DOZYL EASY 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET

DOZYL EASY 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699514080275
ETKİN MADDE:DONEPEZIL HCL
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:E332A
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKEYJ
SGK KAMU NO:A14121
ATC KODU:N06DA02
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:ABDI IBRAHIM
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:28

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06D – ANTİ-DEMANS İLAÇLARI
N06DA – ANTİKOLİNESTERAZLAR
N06DA02 – DONEPEZİL

İlaç Hakkında Kısa Özet

Dozly Easy 5 mg ağızda dağılan tablet

Dozly Easy, beyaz renkte ve yuvarlak tablettir.
Her bir tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir ve 14, 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir ağızda dağılan tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Polakrilin potasyum, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), monosodyum sitrat anhidr, aspartam, kroskarmelloz sodyum, silika kolloidal anhidr, magnezyum stearat, hidroklorik asit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Dozly Easy nedir ve ne için kullanılır?
 2. Dozly Easy’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Dozly Easy nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Dozly Easy’nin saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Dozly Easy nedir ve ne için kullanılır?

Dozly Easy, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

Dozly Easy, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Dozly Easy kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Dozly Easy’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya bu ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa
• Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

Dozly Easy’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz
• Nöbet (sara vb.) veya havale geçirdiyseniz
• Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa
• Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa
• Karaciğerle ilgili probleminiz veya sarılığınız varsa
• İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız veya orta dereceli böbrek hastalığınız varsa
• Kaslarda sertlik, terleme, serum kreatin fosfokinaz (bir çeşit enzim) seviyelerinde yükselme veya bilinç düzeyinde azalma ile birlikte seyreden ateş durumunuz varsa (Nöroleptik malign sendrom adında bir hastalık)
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dozly Easy’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
Dozly Easy yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler Dozly Easy’nin etkisini değiştirmez.
Dozly Easy alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol Dozly Easy’nin etkisini değiştirebilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip
gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik
döneminde, gebe olma ihtimali durumunda veya gebelik planlanıyorsa kullanılmamalıdır.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız Dozly Easy kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı
Donepezilin araç ve makine kullanma üzerinde küçük veya orta derecede etkisi vardır.
Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

Dozly Easy’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Dozly Easy laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Dozly Easy, aspartam içerdiği için fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:
• Alzheimer hastalığında kullanılan diğer ilaçlar (galantamin vb.)
• Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, ibuprofen veya diklofenak sodyum gibi NSAİİ ilaçlar vb.)
• Antikolinerjik ilaçlar (tolterodin vb.)
• Antibiyotikler (eritromisin, rifampisin vb.)
• Mantar ilaçları (ketakonazol vb.)
• Antidepresanlar (fluoksetin vb.)
• Antikonvülsanlar (fenitoin, karbamazepin vb.)
• Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar (kinidin, propanolol ve atenolol gibi beta blokerler vb.)
• Kas gevşeticiler (diazepam, süksinilkolin vb.)
• Genel anestezikler
• Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar vb.)

Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, Dozly Easy ihtiyaç duyulan anestezik ilaç miktarını etkileyebileceğinden doktorunuza ve anestezi uzmanına Dozly Easy aldığınızı söyleyiniz.

Dozly Easy, böbrek hastalarında ya da hafif-orta şiddetli karaciğer hastalarında kullanılabilir. Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa önce doktorunuza söyleyiniz. Şiddetli karaciğer hastalığı olanlar Dozly Easy kullanmamalıdır.

Doktorunuza ya da eczacınıza bakıcınızın adını söyleyin. Bakıcınız, ilacınızı reçetelendiği gibi almanıza yardımcı olacaktır.

Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Dozly Easy nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Başlangıç olarak tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır.
  Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.
 • Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan Dozly Easy 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.
 • Önerilen en yüksek doz her gece 10 mg donepezil hidroklorürdür.
 • İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.
 • Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.
 • Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.
 • Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Uygulama yolu ve metodu:’i gece yatmadan önce ağız yoluyla alınız. Tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz, erimesini bekleyiniz ve daha sonra isteğe göre bir bardak suyla veya susuz olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı: Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.
 • Yaşlılarda kullanımı: İlacın tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrastonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

Özel kullanım durumları:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir