ELMIRON 100 MG 100 KAPSUL

ELMIRON 100 MG 100 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

ELMIRON 100 MG 100 KAPSUL Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699771000887
ETKİN MADDEPENTOSAN POLISULFAT SODYUM
FİRMA ADIAYMED İLAÇ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI100
ATC KODUG04BX15
NFC KODUA16637
SGK EŞDEĞER KODUE882A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKGAG

ELMIRON 100 MG 100 KAPSUL ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04BX – DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04BX15 – PENTOSAN POLİSÜLFAT SODYUM

ELMIRON 100 MG 100 KAPSUL isimli ilacın kısa özeti

SII-BCG 1 mL ID enjeksiyonluk süspansiyon için liyofilize toz içeren çok dozlu flakon BCG Aşısı Canlı Atenüe

Cilt içine (intradermal) uygulanır.

Etkin madde:

Çözündürülen aşının her 0.1 ml/lik dozu,

1 x 105 ila 33 x 105 CFU1 BCG Aşısı (Bacillus Calmette-Guerin suşu) içerir.

1CFU (Colony Forming Unit): Koloni Oluşturucu Birim

Yardımcı maddeler: Sodyum glutamat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu aşıyı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu aşı çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Çocuğunuz aşı hakkında önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmamalıdır.
 • Bu aşı uygulandıktan sonra mutlaka çocuğunuzun aşı kartına not edilmesini sağlayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.  SII-BCG nedir ve ne için kullanılır?
2. SII-BCG’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SII-BCG nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SII-BCG’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ELMIRON 100 MG 100 KAPSUL nedir ve ne için kullanılır?

1. SII-BCG nedir ve ne için kullanılır?

SII-BCG, beyaz renkli liyofilize toz halinde canlı zayıflatılmış bakteri içeren verem aşısıdır. Ambalajında bulunan çözücüsü (1 mL enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi) ile kullanıma hazır hale getirildiğinde homojen, hafifçe opak ve renksiz bir süspansiyona (katı-sıvı karışımı) dönüşür.

Bir karton kutu içerisinde liyofilize toz içeren 1 adet flakon ile 1 adet çözücü ampul veya liyofilize toz içeren 10 adet flakon ile 10 adet çözücü ampul olmak üzere 2 ticari takdim şekli mevcuttur.

SII-BCG, tüberkülozun (verem) önlenmesi için 2. ayını doldurmuş bebeklere uygulanır.

ELMIRON 100 MG 100 KAPSUL’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. SII -BCG’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SII-BCG’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzda,

 • Aşının içinde bulunan etkin madde ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler bölümüne bakınız) karşı daha önceden gelişen ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafilaktik reaksiyon) hikayesi varsa,
 • Kanında gama globulin düzeyi düşük ise(hipogamaglobulinemi), tüm organları etkileyebilen ve nedeni bilinmeyen sistemik bir hastalık olan sarkoidoz varsa, yaygın habis tümör (jeneralize malign hastalık), lenf düğümlerinin tümörü (lenfoma), kan kanseri (lösemi), doğuştan bağışıklık yetersizliği (konjenital immün yetmezlik), insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu veya doğal bağışıklık yanıtının bozulduğu diğer durumlar mevcutsa,
 • Steroid, antimetabolit, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi görüyorsa,
 • Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde çeşitli deri reaksiyonları geliştiyse,
 • İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) pozitif annelerden doğan, virüsün bulaşmış olduğu tespit edilen çocuklarda çocuğun durumuna bakılmaksızın BCG aşısını, muhtemel “BCG- itis” (BCG aşısına bağlı yaygın verem hastalığı) gelişme olasılığı söz konusu olduğundan kullanmayınız.

SII-BCG’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuzda,

 • Kronik ekzema veya diğer cilt hastalıkları varsa dikkatli kullanılmalıdır (Böyle durumlarda derinin sağlıklı bölgesine aşılama yapılabilir). Gerektiği düşünüldüğünde doktor önerisi ile hareket edilmelidir; steroidlerle veya bağışık sistemin baskılanmasına neden olabilecek diğer tedavi veya ilaçları alan kişilerde kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SII-BCG’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Cilt içine enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Emzirme

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Araç ve makine kullanımı

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

SII-BCG’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, uygulanan dozları (0.05 mL ve 0.1 mL) içerisinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SII-BCG; Difteri-Tetanoz-Boğmaca aşısı, Difteri-Tetanoz aşısı, Tetanoz Toksoid aşısı, Kızamık aşısı, Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı, Polio (çocuk felci) aşısı ve Hepatit B aşısı ile güvenli ve etkin bir şekilde eş zamanlı kullanılabilir. Bu gibi durumlarda aşılama farklı bölgelere yapılmalıdır.

Steroid, antimetabolitler, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi gören kişilerde istenen bağışık yanıt gelişmeyebilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda çocuğunuz kullanıyor ise veya son zamanlarda kullandı ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir