaçların birlikte kullanımı sonunda tansiyon düşüklüğü, bayılma, potasyum artışı ve böbrek işlevlerinde bozulma (böbrek yetmezliği dahil) olabilir. Bu nedenle ADE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokörleri ve aliskireni eş zamanlı kullanmayınız.
 • Şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyonunuzda bozulma varsa ADE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokörleri ve aliskireni eş zamanlı kullanmayınız.

Böbrek fonksiyonunuzun ve kan basıncınızın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekebilir. Kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarı da izlenebilir.

Aşağıdakiler sizin için geçerliyse doktorunuza bildiriniz:

Kalp hastalığı:

 • Yavaş ya da düzensiz kalp atımı,
 • Doktorunuz sizde birinci derece kalp bloğu (kalbin yavaş atmasına neden olan sinir bloğu) ya da sol ventrikül disfonksiyonu (kalbinizin sol tarafının kanı iyi pompalamaması) olduğunu söylediyse.

Diğer durumlar:

 • Tarka Forte’yi bağışıklık sisteminizi etkileyen ilaçlarla (örn. siklosporin) birlikte kullanıyorsanız ya da sistemik lupus eritematozus (eklem ağrısı, deride döküntü ve ateşe yol açan bir hastalık) veya skleroderma (deride sertleşme, kalınlaşma ve kıl kaybına yol açabilen bir durum) gibi bağışıklık sistemi hastalığınız varsa beyaz kan hücresi azalma riski artabilir,
 • Miyastenia gravis (kronik yorgunluk ve kas güçsüzlüğü), Lambert-Eaton sendromu ya da ileri Duchenne musküler distrofısi gibi nöromuskuler hastalığınız varsa.
 • Arı sokması sonucu gelişen alerjik reaksiyonları önlemek için enjeksiyon uygulanıyorsa duyarsızlaşma (desensitizasyon) tedavisi,
 • Hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da hamile olduğunuzu fark ettiyseniz. Hamileliğin ilk 3 ayında Tarka Forte kullanılması önerilmez. Bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden hamileliğinizde 3 ayı geçtiyseniz Tarka Forte kullanmamalısınız (Bkz. “Hamilelik” bölümü),
 • Laktoz ve galaktoz gibi bazı şekerleri tolere edemiyorsanız,
 • Emziriyorsanız (Bkz. “Hamilelik ve emzirme” bölümü).

Alerjik reaksiyonlar:

 • Seyrek olarak bazı hastalarda TARKA Forte gibi bir ADE inhibitörü kullanımı ardından ciddi alerjik reaksiyonlar gelişmiştir. Bu reaksiyonlar zenci insanlarda daha yaygındır ve kaşıntılı döküntü ve/veya yüz, dudak, dil ve boğazda şişmeye (anjiyonörotik ödem) yol açabilir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar bağırsağı da etkileyebilir ve karın ağrısına neden olabilir (bulantı ve kusma eşlik edebilir) (intestinal anjiyoödem). Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa hemen TARKA Forte almayı bırakınız ve tıbbi yardım alınız.
 • LDL-aferezis (kanınızdan kolesterolün bir makine yardımıyla uzaklaştırılması) uygulanıyorsa.

Tarka Forte’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Tarka Forte nin her gün aynı saatte ve ideal olarak kahvaltıdan önce, kahvaltı ile birlikte ya da kahvaltıdan sonra alınması önerilir.

Tarka Forte aç ya da tok karına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Tarka Forte kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkolden normalde olduğundan daha fazla etkilenebilirsiniz.

Tarka ” Forte kullanıyorken greyfurt suyu içmeyiniz. Greyfurt suyu vücudunuzdan emilen verapamil miktarını artırabilir. Bu, Tarka Forte’nin yan etkilerinin ortaya çıkına riskini arttırabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce ya da hamile olduğunuzu fark ettiğinizde Tarka * Forte kullanmayı bırakmanızı ve TARKAk Forte yerine başka bir ilaç kullanmanızı söyleyecektir. Hamilelikte Tarka * Forte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emziren annelerin TARKA” Forte kullanması önerilmez. Emzirmek istiyorsanız ve özellikle çocuğunuz yeni doğmuş ya da erken doğmuşsa doktorunuz başka bir tedavi önerebilir.

Araç ve makine kullanımı

Özellikle ilk kez Tarka Forte kullanmaya başladığınızda, bitkinlik ve baş dönmesi yapabileceğinden güvenli bir şekilde araç kullanma veya ağır makineleri işletme beceriniz etkilenebilir. Kendinizi uykulu hissedebilirsiniz. TARKA Forte’nin sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araç kullanmamalı veya tehlikeli aletleri ya da büyük makineleri çalıştırmamaksınız.

TARKA Forte’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tarka Forte laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

TARKA Forte aynı zamanda tablet başına 1.49 mmol (or 34.3 mg) sodyum içermektedir. Sodyumu kontrol altında olan bir diyet uyguluyor iseniz, bu durumu dikkate almalısınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar Tarka Forte ile birlikte kullanıldığında istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir. Başka bir ilaç kullandıysanız ya da kullanacaksınız doktor ya da eczacınıza söyleyiniz. Bu reçetesiz kullanılan ilaçları ve bitkisel ilaçları da kapsamaktadır.

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Kalp hastalıkları ya da yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar:

 • Diüretikler (idrar söktürücü olarak da bilinir), tuz destekleri ya da potasyum hapları.
 • Kalp ritmini (beta blokerler, digoksin ya da düzensiz kalp atımını kullanılan diğer

ilaçlar) ya da kan basıncını kontrol etmek için kullanılan ilaçlar. Bu ilaçlar kan basıncınızı çok fazla düşürebilir ya da kalp atım hızınızı çok azaltabilir.

Doktorunuz aşağıdaki durumda dozu ayarlayabilir ve/veya bazı önlemler alabilir:

 • Eğer bir anjiyotensin II reseptör antagonisti (ARB) ya da aliskiren kullanıyorsanız

(‘Aşağıdaki durumlarda Tarka Forte kullanmayınız’ ve ‘Uyarılar ve önlemler’).

Psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar:

 • Ruhsal çöküntü (depresyon) ya da psikoz tedavisinde kullanılan imipramin, lityum, midazolam, buspiron ya da tranklizanlar gibi ilaçlar.
 • Organ naklinin reddini önlemek için kullanılan ilaçlar: siklosporin, takrolimus ve everolimus gibi,

Ağrı ve şişliğin azaltılması için kullanılan ilaçlar:

 • Steroidler (örn. kortizon ya da prednizon).
 • Bazı antiinflamatuar ilaçlar ya da ağrı kesiciler (örn. naproksen, ibuprofen, aspirin veya morfin gibi opiatlar).
 • Kolesterol ya da kan yağları düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlar: ‘statinler’ gibi, örn. simvastatin, atorvastatin.
 • Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar: insülin ya da şeker tabletleri gibi.
 • Sara (epilepsi) ya da nöbetlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar: fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital gibi.
 • Hazımsızlık ya da mide ülserleri için kullanılan ilaçlar: mide asidini nötralize eden ilaçlar (antasitler) ve simetidin gibi.

Tarka Forte ile etkileşen diğer ilaçlar:

 • Teofi 1 in gibi astım tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Rifampisin, klaritromisin ya da eritromisin gibi enfeksiyon ya da tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Doksorubisin gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Allopurinol ve kolşisin gibi gut tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Romatoid artirit tedavisinde kullanılan enjeksiyonluk altın tuzları.
 • Cerrahide kullanılan ilaçlar: ameliyat öncesinde cerrahınıza Tarka Forte kullandığınızı söyleyiniz,
 • Tarka Forte anestezik gazlar, kas gevşetici ilaçlar ya da dantrolen gibi cerrahi işlemler sırasında kullanılan diğer ilaçların etkisini değiştirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir