DIALIC 15 MG 60 EFERVESAN TABLET

DIALIC 15 MG 60 EFERVESAN TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697929020503
ETKİN MADDEPIOGLITAZON HCL
FİRMA ADIVİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI60
ATC KODUA10BG03

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
A10BG – TİAZOLİDİNDİONLAR
A10BG03 – PİOGLİTAZON HİDROKLORÜR,PİOGLİTAZON

İlacın kısa özeti

REMEMBA 5 MG/5 MG DAĞILABİLİR TABLET


Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin madde: Her bir dağılabilir tablette 5 mg donepezil hidroklorür ve 5 mg memantin hidroklorür bulunur.
 • Yardımcı maddeler: Sorbitol, kolloidal silikon dioksit, mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, sukraloz, krospovidon, nane aroması ve magnezyum stearat içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. REMEMBA nedir ve ne için kullanılır?
2. REMEMBA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. REMEMBA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. REMEMBA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. REMEMBA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 

 • REMEMBA 5 mg donepezil hidroklorür ve 5 mg memantin hidroklorür içeren beyaz renkli, yuvarlak, bir tarafında “55” baskısı olan bikonveks dağılabilir tabletlerdir.
 • REMEMBA, 10 ve 28 film kaplı tablet içeren opak PVC/PE/PVdC-Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 • REMEMBA piperidin tipi geri dönüşümlü asetilkolinesteraz inhibitörü olan donepezil ve NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahil olan memantinin kombinasyonudur.
 • Alzheimer hastalığı (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) belirtileri hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve davranış değişikliklerini artışını içermektedir. Sonuç olarak, Alzheimer hastalarının normal günlük aktivitelerini devam ettirmede zorlandıkları görülmüştür. REMEMBA orta ve şiddetli evredeki Alzheimer hastalarında bellek bozukluklarının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.
 • REMEMBA’yı yalnızca yetişkin hastalar kullanabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. REMEMBA’YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


REMEMBA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,

 • Memantin hidroklorüre, donepezil hidroklorür, piperidin türevi ilaçlara ya da REMEMBA içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
   

REMEMBA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,

 • Mide veya oniki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,
 • Nöbet ya da yüz, gövde veya kol, bacaklarda görülen şiddetli bir spazm (istemsiz kas kasılması) veya ani kasılmalar varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız (düzensiz ya da yavaş kalp atışı) varsa,
 • Astım ya da başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz,
 • Epileptik (sara) nöbet hikayeniz varsa,
 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) geçmişiniz var ise, • İdrara çıkma zorluğu yaşıyorsanız veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.
 • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz için kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılır) ve diğer NMDA (N-metil-D- aspartat)-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.
   

Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa REMEMBA’yı kullanmayınız ve REMEMBA almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

REMEMBA, çocuklar ve 18 yaşından küçük ergenler için önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REMEMBA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

REMEMBA aç ya da tok karnına kullanılabilir.

REMEMBA’nın alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir. Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı- (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli idrar yolu enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç gebelik döneminde kesinlikle gerekli olmadıkça, gebe olma ihtimali durumunda veya gebelik planlanıyorsa kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların REMEMBA kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

Ayrıca REMEMBA halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

REMEMBA, reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araç veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın.

REMEMBA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sukraloz için uyarı

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sorbitol için uyarı

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde REMEMBA’nın etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

 • Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örn, galantamin)
 • Ağrı kesiciler veya artirit (eklem iltihabı) tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn, aspirin, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum)
 • Antikolinerjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar örn, tolterodin)
 • Antibiyotikler (örn, eritromisin, rifampisin)
 • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, ketakonazol)
 • Antidepresanlar (örn, fluoksetin)
 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler, örn. fenitoin, karbamazepin)
 • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, kinidin, prokainamid, beta-blokörler [propanolol ve atenolol])
 • Hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon, idrar söktürücü)
 • Kas gevşetici ilaçlar (örn, dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)
 • Oral antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) (örn, varfarin)
 • Genel anestezikler (örn. ketamin)
 • Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler (sarı kantaron- St. Johns wort)
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi Parkinson tedavisinde kullanılan maddeler)
 • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Dekstrometorfan (Öksürük, soğuk algınlığı ve nezle tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Simetidin, ranitidin (ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Kinin (sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Nikotin (sigara bıraktırma preparatlarının içeriğinde bulunur)
 • Nöroleptikler (zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar).
   

Eğer genel bir anestezi gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize REMEMBA kullandığınızı bildiriniz. Çünkü REMEMBA gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir