ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET)

ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8681308010094
ETKİN MADDEAPIKSABAN
FİRMA ADIPFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI56
ATC KODUB01AF02
NFC KODUA17496
SGK EŞDEĞER KODUE826B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKG0H

ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01AF – DİREKT FAKTÖR XA İNHİBİTÖRLERİ
B01AF02 – APİKSABAN

ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) isimli ilacın kısa özeti

ELIQUIS® 5 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her tablet 5 mg apiksaban içerir.
 • Yardımcı maddeler: Susuz laktoz, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat (E470b), laktoz monohidrat, hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), triasetin, kırmızı demir oksit (E172).

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ELIQUIS nedir ve ne için kullanılır?
2. ELIQUIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ELIQUIS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ELIQUIS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) nedir ve ne için kullanılır?

1. ELIQUIS nedir ve ne için kullanılır?

ELIQUIS, etkin madde olarak apiksaban içerir ve antikoagülanlar adı verilen, kan sulandırıcı olarak da bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç, kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir madde olan faktör Xa’yı engelleyerek kan pıhtısı oluşumunu önler.

Film kaplı tabletler pembe, oval olup bir tarafında “894” diğer tarafında “5” yazmaktadır. 60 film kaplı tablet içeren blisterleri içeren karton kutuda satılırlar.

ELIQUIS yetişkinlerde aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Düzensiz kalp atımı (atriyal fibrilasyon) olan ve en az bir ilave risk faktörünün (geçirilmiş inme veya beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak), 75 ve üzeri yaş, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği gibi) bulunduğu hastalarda, kalpte kan pıhtısı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Kan pıhtıları kopup beyne giderek inmeye yol açabilir veya diğer organlara giderek söz konusu organa ulaşan normal kan akışını engelleyebilir (sistemik embolizm olarak da bilinir). İnme, yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.
 • Bacaklarınızdaki toplardamarlarda (derin ven trombozu) ve akciğerlerinizdeki kan

damarlarındaki    kan pıhtılarını (pulmoner emboli) tedavi etmek ve bacaklarınız

ve/veya akciğerlerinizdeki kan damarlarında kan pıhtılarının tekrar oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.

ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET)’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ELIQUIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELIQUIS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Apiksaban veya ELIQUIS’ın bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • Aşırı kanamanız varsa
 • Vücudunuzda bir organda ciddi kanama riskini arttıran bir hastalığınız varsa (mide veya bağırsakta aktif veya yeni ülser, yakın zamanda geçirilmiş beyin kanaması gibi)
 • Kanama riskinin artmasına yol açan karaciğer hastalığınız varsa (hepatik koagülopati)
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (örneğin: varfarin, rivaroksaban, dabigatran veya heparin) alıyorsanız (kan sulandırıcı tedavinizde değişiklik yapılacağı durumlar ve damar yolunun açık kalmasını sağlamak için gerekli durumlar dışında)

ELIQUIS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden herhangi birisi sizde mevcutsa ilacınızı almadan önce doktorunuza danışınız

 • Aşağıdaki durumlar gibi, artmış kanama riski:
 • Kanama bozuklukları; düşük pıhtılaşma hücresi (trombosit) aktivitesine neden olan hastalıklar dahil
 • Tıbbi tedavi ile kontrol edilemeyen, çok yüksek kan basıncı
 • 75 üzeri yaş
 • 60 kg veya daha düşük vücut ağırlığı
 • Ciddi böbrek hastalığı ya da diyalize girme
 • Bir karaciğer problemi ya da karaciğer problemi öyküsü
 • ELIQUIS karaciğer fonksiyonu değişikliği belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Doktorunuz, ELIQUIS kullanmadan önce sizin karaciğer fonksiyonunuzu test edecektir ve karaciğer fonksiyonunda değişiklik belirtileri olan hastalarda bu ilaç dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
 • Düzensiz kalp atımı (atriyal fibrilasyon) olan ve pıhtı oluşumunu engelleyen tekli veya ikili ilaç tedavisi uygulanması gereken hastalarda
 • Yapay kalp kapağı olan hastalarda
 • Kan dolaşımımda düzensizlik olan ve akciğerlerindeki kan damarlarında kan pıhtıları

(pulmoner emboli) olan hastalar ve pıhtıların çözülmesi veya                akciğerlerdeki kan

pıhtısının çıkarılması ameliyatı gereken hastalarda

 • Aktif kanseri olan hastalarda
 • Bu kullanma talimatının “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümünde belirtilen ilaçları kullanan hastalarda
 • ASA (asetil salisilik asit; örneğin: Aspirin) veya ASA ile klopidogrel kombinasyonu alan, birden fazla kalp ve kalp ile ilgili olmayan eş zamanlı hastalık ile karakterize yüksek riskli olan kalbi besleyen damarlarda ani tıkanıklık geçirmiş hastalarda
 • Asetilsalisilik asiti de içeren non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (bir grup ağrı kesici) ile eş zamanlı uygulandığında
 • Beyne giden damarların ani geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felcin (akut iskemik inme) tedavisi için pıhtı eritici (trombolitik) ajanların kullanımı durumunda
 • Cerrahi işlemlerden sonra diğer trombosit agregasyon inhibitörleri (bir takım kan sulandırıcı ilaç grubu) ile kullanıldığında
 • Yaşlı hastalarda potansiyel yüksek kanama riski nedeniyle, ELIQUIS ve asetilsalisilik asit (örneğin: Aspirin) eşzamanlı uygulanırken

Kanamaya yol açabilecek bir ameliyat ya da girişim yapılması gerekiyorsa, doktorunuz bu ilacı kısa bir süre için geçici olarak bırakmanızı isteyebilir. Bir işlemin kanamaya yol açıp açmayacağından emin değilseniz doktorunuza danışın.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Çocuklar ve ergenlerde

ELIQUIS çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde tavsiye edilmemektedir.

ELIQUIS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ELIQUIS yiyeceklerle veya tek başına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ELIQUIS’in gebelik ve doğmamış çocuklar üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Gebeyseniz ELIQUIS kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ELIQUIS’ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Emzirmenin durdurulmasına veya ELIQUIS tedavisinin durdurulmasına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

ELIQUIS’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi olup olmadığı gösterilmemiştir.

ELIQUIS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ELIQUIS laktoz (sütte bulunan bir çeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.87 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ELIQUIS’in etkilerini arttırırken bazıları düşürebilir. Bu ilaçları alırken ELIQUIS kullanıp kullanamayacağınıza ve ne sıklıkta takip edilmeniz gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Aşağıdaki ilaçlar ELIQUIS’in etkilerini arttırabilir ve istenmeyen kanamaların olasılığını arttırabilir:

 • Mantar enfeksiyonları için kullanılan bazı ilaçlar (ör. ketokonazol vb.)
 • HIV / AIDS için kullanılan bazı antiviral ilaçlar (ör. ritonavir)
 • Kan pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan diğer ilaçlar (ör. enoksaparin vb.)
 • Anti-inflamatuvar veya ağrı kesici ilaçlar (ör. aspirin veya naproksen) Özellikle yaşınız 75’in üzerindeyse ve aspirin alıyorsanız, artmış kanama riskiniz olabilir.
 • Yüksek kan basıncı veya kalp problemleri için kullanılan ilaçlar (ör. diltiazem)

Aşağıdaki ilaçlar, ELIQUIS’in kan pıhtısı oluşumunu önlemedeki etkilerini azaltabilir:

 • Sara (epilepsi) veya nöbetleri engellemek için kullanılan ilaçlar (ör. fenitoin vb.)
 • Sarı kantaron (St John’s Wort: Depresyon için kullanılan bitkisel takviye)
 • Verem veya diğer enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ör. rifampisin)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir