COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET

COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699976020192
ETKİN MADDEROSUVASTATIN
FİRMA ADINUVOMED İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC10AA07

COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10A – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (YALIN) (KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD DÜŞÜRÜCÜLER)
C10AA – HMG COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ
C10AA07 – ROSUVASTATİN

COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET isimli ilacın kısa özeti

İPRABÜL 250 mcg/2 mL nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk flakon

Bu ilaç ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır.

 • Etkin madde: Her bir 2 mL’lik tek dozluk flakon 250 mcg ipratropium bromüre eşdeğer 261 mcg ipratropium bromür monohidrat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Saflaştırılmış su, sodyum klorür, hidroklorik asit
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. İPRABÜL nedir ve ne için kullandır?
2. İPRABÜL ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. İPRABÜL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. IPRABÜL’ün saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. İPRABÜL inhalasyon çözeltisi nedir ve ne için kullanılır?

 • İPRABÜL ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılmak için hazırlanmış bir çözeltidir. Nebülizatör cihazının içinde hava ile karışarak havada asılı zerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere bu şekilde ulaşır.
 • İPRABÜL, kutuda, Al folyoya sarılmış, tek kullanımlık yarı saydam düşük yoğunluklu polietilen 2 mL’lik flakonda 20 adet olarak kullanıma sunulmaktadır.
 • İPRABÜL’ün etkin maddesi ipratropium bromür antikolinerjikler denilen bir ilaç grubuna aittir. Antikolinerjikler, bronş genişleticiler (bronkodilatörler) adındaki, daha geniş bir ilaç sınıfının üyeleridir. Bronş genişleticiler akciğer içindeki hava yollarınızı genişleterek havanın ciğerlerinize girip çıkmasını kolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçlardır.
 • ÎPRABÜL, astım hastalığındaki gibi geri-dönüşümlü havayolu tıkanmalarına bağlı solunum güçlüklerinin tedavisinde, beta-agonist ilaçlar ile birlikte kullanılmaktadır.
 • İPRABÜL’ün etkisi, akciğerlerdeki ilaç yoğunluğunun sonucudur ve bölgeye özgü bir etkidir.
 • Tek dozluk flakonlar uygun nebülizatör cihazları ile inhalasyon şeklinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İPRABÜL’ün doğru bir şekilde kullanılması konusunda lütfen “3. İPRABÜL nasıl kullanılır?” bölümüne ve bu kılavuzun sonunda bulunan Uygulama Talimatı’na bakınız.

COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. İPRABÜL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İPRABÜL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

İpratropium bromüre veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Atropin ya da türevlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

İPRABÜL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklar varsa bunları doktorunuza söylemeniz ve ilacınızı daha dikkatli kullanmanız gereklidir:

Kistik fibrozis denilen nadir kalıtımsal hastalık,

– Prostat büyümesi ya da mesane boynunda tıkanıklık gibi idrar yapmayı güçleştiren durumlar,

Göz içi basıncında artışa (glokom) karşı eğilim.

 • ÎPRABÜL uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir; bu şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazda şişmeler (anjiyoödem), döküntüler ve hırıltıyla soluma vakaları görülmüştür.
 • ÎPRABÜL’ün doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını doktorunuz ya da eczacınızdan mutlaka öğreniniz. Çözeltinin ya da buğusunun gözleriniz ile temas etmemesi için dikkatli olmalısınız. ÎPRABÜL’ün bir ağızlık parçası aracılığıyla kullanılması önerilir. Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatörün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin yüzünüze tam olarak oturması gereklidir. Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom) veya gözlerinizde bu yönde bir eğilim (risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha bir önem taşımaktadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ÎPRABÜL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

ÎPRABÜL solunum yoluyla uygulandığı için yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İPRABÜL’ü hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emzirme döneminde İPRABÜL’ü yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır.

Ancak İPRABÜL tedavisi sırasında baş dönmesi, göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk, göz bebeğinde genişleme ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, araba kullanırken ya da makine işletirken dikkatli olmanız gereklidir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalısınız.

İPRABÜL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde, uygulama yolu nedeniyle özel önlem gerektirecek herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Her tek dozluk flakon 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha bir dikkatli olmanız ve bu ilaçları almakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

 • Ksantin türevleri (örn. teofılin), beta-adrenerjikler (örn. salbutamol) bronş genişletici etkiyi artırabilir,
 • Dar-açılı glokom öyküsü olan hastalarda ani glokom riski, aerosol şeklinde ipratropium bromür ve beta-adrenerjik ilaçlar (örn. salbutamol) aynı anda kullanıldıklarında artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir