DYNDION 45 MG 30 TABLET

DYNDION 45 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699541015103
ETKİN MADDEPIOGLITAZON HCL
FİRMA ADIGENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUA10BG03
NFC KODU
SGK EŞDEĞER KODU
SGK ETKİN MADDE KODU

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
A10BG – TİAZOLİDİNDİONLAR
A10BG03 – PİOGLİTAZON HİDROKLORÜR,PİOGLİTAZON

İlacın kısa özeti

Unacefin 0,5 g im enjeksiyon için toz içeren flakon

Kas içine (intramüsküler) uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Enjeksiyon için toz içeren flakon (ilaç şişesi) 500 mg seftriaksona eşdeğer 597 mg seftriakson disodyum triseskuihidrat içerir. Kutu içinde bulunan 2 mL steril % 1 lidokain hidroklorür çözeltisi ile sulandırılarak hazırlanan ürün, mililitre başına yaklaşık 250 mg sefriakson içerir.
 • Yardımcı madde: İçermemektedir’.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında. doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Unacefin nedir ve ne için kullanılır?
2. Unacefin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Unacefin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Unacefin’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Unacefin nedir ve ne için kullanılırr

Unacefin, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. Unacefin etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

Unacefin beyaz ila sarımsı renkli, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda bir adet flakon ve 2 ml’lik %1 lidokain çözeltisi içeren 1 adet çözücü ampul veya üç adet flakon ve 2 ml’lik %1 lidokain çözeltisi içeren 3 adet çözücü ampul bulunmaktadır. Bir ampul 20 mg susuz lidokain hidroklorür’e eşdeğer 21,3 mg lidokain hidroklorür monohidrat ve steril enjeksiyonluk su içerir.

 • Unacefin bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 • Unacefin aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.
 • Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)
 • Beyin zarı iltihabı (menenjit),
 • Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’in erken ve geç evrelerinde,
 • Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları),
 • Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,
 • Bağışıklık sistemi bozukluklarına bağlı enfeksiyonlar,
 • Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları,
 • Solunum yolu enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı),
 • Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
 • Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için ameliyatlardan önce.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Unnceein’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Unacefin’i aşağıdaki durumlarda Kullanmayınız

Eğer,

 • Unacefin’in etkin maddesi seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa Unacefin’in de dahil olduğu “Sefalosporin” adı verilen antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.
 • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.
 • Lidokaine alerjiniz varsa (Unacefin’i kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür.)

Unacefin aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

 • Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde
 • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler).
 • Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise

Unacefin’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız
 • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kolit gibi (bağırsak iltihabı)
 • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa.
 • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografik bulgularınız varsa..
 • Astımınız varsa..
 • Hamile iseniz.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

Unacefin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Uygulama yolu nedeniyle yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Unacefin’in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.
 • Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Unacefin’in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.
 • Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Unacefin’in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve unacefin’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Unacefin’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün her bir flakonda 41,47 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, unacefin’in diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca diğer ilaçlar da, unacefin’in etki gösterme yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) Unacefin doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden Unacefin kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kullanmalısınız.
 • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)
 • Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)
 • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)
 • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.)

Eğer reçeteli veya reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir