CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET

CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699540098718
ETKİN MADDEIRBESARTAN + HIDROKLOROTIYAZID
FİRMA ADINOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC09DA04
NFC KODUA09547
SGK EŞDEĞER KODUE374D
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF6R

CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D – KOMBİNE ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09DA – ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ VE DİÜRETİKLER
C09DA04 – IRBESARTAN VE DİÜRETİKLER

CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET isimli ilacın kısa özeti

TRACRİUM 50 mg/5 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her bir 5 ml’lik ampulde, 50 mg atrakuryum besilat içerir. Her 1 ml çözeltide, 10 mg atrakuryum besilat içerir.

Yardımcı maddeler: pH ayarı için benzen sülfonik asit çözeltisi, distile su
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. TRACRİUM nedir ve ne için kullanılır?
2. TRACRİUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. TRACRİUM nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. TRACRİUM’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. TRACRİUM nedir ve ne için kullanılır?

TRACRİUM yüksek derecede seçici, kas gevşetici bir ilaçtır.

TRACRİUM, berrak cam ampul içinde soluk sarı, steril çözelti içeren 5 adet 5 ml’lik ampuller halindedir.

TRACRİUM, cerrahi girişimlerde veya kontrollü nefes alıp-verme sırasında, soluk borusuna tüp yerleştirilmesini sağlamak, iskelet kaslarını gevşetmek ve yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalarda mekanik hava alış-verişi kolaylaştırmak amacıyla genel anesteziye ek olarak uygulanır.

CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. TRACRİUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRACRİUM’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Atrakuryum besilata, başka herhangi bir kas gevşeticisine veya TRACRİUM’UN içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Daha önce anestezik bir ilaca karşı alerjiniz olduysa.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse TRACRİUM almayınız. Emin değilseniz, TRACRİUM almadan önce doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ile görüşünüz.

TRACRİUM’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda TRACRİUM almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile görüşünüz:

Eğer

 • Kas güçsüzlüğünüz, yorgunluğunuz veya hareketlerinizi koordine etmede güçlüğünüz (miyastenia gravis) olursa
 • Kas erimesi (kas atrofisi), felç veya hareket kabiliyetinizi etkileyen bir kas-sinir sistemi

hastalığınız (motor nöron hastalığı veya serebral palsi gibi bir nöromüsküler hastalığınız) varsa

 • Ağır elektrolit dengesizliğiniz varsa
 • Kan hacminiz normalin altındaysa (hipovolemi)
 • Tıbbi tedavi gerektiren yanığınız varsa
 • Bir ameliyat kapsamında verilen herhangi bir kas gevşeticisine karşı önceden alerjik reaksiyon gösterdiyseniz
 • Bağışıklık sistemi ile ilişkili olan histamin bileşenine karşı hassasiyet öykünüz varsa. Eğer

alerji veya astım öykünüz varsa özellikle hava yollarında spazmlar görülebilir.

 • Kanınızdaki fosfat seviyesi düşük ise

Yukarıdan herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, size TRACRİUM verilmeden önce doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ile görüşünüz.

TRACRİUM’un yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TRACRİUM gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

TRACRİUM hamilelikte, anneye beklenen yararları fetüs(cenin) üzerine muhtemel risklerinden fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TRACRİUM’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Ameliyat olduktan kısa bir süre sonra araç veya makine kullanmak tehlikeli olabilir. Araç ve makine kullanmadan önce ne kadar beklemeniz gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka herhangi bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz. Aynı durum, bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz temin edilen ilaçlar için de geçerlidir. Bunun sebebi, bu ilaçların TRACRİUM’nın ne ölçüde işe yaradığını etkileyebilmesi veya yan etkilere neden olabilmesidir.

Özellikle aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuza, hemşiremize veya eczacınıza söyleyiniz:

 • anestezikler (cerrahi prosedürler sırasında his ve ağrıyı azaltmak için kullanılır)
 • antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, örneğin propranolol, kalsiyum kanal blokörleri, lidokain, prokainamid ve kinidin
 • yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • idrar söktürücüler (diüretikler); örneğin furosemid
 • sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar; örneğin fenitoin veya karbamazepin
 • magnezyum içeren ilaçlar; örneğin hazımsızlık ve mide ekşimesi tedavisinde kullanılanlar
 • Alzheimer hastalığı için kullanılan ilaçlar (antikolinesterazlar, örn. donepezil)
 • zihinsel hastalıklar için kullanılan ilaçlar; örneğin lityum
 • eklem iltihabı için kullanılan ilaçlar; klorokin veya D-penisilamin
 • steroidler.

Nadiren bazı ilaçlar latent (gizli) Miyastenia Gravis’i (bir kas hastalığı) maskeleyebilir, kötüleştirebilir veya miyastenik krizi tetikleyebilir. Bu ilaçlar şunlardır: Çeşitli antibiyotikler (iltihap tedavisinde kullanılır), beta reseptörlerini bloke eden ilaçlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır, örneğin, propranolol ve oksprenolol), antiaritmik ilaçlar (kalp ritim bozukluğunda kullanılır, örneğin, prokainamid, kinidin), romatizmal hastalıklarda kullanılan ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum (zihinsel hastalıklar için kullanılan ilaçlar).

Kronik antikonvülsan tedavi (nöbet tedavisi) uygulanan hastalarda TRACRİUM’un etkisinin başlaması için geçen süre uzayabilir ve etki süresi kısalabilir.

TRACRİUM ile birlikte diğer kas gevşetici ilaçların uygulanması halinde, uygulanan TRACRİUM’un beklenenden çok daha fazla etki oluşturabilir.

Süksametonyum klorür gibi kas gevşeticiler, TRACRİUM’un etki süresini uzatmak amacıyla uygulanmamalıdır.

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan antikolinesterazlar adı verilen ilaçlar (örneğin donazepil) TRACRİUM ile birlikte uygulandığında, etkinin derinliğini ve süresini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir