DESIFEROL 50000 IU/ 15 ML ORAL DAMLA

DESIFEROL 50000 IU/ 15 ML ORAL DAMLA Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699591590032
ETKİN MADDEVITAMIN D3
FİRMA ADIBERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİIU
AMBALAJ MİKTARI15
ATC KODUA11CC05
NFC KODUA16511
SGK EŞDEĞER KODUE389A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEVD

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A11 – VİTAMİNLER
A11C – KOMBİNASYONLARI DAHİL A VE D VİTAMİNLERİ
A11CC – D VİTAMİNİ VE ANALOGLARI
A11CC05 – KOLEKALSİFEROL

İlacın kısa özeti

Desiferol 50.000 IU/15 ml oral damla

Ağız yolu ile kullanılır.

 • Etkin madde: Her bir şişe (15 ml) 50.000 I.U. vitamin D3 içerir.
 • Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat, polietilen glikol, glikoz-fruktoz şurubu, sukroz, sodyum karboksimetilselüloz, hidroklorik asit, portakal aroması, maskeleyici aroma ve deiyonize su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bıı kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Desiferol nedir ve ne için kullanılır?
2. Desiferol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Desiferol nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Desiferol’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Desiferol nedir ve ne için kullanılır?

 • Desiferol, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir.
 • Desiferol, pilfer-proof polipropilen kapak ile kapatılmış şişe ağzına geçen LDPE damlalıklı amber renkli cam şişede (Tip III) sunulmaktadır.
 • Desiferol, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm (parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) bezlerindeki tümör oluşumuna bağlı bir hastalık) tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Desiferol kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Desiferol’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise
 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız
 • İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız
 • Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.
 • D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; istahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)
 • Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması) veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa
 • Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)
 • Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa

Desiferol’ü aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Fazla hareket etmiyorsanız
 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Böbrek taşı geçmişiniz varsa
 • Sarkoidozunuz varsa
 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa
 • Böbrek bozukluğunuz varsa
 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.
 • D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Desiferol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:

 • Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • D vitamini anne sütüne geçer.
 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

Desiferol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • İçeriğinde bulunan sukroz ve glikoz-fruktoz şurubu nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse Desiferol almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her 1 ml’sinde 0.94 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün her 1 ml’sinde 0,52 mg potasyum ihtiva eder. Bu durum böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar), rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.
 • Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.
 • Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
 • D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.
 • İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkinliliğini azaltabilir.
 • Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.
 • Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestiramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) gibi vitamin D emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir