DAPOXIL 30/50 MG 18 FILM KAPLI TABLET

DAPOXIL 30/50 MG 18 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697929092654
ETKİN MADDEDAPOKSETIN + SILDENAFIL SITRAT
FİRMA ADIVİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI18
ATC KODUG04BX

ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04BX – DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR

İlacın kısa özeti

CLOPİXOL 2 MG FİLM TABLET

Ağızdan alınır.

 •  
 • Etkin madde: Her film tablet, 2 mg zuklopentiksole eşdeğer 2.364 mg zuklopentiksol dihidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler:
  Tablet çekirdeği: Patates nişastası, laktoz monohidrat (inek sütü şekeri), mikrokristalin selüloz, kopovidon, gliserol (%85), talk, hidrojenlenmiş hint yağı, magnezyum stearat
  Kaplama: Hipromelloz 5, makrogol 6000, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172).
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Dalıa sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLOPIXOL nedir ve ne için kullanılır?
2. CLOPIXOL ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CLOPIXOL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CLOPIXOL ’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. CLOPINOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

CLOPIXOL 2 mg film tablet, her biri 2 mg zuklopentiksol içeren yuvarlak, her iki yüzeyi de bombeli, soluk kırmızı film kaplı tabletlerdir. 50 film tablet içeren çocuk kilitli plastik şişede piyasaya sunulmaktadır.

CLOPIXOL “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek, hastalığınızın belirtilerine neden olan, beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur.

CLOPIXOL; şizofreni ve benzeri psikozların tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda, mani (taşkınlık nöbeti) tedavisinde ve zihinsel özürlü hastalarda görülen ajitasyon ve saldırgan davranışların kontrolünde kullanılır.

Ancak, doktorunuz, CLOPIXOL’ü başka bir amaçla da önerebilir. CLOPIXOL’ün size neden verildiği ile ilgili sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. CLOPIXOL’Ü KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

CLOPIXOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer zuklopentiksol veya CLOPIXOL formülündeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı yani alerjikseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Eğer bilinç bulanıklığınız varsa.
   

CLOPIXOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ CLOPIXOL kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer:

 • Karaciğer, böbrek veya tiroid sorununuz varsa,
 • İlerlemiş solunum sistemi hastalığınız varsa,
 • Parkinson hastalığınız veya myasthenia gravis hastalığınız (aşırı kas zayıflığına neden olan bir hastalık) varsa,
 • Prostat büyümesi veya feokromositoma hastalığınız (böbreküstü bezinde görülen nadir bir kanser türü) varsa,
 • Glokom hastalığınız varsa,
 • Epilepsi hastalığınız (ve alkol kesilmesi veya beyin hasarı gibi epilepsiye yatkınlık oluşturabilecek durumlar) varsa,
 • Geçmişinizde kasılma nöbeti (konvülsiyon) hikayesi varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa (şeker hastalığı tedavinizde bir ayarlama yapılması gerekebilir)
 • Organik beyin sendromunuz varsa (bu durum alkol veya organik çözücülerle zehirlenme nedeniyle meydana gelmiş olabilir)
 • Felç açısından risk faktörleriniz varsa (örn.: sigara kullanımı, yüksek tansiyon)
 • Kanınızda potasyum veya magnezyum azlığı veya bunlardan birine genetik yatkınlığınız varsa,
 • Kalp-damar hastalığı hikayeniz varsa,
 • Başka bir antipsikotik ilaç kullanıyorsanız,
 • Bu ve benzer ilaçlar kan pıhtılaşması oluşumu ile ilişkilendirildiği için, sizde veya aile üyelerinden birinde trombus (kan pıhtılaşması) hikayesi varsa (venöz tromboembolizm (toplar damarlarda kan pıhtısı oluşumu) riski taşıyorsanız).

 


Ciddi yan etkilere (ölüm riskinde artış) yol açabileceğinden CLOPIXOL’üıı demaıısı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanılması tavsiye edilmez.
 

 

Hayvan çalışmaları CLOPIXOL’ün fertiliteyi etkilediğini göstermiştir. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLOPIXOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLOPIXOL yiyeceklerle veya aç karnına kullanılabilir.

CLOPIXOL alkolün yatıştırıcı etkisini artırarak daha fazla sersemlemenize yol açabilir. CLOPIXOL ile tedavi sırasında alkol kullanmamanız önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. CLOPIXOL mutlaka gerekli olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Hamileliklerinin son üç ayında CLOPIXOL kullanmış annelerin yeni doğan bebeklerinde aşağıdaki belirtiler görülebilir: titreme, kas sertliği ve/veya güçsüzlüğü, uykulu olma, huzursuzluk, solunum problemleri ve beslenme bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri mevcutsa doktorunuza başvurunuz.

Gebelik önleyici tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, doktorunuza danışınız. Emzirme sırasında CLOPIXOL kullanmamalısınız, çünkü az miktarda ilaç anne sütüne geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

CLOPIXOL kullanırken özellikle tedavinin başlangıcında sersemlik ve baş dönmesi riski vardır. Eğer böyle bir durum varsa, bu etkiler geçinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

CLOPIXOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Tabletler hidrojenlenmiş hint yağı içerdiğinden, mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız, doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (depresyon tedavisinde kullanılır örn., imipramin, mianserin, trazodon)
 • Guanetidin ve benzeri ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Barbitüratlar ve benzeri ilaçlar (sersemlik yapabilen ilaçlar) (örn., fenobarbital, diazepam, alprazolam, midazolam)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., karbamazepin, gabapentin, fenitoin)
 • Levodopa ve benzeri ilaçlar (Parkinson hastalığında kullanılır)
 • Metoklopramid (mide-barsak rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
 • Piperazin (barsak solucanı ve kıl kurdu tedavisinde kullanılır).
 • Vücudunuzdaki su veya tuz dengesini etkileyen ilaçlar (kanınızda potasyum ve magnezyumu azaltırlar) (örn., furosemid)
 • Antikolinerjik ilaçlar (örn., atropin)
 • CLOPIXOL’ün kandaki düzeyini artırdığı bilinen ilaçlar (örn., bupropion, kinidin, fluoksetin, paroksetin)
   

Aşağıdaki ilaçlar CLOPIXOL ile aynı zamanda kullanılmamalıdır:

 • Kalp atımını değiştiren ilaçlar (örn., kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, eritromisin, terfenadin, astemizol, gatifloksasin, moksifloksasin, sisaprid, lityum)
 • Diğer antipsikotik ilaçlar (örn., tiyoridazin).
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir