EPLEDAY 50 MG 50 FILM TABLET

EPLEDAY 50 MG 50 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

EPLEDAY 50 MG 50 FILM TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680881094989
ETKİN MADDEEPLERENONE
FİRMA ADINEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUC03DA04

EPLEDAY 50 MG 50 FILM TABLET ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C03 – DİÜRETİKLER
C03D – POTASYUMU TUTUCU AJANLAR
C03DA – ALDOSTERON ANTAGONİSTLERİ
C03DA04 – EPLERENON

EPLEDAY 50 MG 50 FILM TABLET isimli ilacın kısa özeti

EPLEDAY 50 mg FİLM KAPLI TABLET

Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 50 mg eplerenon içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz D.C., mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, talk, magnezyum stearat, Opadry II Yellow 85G32342 içeriği [Polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (E 171), makrogol/peg, lesitin (soya) (E 322), sarı demir oksit (E 172 iii), kinolin sarısı aluminyum lak (E 104), siyah demir oksit (E 172 i)].
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. PLEDAY nedir ve ne için kullanılır?
2. EPLEDAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EPLEDAY nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EPLEDAY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EPLEDAY 50 MG 50 FILM TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. EPLEDAY NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

EPLEDAY, film kaplı tablettir. EPLEDAY 30, 50 ve 100 tablet içeren Alu/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Etkin maddesi eplerenondur.

EPLEDAY, kalp damar sistemine etki eden ilaçlardan aldosteron antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar vücutta üretilen ve kan basıncınızı ve kalp fonksiyonunuzu kontrol eden aldosteronun etkisini inhibe eder. Vücudunuzdaki yüksek aldosteron seviyeleri vücudunuzda kalp yetmezliğine yol açacak şekilde değişikliklere neden olabilir.

EPLEDAY, kalp yetmezliğinizi tedavi etmek amacıyla; kötüleşmesini önlemek ve bu nedenle hastaneye yatışı azaltmak için aşağıdakilerden biri sizde bulunuyorsa kullanılır:

 1. Son zamanlarda kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğinizi tedavi etmek amacıyla kullanılan diğer ilaçlarla birlikte veya
 2. Uzun süredir aldığınız tedaviye rağmen sürekli, hafif belirtiler varsa

EPLEDAY ayrıca yüksek kan basıncı (hipertansiyon) olan yetişkinler tarafından da alınabilir. Kendi başına veya diğer ilaçlarla birlikte kan basıncını düşürür.Kan basıncını düşüren ilaçlar, felç veya kalp krizi riskinizi de azaltır..

EPLEDAY 50 MG 50 FILM TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. EPLEDAY KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

EPLEDAY’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Eplerenon ya da EPLEDAY’in içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Potasyum seviyeniz yüksekse. Doktorunuz potasyum değerinizi ölçmek için kan testi yapacaktır.
 • Ciddi böbrek sorunlarınız varsa,
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
   

Aşağıdaki hastalıklar için belirtilen ilaçları alıyorsanız:

 • – Potasyum tutucu idrar söktürücü (diüretik),
 • – Potasyum takviyesi,
 • – Mantar enfeksiyonları, örn. ketokonazol, itrakonazol,
 • – Enfeksiyonlar, örn. klaritromisin, telitromisin,
 • – Depresyon, örn. nefazodon,
 • – HIV (AIDS), örn.ritonavir, nelfinavir,
 • – Kalp sorunları veya hipertansiyonu tedavi eden anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ve anjiyotensin reseptör blokeri (ARB) olarak adlandırılan ilaçların her ikisini birlikte alıyorsanız.
   

EPLEDAY’i yüksek kan basıncınızı tedavi amaçlı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

Eğer;

 • İdrarda proteinle birlikte tip 2 diyabetiniz varsa.
 • Erkek hastalarda serum kreatinin değeri >2.0 mg/dL veya kadın hastalarda >1.8 mg/dL ise,
 • Kreatinin klerensi değeriniz <50 mL/dak ise,
 • Potasyum veya potasyumu artıran amilorid, spironolakton veya triamteren gibi idrar söktürücü (diüretik) ilaçları eşzamanlı olarak alıyorsanız.
   

EPLEDAY’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Kanda potasyum seviyenizin artma (hiperkalemi) riskiniz bulunuyorsa,
  Doktorunuz tedavinizin başlangıcında ve dozda bir değişiklik yaptığında potasyum seviyelerinizi izleyecektir.
 • Böbrek hastalığınız varsa,
 • Hafif ve orta şiddette karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ağrı, katılık ve iltihabı gidermek için kullanılan ilaçlar (NSAI ilaçlar) kullanıyorsanız,
 • Lityum (genellikle bipolar bozukluk olarak da bilinen manik depresif bozukluk için verilir) ile aynı zamanda alıyorsanız,
 • Takrolimus veya siklosporin (psöriyazis ve egzema gibi cilt sorunlarını tedavi etmek için ve organ nakli sonrası rejeksiyonu önlemek için kullanılır) alıyorsanız,
 • EPLEDAY’in yıkılımını artırarak, böylece etkisini azaltan güçlü CYP3A4 indükleyicileri olarak adlandırılan ilaçları kullanıyorsanız,
 • Kanda potasyum seviyenizin artmasına neden olan potasyum tutucu diüretik (spironolakton, amilorid, triamteren) ve potasyum desteği alıyorsanız.
   

EPLEDAY’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EPLEDAY yemeklerden önce veya sonra kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kalırsanız hemen doktorunuza haber veriniz. EPLEDAY’in doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Ancak beklenen potansiyel yarar risklerden daha fazla ise, gebelik döneminde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. EPLEDAY anne sütü yoluyla bebeğinize geçebilir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve emzirilen bebek üzerindeki istenmeyen etkilerin bilinmeyen potansiyelinden dolayı, ilacın anne açısından önemi dikkate alınarak, emzirmeye son verilmesi veya ilacın kesilmesi konusunda doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

EPLEDAY’in araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkisiyle ilgili herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Eplerenon uyku hali veya zihinsel fonksiyon bozukluğuna neden olmaz ancak araç veya makine kullanırken, tedavi sırasında baş dönmesi görülebileceği dikkate alınmalıdır.

EPLEDAY’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPLEDAY her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

EPLEDAY soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

EPLEDAY laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte EPLEDAY almayınız:

 • EPLEDAY’in yıkımını azaltarak vücut üzerindeki etkisini artıran itrakonazol veya ketokonazol (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır), ritonavir, nelfinavir (HIV’yi tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaç), klaritromisin, telitromisin (bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır) veya nefodazon (depresyon tedavisi için kullanılır).
 • Kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artıran potasyum tutucu diüretikler (vücudunuzdaki fazla sıvıyı atmanıza yardım eden ilaçlar) ve potasyum destekleri (takviyeleri) (sofra tuzları).
 • Kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artıran anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin birlikte kullanımı (ARB) (yüksek kan basıncı, kalp hastalığı ve özel böbrek sorunlarının tedavisinde kullanılır).
   

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Lityum (genellikle bipolar bozukluk olarak da adlandırılan manik depresif bozukluk için verilir). Lityumun diüretikler ve ADE inhibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp hastalığı tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanımının; tat kaybı, göz bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kas seğirmesi yan etkilerine yol açabilen kanda lityum seviyelerinin çok artmasına neden olduğu görülmüştür.
 • Siklosporin veya takrolimus (psöriyazis ve egzema gibi cilt sorunlarının tedavisinde ve organ nakli sonrası doku reddini önlemede kullanılır). Bu ilaçlar böbrek problemlerine neden olabilir ve bu nedenle kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artırırlar.
 • NSAİ ilaçlar (ağrı, katılık ve iltihabı gidermek için kullanılan ibuprofen gibi belli ağrı kesiciler). Bu ilaçlar böbrek problemlerine neden olabilir ve bu nedenle kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artırırlar.
 • Trimetoprim (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır). Bu ilaç kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artırabilir.
 • Prazosin, alfuzosin gibi alfa I blokerler (yüksek kan basıncının ve özel prostat problemlerinin tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar kan basıncınızda düşüşe ve ayağa kalktığınızda başınızın dönmesine neden olabilir.
 • Amitriptilin veya amoksapin gibi trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisi için), klorpromazin veya haloperidol (psikiyatrik bozuklukların tedavisi için) gibi antipsikotikler (ayrıca nöroleptikler olarak bilinirler), amifostin (kanser kemoterapisi sırasında kullanılır). Bu ilaçlar kan basıncınızda düşüşe ve ayağa kalktığınızda başınızın dönmesine neden olabilir.
 • Hidrokortizon veya prednizon gibi glukokortikoidler (iltihap veya belli cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır) ve tetrakosaktid (esas olarak adrenal korteks bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar EPLEDAY’in kan basıncı düşürücü etkisini azaltabilir.
 • Digoksin (kalp sorunlarının tedavisinde kullanılır). EPLEDAY ile birlikte alındığında, digoksin kan seviyeleri yükselebilir.
 • Varfarin (pıhtı önleyici bir ilaç). Kanda yüksek varfarin seviyeleri, EPLEDAY’in vücut üzerine olan etkisinde değişikliklere neden olabileceğinden; varfarin ile alındığında dikkatli olunmalıdır.
 • Eritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), sakinavir (HIV tedavisi için antiviral ilaç), flukonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), amiodarone, diltiazem ve verapamil (kalp sorunları ve yüksek kan basıncı tedavisi için). Bu ilaçlar EPLEDAY’in yıkılımını azaltarak EPLEDAY’in vücut üzerine etkisini uzatır.
 • Sarı kantaron (St. John’s Wort) (bitkisel ilaç), rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), karbamazepin, fenitoin, ve fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar EPLEDAY’in yıkılımını artırır ve böylece etkisini azaltır.
   

Doktorunuza reçetesiz ilaçlar, bitkisel veya doğal ilaçlar ve takviyeler dahil aldığınız tüm ilaçları bildiriniz.

Doktorunuza veya eczacınıza göstermek üzere yanınızda vitaminleri ve doğal veya bitkisel ilaçları da içeren ilaç listenizi bulundurunuz.

Yeni bir ilaç ya da doğal veya bitkisel ilaç kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir