DIAMICRON MR 60 MG 30 TABLET

DIAMICRON MR 60 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699552030072
ETKİN MADDEGLIKLAZID
FİRMA ADISERVIER ILAÇ VE ARAŞTIRMA A.S.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUA10BB09
NFC KODUA13150
SGK EŞDEĞER KODUE025C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF3W

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
A10BB – SÜLFONAMİDLER, SÜLFONİLÜRE TÜREVLERİ
A10BB09 – GLİKLAZİD + METFORMİN,GLİKLAZİD

İlacın kısa özeti

Diamicron Mr Değiştirilmiş Salımlı Tablet 60 mg

SERVIER

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: 60 mg Gliklazid.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (buzağı kaynaklı), Maltodekstrin, Hipromelloz, Magnezyum stearat, Anhidre kolloidal silis.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Diamicron nedir ve ne için kullanılır?
2. Diamicron’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Diamicron nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Diamicron’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Diamicron nedir ve ne için kullanılır?

Diamicron Mr, beyaz, oblong, her iki yüzünde DIA 60 baskılı 30, 60 ve 90 tabletten oluşan blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Diamicron Mr, kandaki şeker düzeyini azaltır (sülfonilüre grubuna ait oral antidiyabetik)..

Diamicron Mr, yetişkinlerde, diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybının tek başına kan şekeri kontrolünü sağlamada yetersiz kaldığı durumlarda, insülinden bağımsız (Tip 2) diyabet tedavisinde kullanılmaktadır.

Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Diamicron Mr’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Diamicron Mr’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Etkin maddeye veya Diamicron Mr’ın içerdiği yardımcı maddelerden birine (‘Yardımcı maddeler’ bölümünde listelenmiştir), veya aynı gruba ait benzer ilaçlara (örn: sülfonilüreler veya hipoglisemik sülfonamidler) aşırı duyarlıysanız (alerjik),
 • İnsüline bağımlı (Tip 1) diyabetiniz varsa,
 • İdrarda keton maddesi (protein) ve şeker varsa (diyabete bağlı olduğu anlamına gelebilir), şeker koması durumlarında,
 • Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Mantar enfeksiyonu tedavisi için ilaç kullanıyorsanız (örn. mikonazol, bakınız Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım),
 • Emziriyorsanız (bakınız ‘Emzirme’).

Diamicron Mr’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Diamicron Mr kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Normal kan şeker düzeyine ulaşmak için doktorunuz tarafından reçete edilen tedaviyi takip etmeniz gerekmektedir. İlacı düzenli kullanmakla birlikte doktorunuzun önerdiği perhize/diyete uymalı, düzenli egzersiz yapmalı ve gerekiyorsa kilo vermelisiniz..

Diamicron Mr ile tedavi görürken kan şekeri (idrar da olabilir) ve aynı zamanda glikolizillenmiş hemoglobin (HbA1c) değerleriniz düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Tedavinin ilk haftalarında kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) riski artabilir. Bu durumda sıkı tıbbi takip gerekmektedir.

Kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) aşağıdaki durumlarda meydana gelebilir:

 • Düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler,
 • Oruç,
 • Yetersiz beslenme,
 • Perhiz/diyette değişiklik, özellikle öğün atlanması durumunda,
 • Eğer alınan/tüketilen karbonhidrat miktarı fiziksel aktivitedeki artışı karşılamıyorsa,
 • Alkol kullanımı, özellikle öğün atlanması durumunda
 • Farklı ilaçlar veya doğal ilaçların birlikte kullanılması,
 • Aşırı miktarlarda Diamicron Mr kullanımı,
 • Hormonal hastalıkların varlığı (Tiroid, hipofiz veya adrenal bezi bozuklukları),
 • Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında ciddi azalma varsa.

Kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) varsa aşağıdaki belirtiler oluşabilir: (bakınız ‘Olası yan etkiler nelerdir’)..

Baş ağrısı, yoğun açlık, bulantı, kusma, halsizlik, uyku bozuklukları, ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali), agresyon (kişinin diğer kişilere karşı söz ve davranışlarıyla saldırgan bir durum alması), konsantrasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve reflekslerde bozukluk, depresyon, konfüzyon (kafa karışıklığı, zihin bulanması), görme veya konuşma bozukluğu, titreme, duyu bozukluğu, vertigo ve güçsüzlük hissi.

Aşağıdaki belirtiler de oluşabilir: terleme, ciltte nem, anksiyete (endişe, kaygı), hızlı veya düzensiz kalp atışı, kan basıncında yükselme, yakın bölgelere de dağılabilen ani ve güçlü göğüs ağrısı (angina pektoris).

Kan şekeri değerleri düşmeye devam ederse aşırı konfüzyon (zihin karışıklığı), kasılma nöbetleri (konvülziyon), kontrol kaybı, yüzeysel solunum, kalp hızında yavaşlama ve baygınlık/bilinç kaybı oluşabilir.

Kan şeker düzeyinde azalma belirtileri şeker yenilirse genellikle hızla ortadan kalkar, örneğin glukoz tabletler, küp şeker, meyve suyu veya şekerli çay.

Yanınızda her zaman şeker (örneğin glukoz tabletleri veya küp şeker) bulundurmalısınız.. Yapay tatlandırıcılar bu durumda etkili değildir. Şeker alımına rağmen belirtiler devam ederse veya belirtiler tekrar ortaya çıkarsa doktorunuza veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

Bazı durumlarda kan şeker düzeyinde azalma belirtileri gizli, daha az belirgin veya yavaş gelişebileceğinden kan şekeri seviyenizin düştüğünü fark etmeyebilirsiniz. Bu durum özellikle diğer ilaçları kullanan yaşlı hastalarda oluşabilir (örneğin merkezi sinir sistemi üzerinde etki eden ilaçlar ve beta blokör adı verilen ilaçlar).

Stresli bir durumdaysanız (kaza, ameliyat, ateşlenme) doktorunuz geçici olarak insülin tedavisi uygulayabilir.

Tedavi doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde uygulanmadığında, St John’s Wort (hypericum perforatum) (sarı kantaron-yara otu) ilaçlarını kullanıyorsanız (bakınız “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”), özel stres durumlarında veya Diamicron Mr tedavisinin kan şekeri düzeyini yeterince düşürmediği durumlarda kan şeker düzeyinde artış (hiperglisemi) oluşabilir. Kan şeker düzeyinde artışın (hiperglisemi) belirtileri susamak, sık idrara çıkma isteği, ağız kuruluğu, kaşıntı veya cilt kuruluğu, cilt enfeksiyonları, performans düşüklüğüdür.

Bu belirtiler devam ederse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Diamicron Mr, florokinolonlar olarak adlandırılan antibiyotik sınıfına ait ilaçlar ile birlikte reçete edildiğinde, özellikle yaşlı hastalarda kan şekerinde bozukluklar (düşük kan şekeri ve yüksek kan şekeri) meydana gelebilir. Bu durumda, doktorunuz size kan şekeri düzeyi takibinin önemini hatırlatacaktır…

Sizde veya ailenizde Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz (G6PD) eksikliği varsa (kırmızı kan hücre anomalisi), hemoglobin düzeyinde azalma veya kırmızı kan hücrelerinde yıkım oluşabilir (hemolitik anemi). Bu durumda, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Klinik veri bulunmadığından çocuklarda Diamicron Mr kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diamicron Mr’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Diamicron Mr tablet yiyecek ve alkol içermeyen içecekler ile alınabilir.

Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte Diamicron Mr kullanımı önerilmemektedir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce tavsiyesi için doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz ilacı kesiniz ve derhal doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diamicron Mr emzirirken kullanılmaz..

Araç ve makine kullanımı

Kan şekeriniz çok düşük (hipoglisemi) veya çok yüksek (hiperglisemi) ise veya bu nedenlerden dolayı görme bozukluğunuz varsa konsantrasyon veya tepki verme yeteneğinizi azalabilir. Araç veya makine kullanırken kendinize veya başkalarına zarar verebilirsiniz.

Diamicron Mr kullanırken, özellikle tedavinin başlangıcında kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) riskinden dolayı araç ve/veya makina kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

 • Sık sık düşük kan şekeri nöbetleri geçiriyorsanız
 • Düşük kan şekeri olduğuna dair belirtileri az veya hiç yoksa

araç kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorunuz.

Diamicron Mr’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Diamicron Mr, 71.36 mg laktoz ve glukoz kaynağı olan maltodekstrin içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Hali hazırda kullandığınız, yakın zamanda kullanmış olduğunuz veya kullanabileceğiniz diğer ilaçları doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar Diamicron Mrile tedaviyi etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Diamicron Mr’ın kan şekeri düşürücü (Hipoglisemik) etkisi artabilir ve kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir

 • Kan şeker düzeyinde artışı (hiperglisemi) tedavi eden diğer ilaçlar (oral antidiyabetik ajanlar, GLP-1 reseptör agonistleri veya insülin),
 • Antibiyotikler (örn. sülfonamidler, klaritromisin),
 • Hipertansiyon veya kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar (beta blokörler ve kaptopril veya enalapril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri),
 • Mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar (mikonazol, flukonazol),
 • Mide veya onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (H2 reseptör antagonistleri),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri),
 • Ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar (fenilbutazon, ibuprofen),
 • Alkol ihtiva eden ilaçlar.

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Diamicron Mr’ın kan şekeri düşürücü (hipoglisemik) etkisi azalabilir vekan şeker düzeyinde artış (hiperglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir

 • Merkezi sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin),
 • Enflamasyonu azaltan ilaçlar (kortikosteroidler),
 • Astım tedavisinde veya efor sırasında kullanılan ilaçlar (damardan salbutamol, ritodrin ve terbutalin kullanımı),
 • Meme hastalıkları, majör menstrüal kanama ve endometriyozis tedavisinde kullanılan ilaçlar (danazol).
 • St John’s Wort (hypericum perforatum) (sarı kantaron-yara otu) ilaçları

Diamicron Mr, florokinolonlar olarak adlandırılan antibiyotik sınıfına ait ilaçlar ile birlikte reçete edildiğinde, özellikle yaşlı hastalarda kan şekerinde bozukluklar (düşük kan şekeri ve yüksek kan şekeri) meydana gelebilir.

Diamicron Mr pıhtılaşma önleyici (antikoagülan) ilaçların etkisini artırabilir (örn. varfarin).

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir