COVERSYL PLUS 10 MG/2,5 MG 30 FILM KAPLI TABLET

COVERSYL PLUS 10 MG/2,5 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699552090489
ETKİN MADDEPERINDOPRIL + INDAPAMID
FİRMA ADISERVIER ILAÇ VE ARAŞTIRMA A.S.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC09BA04
NFC KODUA13439
SGK EŞDEĞER KODUE475F
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFJJ

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09B – KOMBİNE ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09BA – ACE İNHİBİTÖRLERİ VE DİÜRETİKLER
C09BA04 – PERİNDOPRİL VE DİÜRETİKLER

İlacın kısa özeti

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg film kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.
Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 10 mg Perindopril Arjinin ve 2,5 mg İndapamid içermektedir.
Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat (E470B), Maltodekstrin, Kolloidal anhidrik silis (E551), Sodyum nişasta glikolat (tip A), Laktoz monohidrat (buzağı kaynaklı), Gliserol (E422), Hipromelloz (E464), Makrogol 6000, Titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. COVERSYL PLUS nedir ve ne için kullanılır?
  2. COVERSYL PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. COVERSYL PLUS nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. COVERSYL PLUS’ın saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Coversyl Plus nedir ve ne için kullanılır?

• Coversyl Plus, 10 mg Perindopril Arjinin ve 2,5 mg İndapamid etkin maddelerini içeren bir bileşimdir.
• Coversyl Plus antihipertansif grubuna aittir. Yetişkinlerde esansiyel (nedeni bilinmeyen) hipertansiyonun (yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılmaktadır.
• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.
• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır.
Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.
• Coversyl Plus film kaplı tablet beyaz renkte ve yuvarlaktır. 30 tabletten oluşan kapaklı kutuda bulunmaktadır.
• Coversyl Plus daha önce ayrı ayrı perindopril ve indapamid tablet kullanan hastalara reçete edilmektedir. Bu hastalar bundan böyle her iki etkin maddeyi içeren bir Coversyl Plus tablet kullanabilecektir.
Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Coversyl Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Coversyl Plus’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer,
• Perindoprile veya diğer ADE inhibitörlerine, indapamide veya diğer sülfonamidlere ya da ilacın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik),
• Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerle ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),
• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa veya böbrek fonksiyonlarınız bozulmuşsa ve aliskiren içeren kan basıncı düşürücü ilaçlar ile tedavi görüyorsanız,
• Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),
• Böbreklerinize giden kan akımının azaldığı böbrek sorununuz varsa (renal arter stenozu),
• Diyalize veya buna benzer kan filtrasyonu işlemine giriyorsanız. Kullanılan cihaza bağlı olarak Coversyl Plus sizin için uygun olmayabilir,
• Kandaki potasyum seviyeleri düşükise,
• Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliğinden şüpheleniliyorsa (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma),
• Hamile iseniz veya hamilelik planlıyorsanız (bkz. “Hamilelik” ve “Emzirme”),
• Emziriyorsanız,
• Kalp yetmezliği için sakubitril/valsartan ile tedavi görüyorsanız (bkz. “Coversyl Plus’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” ve “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).

Coversyl Plus’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Coversyl Plus’ı kullanmadan önce aşağıdaki durumlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.
Eğer,
• Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,
• Kalp yetmezliğiniz veya başka kalp sorunlarınız varsa,
• Böbrek sorunlarınız varsa veya diyalize giriyorsanız,
• Kanınızda aldosteron adı verilen hormonun seviyelerinde anormal artışlar varsa (Primer aldosteronizm),
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
• Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan iltihaplı cilt hastalığı) veya skleroderma gibi kollajen doku (bağ dokusu hastalığı) hastalıklarından şikayetçiyseniz,
• Aterosklerozunuz (damar sertleşmesi) varsa,
• Hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerinin aşırı çalışması) varsa,
• Gut hastası iseniz (çoğu kez kalıtsal olan, şiddetli eklem ağrısı ve ateşlenme nöbeti halinde ortaya çıkan hastalık),
• Şeker hastası iseniz,
• Tuz kısıtlayacı bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız,
• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır) veya potasyum tutucu ilaçlar (spironolakton, triamteren) ya da potasyum takviyeleri kullanıyorsanız (Coversyl Plus ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır – bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”),
• Yaşlıysanız,
• Işığa karşı duyarlılığınız var ise,
• Nefes alma veya yutkunmada zorluğa neden olabilen yüz, ağız, dil ve dudaklarda şişme (anjiyoödem adı verilir) ile ciddi allerjik reaksiyonlarınız var ise. Bu durum tedavinin herhangi bir zamanında meydana gelebilir. Bu gibi belirtiler gelişirse tedaviyi sonlandırmalı ve acilen doktorunuza başvurmalısınız.
Yüksek kan basıncının tedavisi için aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız:

  • Anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB’ler), (sartanlar olarak da bilinir- örneğin valsartan, telmisartan, irbesartan), özellikle diyabetle ilişkili böbrek problemleriniz varsa,
  • Aliskiren kullanıyorsanız (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır).

Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı ve kandaki elektrolit seviyelerinizi (örneğin potasyum) düzenli aralıklarla kontrol edebilir. (bkz. “Coversyl Plus’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız”
• Siyah ırka mensupsanız. (Anjiyoödem riski daha yüksek ve bu ilaç ile kan basıncı düşürücü etki siyah ırka mensup olmayanlara kıyasla daha düşük olabileceğinden ötürü),
• Yüksek akım membran ile diyaliz edilen hemodiyaliz hastası iseniz,
• Aşağıdaki ilaçlardan birisini kullanıyorsanız anjiyoödem (solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü) riski artabilir.
o Rasekadotril (ishal tedavisinde kullanılır),
o Sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar (nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için kullanılırlar),
o Uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan sakubitril (valsartan ile birlikte aynı tablette kombinasyon halinde de mevcuttur).

Anjiyoödem
Coversyl Plus dahil ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda anjiyoödem (yutma veya nefes almada güçlük, yüz,dudaklar ve dilde şişme ile ortaya çıkan ciddi bir alerjik reaksiyon) rapor edilmiştir. Bu durum tedavi süresince herhangi bir zamanda meydana gelebilir.Bu tür belirtiler ile karşılaşırsanız Coversyl Plus kullanmayı bırakıp hemen doktorunuza danışmalısınız (bkz. Bölüm 4).
Hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza söylemelisiniz.
Coversyl Plus hamileliğin erken dönemlerinde önerilmemektedir ve 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden bu dönemde de kullanılmamalıdır.

Coversyl Plus kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz:
Eğer,
• Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,
• Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa veya susuz kaldıysanız,
• Diyalize girecekseniz veya LDL aferezi (bir makine yardımıyla vücuttaki kolesterolün atılması) olacaksanız,
• Bal arısı veya eşek arısı sokmalarına karşı alerji için duyarsızlaştırma (densisitizasyon) tedavisi görecekseniz,
• İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesi sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız,
• Coversyl Plus kullanırken gözlerinizin birinde veya her ikisinde ağrı veya görmenizde bir değişiklik olursa, bu durum sizde glokom (göz(ler)de basınç artışı) gelişiminin belirtisi olabilir. Coversyl Plus tedavisini kesmeli ve tıbbi yardım istemelisiniz.

Coversyl Plus doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir.

Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

Coversyl Plus’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

Hamilelik:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Coversyl Plus ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrendiğiniz anda Coversyl Plus kullanmayı kesmenizi ve başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden Coversyl Plus hamilelik süresince kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Coversyl Plus emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı
Coversyl Plus’ın genellikle uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak baş dönmesi ve halsizlik gibi reaksiyonlar görülebilir.
Eğer etkilenmişse araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

Coversyl Plus’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Coversyl Plus 142,66 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Herhangi bir ilacı kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandınız veya kullanabilecekseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Coversyl Plus’ın aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır:
• Lityum (depresyon (ruhsal çöküntü) ve mani (taşkınlık nöbeti) tedavisinde kullanılır),
• Aliskiren (Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır), diyabet ve böbrek ile ilgili problemleriniz yok ise,
• Potasyum tutucu diüretikler (triamteren, amilorid), potasyum tuzları vücudunuzda potasyumu artırabilen diğer ilaçlar (örneğin heparin (pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici ilaç) ve trimetoprim/sülfometoksazol olarak da bilinen kotrimoksazol),
• Estramustin (kanser tedavisinde kullanılır)
• Kan basıncı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar: anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri
Coversyl Plus ile tedavi diğer ilaçlardan etkilenebilir. Doktorunuz ilacın dozunu ve/veya ilacınızı değiştirebilir. Birlikte kullanımı dikkat gerektirebileceğinden aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza söylediğinizden emin olunuz:
• Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar, anjiyotensin II reseptör blokörleri, aliskiren. (bkz. “Coversyl Plus’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” ve
“Coversyl Plus’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız”) ya da diüretikler (böbreklerde üretilen idrar miktarını artıran ilaçlar) dahil,
• Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan potasyum tutucu diüretikler: Günlük 12,5 mg ile 50 mg arası dozda kullanılan eplerenon ve spironolakton,
• İshal tedavisinde (rasekadotril) veya nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için sıklıkla kullanılan ilaçlar (sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar), (bkz. “Coversyl Plus’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” başlıklı bölüm),
• Anestezi ilaçları ,
• İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde),
• Moksifloksasin, sparfloksasin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler),
• Metadon (bağımlılık tedavisinde kullanılır),
• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde),
• Allopurinol (gut tedavisinde),
• Mizolastin, terfenadin ve astemizol (kuru ateş ve alerjilerin tedavisi için antihistaminikler),
• İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler,
• Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. Siklosporin, takrolimus),
• Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik),
• Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde),
• Pentamidin (pnömoni tedavisinde),
• Enjeksiyon yoluyla altın (çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı (poliartrit romatoid) tedavisinde,
• Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde),
• Bepridil (angina pektoris (kalbi besleyen damarlarda sıkışma sonucu oluşan göğüs ağrısı) tedavisinde),
• Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol),
• Sisaprid, difemanil (mide ve sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılırlar),
• Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde),
• Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde),
• İnsülin, metformin veya gliptin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Kalsiyum (tuzları) (kalsiyum takviyeleri dahil),
• Uyarıcı (stimülan) laksatifler (dışkıyı yumuşatan ilaçlar) (örn. senna),
• Steroid yapısında olmayan antienflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin),
• Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde),
• Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler (amisülpirid, sülpirid, sültoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol)),
• Tetrakosaktid (Crohn hastalığının tedavisinde),
• Trimetoprim (enfeksiyonların tedavisi için),
• Nitratlar (kan damarlarını genişleten ilaçlar) dahil vazodilatörler (damar genişleticiler),
• Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin efedrin, noradrenalin veya adrenalin).

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir