DIKLORON %1 50 GR JEL

DIKLORON %1 50 GR JEL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması
DIKLORON %1 50 GR JEL

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI26,04 TL
KAMU ÖDENEN20,00 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8699525342812
ETKİN MADDEDIKLOFENAK
FİRMA ADIDEVA HOLDİNG A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUM02AA15
NFC KODUA02385
SGK EŞDEĞER KODUE014G
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEXT

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
M02AA15 – DİKLOFENAK

İlacın kısa özeti

Dikloron %1 jel

Dikloron,diklofenak dietilamonyum içeren, şeffaf, alkol kokulu, yarı katı jel formunda, 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer 11,6 mg diklofenak dietilamonyum içerir.
Yardımcı madde(ler): Carbomer 934 P, etil alkol, trietanolamin, metil paraben, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

   

Bu Kullanma Talimatında:

1. Dikloron nedir ve ne için kullanılır?
2. Dikloron’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Dikloron nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Dikloron’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Dikloron nedir ve ne için kullanılır?

 • Dikloron etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, şeffaf, alkol kokulu, yarı katı jel formunda bir ilaçtır.
 • Dikloron topikal kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.
 • Dikloron yetişkinlerde
 •  Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,
 • Yumuşak doku iltihaplanmalarında,
 • Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Dikloron’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Dikloron’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Diklofenak’a veya Dikloron’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
 • Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
 • Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
 • Dikloron’u açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.
 • 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

Dikloron’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
 • Dikloron yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
 • Dikloron’un gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Dikloron kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.
 • Dikloron kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır.
 • Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dikloron’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Dikloron’un uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Dikloron’u gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Dikloron’u kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Dikloron’un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

Dikloron’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Dikloron metil paraben içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Dikloron nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:

 • Dikloron’u günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram Dikloron (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2-2,5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.
 • Dikloron’u doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

 • Dikloron’un çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.
 • 14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

 • Yaşlılarda DİKLORON yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ karaciğer yetmezliği

 • Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.
 • Eğer Dikloron’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Dikloron kullandıysanız:

 • Dikloron’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dikloron’u kullanmayı unutursanız

 • Eğer Dikloron’un bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Dikloron’un olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Dikloron’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dikloron’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
 • Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dikloron’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır :

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın:

 • Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
 • Döküntü
 • Dermatit (kontakt dermatit dahil)

Seyrek:

 • Sıvı keselerinin oluştuğu bir tür deri hastalığı (büllöz dermatit)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

 • Kaşıntı
 • Kızarıklık (eritem)

Çok seyrek:

 • Işığa hassasiyet
 • Bunlar Dikloron’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 3140008 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Dikloron’un saklanması

Dikloron’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dikloron’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Dikloron’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Küçükçekm ece/İSTANBUL
Tel: 0 212 692 92 92
Fax: 0 212 697 00 24

Üretim Yeri:

Deva Holding A.Ş.
Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

DIKLORON %1 50 GR JEL Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödeni
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

DIKLORON %1 50 GR JEL fiyatı: 36,61 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ACTINOMA %3 jel

AKLOFEN %3 jel (30 gr)

ALBAREN %1 jel 50 gr

ALBAREN %1 jel 50 gr { KentFarma }

CLODIFEN %1 jel 45 gr

CLODIFEN %5 jel (100 g)

CLODIFEN %5 jel 45 gr

DICLACTIVE %1 jel 50 gr

DICLOMEC %1 50 gr jel {A.İ.Pazarlama}

DICLOMEC FORT %2.32 jel (50 g)

DICLORAL gargara (200 ml)

DICOL jel %1 50 gr

DICOL jel %1 50 gr { Biofarma }

DIFENAK %1 50 g jel

DIFENAK %1 50 g jel

DIKLOFAR %1 jel 50 g

DIKLORON %1 50 gr jel

DIKLO-S %4 sprey jel (25 g)

ELFENOR %5 jel

FEVERE 25 MG/ML ORAL COZELTI (50 ML 1 SISE

PAINOUT ICE %1 DERIYE UYGULANACAK SPREY,COZELTI (100 ML)

ROMATIM %1 jel

SERODIFEN %5 jel (100 g)

TRUJEL %5 jel

VOLTAREN %1 2 flaster

VOLTAREN %1 5 flaster

VOLTAREN EMULGEL %1 100 gr pomad { Glaxo Smithkline }

VOLTAREN EMULGEL %1 100 gr pomad { Novartis }

VOLTAREN EMULGEL %1 50 gr pomad

VOLTAREN EMULGEL %1 50 gr pomad { Glaxo Smithkline }

VOLTAREN EMULGEL FORTE %2.32 jel

Etkin Maddeler

Diklofenak

Diklofenak ağrı kesici olarak kullanılır. Baş ağrısı, hafif migren, kas ağrısı, diş ağrısı, romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit veya ağrılı adet görme gibi durumlarda ağrıyı giderir.
Diklofenak, steroid olmayan bir anti-inflamatuar ilaçtır (NSAID). Ağrı ve iltihaplanmaya (kızarıklık ve şişme) neden olan belirli kimyasal habercilerin salınımını engelleyerek çalışır.
Diklofenak’ın sık görülen yan etkileri: Ödem (şişme), Mide bulantısı, Baş ağrısı, Baş dönmesi, Kusma, Kaşıntı, Gaz, Hazımsızlık, Ekstremitelerde ağrı

Uzman Tavsiyesi

Diklofenak için uzman tavsiyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir