ENAPRIL 20 MG 20 TABLET

ENAPRIL 20 MG 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699516015152
ETKİN MADDEENALAPRIL MALEAT
FİRMA ADISANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUC09AA02
NFC KODUA02675
SGK EŞDEĞER KODUE017B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEZ5

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09A – KOMBİNE OLMAYAN ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09AA – KOMBİNE OLMAYAN ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09AA02 – ENALAPRİL

Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

• Enapril anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADE inhibitörleri) adlı ilaç sınıfının bir üyesidir.
• Enaprilyuvarlak, düz, kenarları yuvarlatılmış açık turuncu, bir tarafı çentikli, yüzeyi ve iç kısmı beyaz benekli tabletlerdir. Her bir tabletin içinde 20 mg enalapril maleat bulunmaktadır. 20 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Ürün bileşimindeki laktoz monohidrat sığır kaynaklıdır.
Enapril aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisi
• Kalp fonksiyonunda zayıflığın (semptomatik kalp yetmezliği) tedavisi
• Kalp fonksiyonunda zayıflığın (semptomatik kalp yetmezliği) önlenmesi
Kalp yetmezliği belirtileri olan hastaların pek çoğunda Enapril kalp yetmezliğinin kötüleşmesini yavaşlatır, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurma ihtiyacını azaltır ve hastalardan bazılarının daha uzun yaşamasına yardımcı olur. Belirtilerin gelişmesinden önce kalp yetmezliğinin erken evresindeki pek çok hastada Enapril kalp fonksiyonunun zayıflamasını önlemeye ve belirtilerin (örn., nefes darlığı, yürüme gibi hafif fiziksel aktivitelerden sonra yorulma veya ayak bileklerinde ve ayaklarda şişlik) gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu hastalarda kalp yetmezliğine bağlı hastanede yatış süresi daha kısa olabilir.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Enapril’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer:
• Enalaprile veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa,
• ADE inhibitörü adı verilen enalaprille aynı sınıftan ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Ailenizden herhangi birinin bu ilaçlara karşı alerjisi varsa ya da görünürde bir neden olmaksızın yüzünüzde, dudaklarınızda, dilde ve/veya boğazınızda şişme ve nefes alıp vermede güçlük gibi alerjik reaksiyonlar yaşadınız ise,
• Hamileyseniz,
• Şeker ya da böbrek rahatsızlığınız varsa kan basıncını düşürmek için kullanılan bir ilaç olan aliskiren içeren ilaçlarla birlikte bu ilacı kullanmayınız.
Enapril’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer:
• Kan basıncı ve sıvı dengesini düzenleyen bir sistem olan renin anjiyotensin sistemini etkileyen ilaçlardan herhangi birini (anjiyotensin II reseptör blokerleri ve aliskiren) kullanıyorsanız; bu durumda düşük tansiyon, bayılma, yüksek kan potasyum düzeyleri riskinin arttığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu ilaçlarla enalaprilin birlikte kullanılması önerilmez. Eğer birlikte kullanımı mutlaka gerekli görülürse, sadece bir uzman gözetimi altında yapılmalı ve böbrek fonksiyonu, elektrolitler ve kan basıncı yakından sık sık takip edilmelidir.
• Kan şekerinizin kontrol altına alınamaması sonucunda oluşan böbrek rahatsızlığınız varsa enalapril ile birlikte yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılan anjiyotensin II reseptör blokerlerini (örn. irbesartan, olmesartan ve telmisartan) kullanmayınız.
• Beyin damarlarınızda problem varsa,
• Kalp yetmezliğiniz varsa,
• Kan basıncınız düşükse (bunu özellikle ayakta dururken başınızın dönmesi veya bayılmayla fark edebilirsiniz),
• Başka bir diüretik (idrar söktürücü) tedavisi alıyorsanız,
• Vücudunuzdaki su ve elektrolit düzeyleri normal değilse (sıvı/elektrolit dengesizliği),
• Kalp kası hastalığınız (hipertrofik kardiyomiyopati), kalbinizden kanı taşıyan ana
atardamarınızda daralma (aort stenozu) varsa,
• Herhangi bir böbrek rahatsızlığı geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız, diyalize giriyorsanız ya da böbrek nakli olduysanız,
• Karaciğer hastalığınız varsa,
• Akyuvar sayısının anormal derecede az olması durumu (nötropeni/agranülositoz), kanda
pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (trombositopeni) ve
kansızlığınız varsa ya da herhangi bir enfeksiyon belirtiniz varsa,
• Yüzde, dilde ve boğazda alerjik şişme (anjiyoödem) gibi aşırı duyarlılık belirtileriniz varsa,
• Gırtlak ve gırtlak dilinde meydana gelen alerjik şişme (anjiyonörotik ödem) belirtileriniz varsa (beyaz ırka göre siyah ırkta anjiyoödem riski daha fazladır),
• Kanser hastalığı tedavisinde ve organ naklinde kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız (mTOR
(rapamisin memeli hedefi) inhibitörü (örn. temsirolimus, sirolimus, everolimus)) yüzde,
dilde ve boğazda alerjik şişmede (anjiyoödem) artış olabilir,
• Böcek ısırması ve arı sokmasına karşı vücudunuzun gösterdiği reaksiyonu azaltmak üzere
tedavi görüyorsanız,
• Kolesterol seviyenizi düşürmek amacıyla kanınız bir makine ile işlem görüyorsa (LDL
aferezi),
• Kan diyaliz makinesi (yapay böbrek – hemodiyaliz) kullanıyorsanız,
• Şeker hastalığınız (diyabet) var ise ve ağızdan alınan şeker hastalığı ilaçları (oral antidiyabetik) veya insülin kullanıyorsanız (özellikle ENAPRİL tedavisinin birinci ayında düşük kan şekeri düzeylerinizi yakından izlemeniz gerekir),
• Öksürüğünüz varsa,
• Yakın zamanda uzun süreli, şiddetli kusma ve/veya ishal geçirdiyseniz,
• Cerrahi operasyon ve anesteziden önce (diş doktoruna gittiğinizde bile), doktorunuza veya
diş hekiminize Enapril aldığınızı söyleyiniz çünkü anesteziye bağlı olarak kan basıncınızda ani düşme olabilir.
• Kan potasyum düzeyleriniz yüksekse,
• Tuz kısıtlayıcı bir diyetteyseniz, potasyum desteği alıyorsanız, potasyum tutucu ilaçlar
alıyorsanız veya potasyumlu tuz kullanıyorsanız,
• 70 yaşın üzerindeyseniz,
• Duygudurum düzensizliği için lityum kullanıyorsanız,
• Hamile olduğunuzu ya da olabileceğinizi düşünüyorsanız (Hamilelik bölümüne bakınız),
• Siyah ırktansanız (siyah ırkta kan basıncının düşürülmesinde enalapril daha az etkilidir),
• Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
Enapril’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Enapril gıdalarla birlikte veya tek başına alınabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza Enapril kullandığınızı söylemelisiniz. Doktorunuz hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız Enapril yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. Enapril hamilelikte kullanılmamalıdır. Enapril kullanırken hamile kalmayı önlemek için doğum kontrolü uygulanmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Enapril çok az miktarda anne sütüne geçer. Emziriyorsanız veya emzirmeyi düşünüyorsanız
doktorunuza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanılırken, Enapril’in zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk etkisi
oluşturabildiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Enapril’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçları kullanırken Enapril kullanmamanız tavsiye edilmektedir:
• Kan basıncını düşürmek için kullanılan anjiyotensin II reseptör blokerleri ya da aliskiren ile
birlikte kullanımda, bu ilaçların tek başına kullanımına kıyasla, düşük tansiyon, yüksek kan
potasyum düzeyleri ve böbrek fonksiyonunda azalma (akut böbrek yetmezliği dahil) gibi
istenmeyen etkiler daha sık olarak görülmektedir.
• Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuzlar,
• Spironolakton, eplerenon, triamteren, amilorid gibi potasyum tutucu idrar söktürücüler
(diüretikler), pıhtılaşmayı önleyici heparin ve bir çeşit antibakteriyel olan trimetoprim/sülfametoksazol olarak da bilinen ko-trimoksazol dahil yüksek tansiyonu
düşürmek amacıyla kullanılan ilaçlar,
• Tiyazid (örn. hidroklorotiyazid) ve kıvrım diüretikleri (örn. furosemid) gibi idrar
söktürücüler,
• Beta blokörler ve diğer ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri gibi kan
basıncını düşüren diğer ilaçlar,
• Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
• Anestezikler, ruhsal bozukluklar veya depresyon için kullanılan ilaçlar, düşünce ve
duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumununun (psikoz) tedavisinde kullanılan ilaçlar
(örn: fenotiyazin), beyindeki kimyasal maddelerin düzeyini değiştirerek depresyon
semptomlarını düzelten ilaçlar (trisiklik depresyonda kullanılan bir ilaç olan amitriptilin) ve
sakinleştiriciler,
• Ağrı, ateş ve iltihabı azaltan ilaçlar (selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri
dahil non steroidal anti enflamatuar ilaçlar) (örn. naproksen sodyum, etodolak, ibuprofen),
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan enjeksiyonluk bir ilaç olan altın enjeksiyonları (sodyum aurotiyomalat),
• Kanser hastalığı tedavisinde ve organ naklinde kullanılan bir ilaç (mTOR (rapamisin
memeli hedefi) inhibitörü (örn. temsirolimus, sirolimus, everolimus))
• Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler),
• İnsülin veya ağız yoluyla alınan diğer kan şekerini düşürücü ilaçlar,
• Alkol kullanımı,
• Asetil salisilik asit ve indometazin gibi ağrı kesiciler ve iltihap kurutucu ilaçlar
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre sizin için uygun olan Enapril
dozunu belirleyecektir.
Yüksek Kan Basıncı
Pek çok hasta için önerilen başlangıç dozu günde bir kez 5 ila 20 mg arasındadır. Bazı hastalar
için daha düşük bir başlangıç dozu gerekebilir. Uzun süreli kullanım için doz genellikle günde
bir defa 20 mg’dır.
Kalp Yetmezliği
Genellikle önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 2,5 mg’dır. Doktorunuz sizin için doğru doza ulaşılana kadar bu dozu adım adım artıracaktır. Uzun süreli kullanım için doz genellikle günde bir veya iki seferde alınan 20 mg’dır.
İlk dozu aldığınızda veya dozunuz artırıldığında özellikle dikkatli olmalısınız. Eğer baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz.
Uygulama yolu ve metodu:
Enapril sadece ağızdan kullanım içindir.
Enapril’i yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.
Tableti bütün olarak 1 bardak su ile yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Enapril’in çocuklarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastaların dozu böbrek fonksiyonuna uygun olarak doktor tarafından ayarlanacaktır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Eğer böbrek probleminiz varsa böbreklerin fonksiyon düzeyine göre doktorunuz dozunuzu
ayarlayacaktır. Böbrek fonksiyonu idrarınızdaki kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için
kullanılan bir madde) miktarı ölçülerek ve kan testi yapılarak hesaplanır. Diyalize giriyorsanız
dozajınız günlük olarak değişecektir. Doktorunuz almanız gereken dozu size söyleyecektir.
Enapril böbrek problemleri olan bebeklerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
Eğer Enapril’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Enapril kullandıysanız:
Enapril’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya bir eczacı ile
konuşunuz.
Doz aşımının en yaygın bulgu ve belirtileri, tansiyonunuzun ani olarak aşırı düşmesine bağlı
baş dönmesi ve sersemliktir.
Enapril’i kullanmayı unutursanız:
Enapril’i almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz bir doz alınız. Eğer bir sonraki doza kadar
hatırlamazsanız, unuttuğunuz dozu almayınız ve normal düzenlenmiş doz takviminizi almaya
devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Enapril ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz tarafından size söylenmedikçe ilacınızı almayı bırakmayınız.

Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Enapril’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, Enapril’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Solunum ve yutmada güçlüğe yol açabilen yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme
• Eller, ayaklar veya ayak bileklerinde şişme
• Kurdeşen
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Enapril’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Özellikle tedavi başlangıcında ya da doz artırıldığı ya da ayağa kalktığınızda ciddi baş dönmesi ve sersemlik yaşarsanız.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Diğer yan etkiler şunlardır:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir