DIVATOR 40 MG 90 FILM KAPLI TABLET

DIVATOR 40 MG 90 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699580090376
ETKİN MADDEATORVASTATIN KALSIYUM
FİRMA ADIDROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI90
ATC KODUC10AA05

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10A – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (YALIN) (KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD DÜŞÜRÜCÜLER)
C10AA – HMG COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ
C10AA05 – ATORVASTATİN

İlacın kısa özeti

Divator 40 Mg Film Kaplı Tablet

Divator beyaz film kaplı tabletlerdir.
Her bir film kaplı tablet, 40 mg atorvastatine eşdeğer 43,36 mg atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 40 mg atorvastatine eşdeğer 43,36 mg atorvastatin kalsiyum içerir.
Yardımcı maddeler: Kalsiyum karbonat, laktoz monohidıat (inek sütünden elde edilmiştir.), mikrokristal selüloz, kroskarmeloz sodyum, hidroksi propil selüloz, polisorbat 80, magnezyum stearate, saf su, film kaplama (polivinil alkol, titanyum dioksit, PEG 3350 toz, talk). 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bıı ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bıı ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bıı ilacı kullandığınızı söyleyiniz
 • Bıı talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Divator nedir ve ne için kullanılır?
2. Divator’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Divator nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Divator’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Divator nedir ve ne için kullanılır?

Divator statinler olarak da bilinen lipid düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir. Kolesterolün ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

Divator, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseıidler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, Divator bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Divator’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Divator’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Atorvastatine ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
 • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,
 • Aşırı miktarda alkol aldıysanız.
 • Hepatit C tedavisinde glecaprevir/pibrentasvir kombinasyonunu kullanırsanız. 

Divator’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
 • Eğer daha önce tekrarlayan ya da açıklanamayan kas ağrılarınız ve sızılarınız olmuşsa, kendinizde ya da ailenizde kas sorunu öyküsü varsa,
 • Eğer daha önce beyin içine kanama ile seyreden inme geçirmişseniz ya da önceki inmelerinize bağlı olarak beyninizde sıvı dolu kistler oluşmuşsa,
 • Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fıbratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü vb.),
 • Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
 • Bazı şekerlere karşı intoleransınız var ise,
 • Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,
 • Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,
 • 70 yaşından daha yaşlı iseniz,
 • Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.
 • Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla Fusidik asit isimli bir ilaç (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız. Fusidik asit ve Divator’un beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol açabilir. 

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz Divator tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Bazı ilaçlar aynı zamanda alındığında örneğin bir tür kas hastalığı olan rabdomiyoliz gibi kasla ilgili yan etkilerin riskinin arttığı bilinmektedir.

Ayrıca, eğer devamlı kas zayıflığınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

Eğer daha önce inme geçiıdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Divator’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Divator kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak gıeyfürt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfürt suyu içmek Divator’un etkilerini değiştirebilir.

Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Divator kullanmayınız. Hamile kalma olasılığınız varsa güvenilir doğum kontrol önlemleri kullanmadığınız sürece Divator almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Divator kullanmayınız.

Hamilelik ve emzirme döneminde Divator’un güvenliliği henüz kanıtlanmamıştır.

Araç ve makine kullanımı

Divator kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Araç ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

Divator’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Divator laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda almışsanız veya almış olma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyin. Bazı ilaçlar Divator’un etkililiğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkililiğini Divator tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca Bölüm 4’de açıklanan rabdomiyoliz diye bilinen, önemli kas zayıflatıcı durum da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir.

Divator ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar
 • Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, fukanazol, posakonazol, rifampin, fusidik asit
 • Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfıbrozil, diğer fıbratlar, kolestipol
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması/ tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin amlodipin, diltiazem
 • Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, verapamil, amiodaron
 • Letermovir (sitomegalovirüs hastalığına yakalanmanıza engel olan bir ilaç)
 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir kombinasyonu gibi ilaçlar
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, örneğin telapıevir, bocepıevir ve elbasvir/grazoprevir kombinasyonu 

Divator ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar;

 • Ezetimib (kolesterol düşürücü)
 • Vaıfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır)
 • Doğum kontrol hapları
 • Stiripentol (sara nöbeti engelleyici)
 • Simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır)
 • Fenazon (ağrı kesici)
 • Kolşisin (gut tedavisinde kullanılır)
 • Antiasitler (alüminyum ya da magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları)
 • Sarı kantaron (St.John’s Wort) 
 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız Divator kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden Divator kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir. Divator ile fusidik asitin birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, hassasiyeti ya da ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz ile daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 4.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir