CLOPIXOL 2 MG 50 TABLET

CLOPIXOL 2 MG 50 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI73,13 TL
KAMU ÖDENEN73,13 TL
KAMU İSKONTOSU28.00%
BARKOD8699795090505
ETKİN MADDEZUKLOPENTIKSOL
FİRMA ADILUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUN05AF05
NFC KODUA01942
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFW1

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AF – TİOKSANTİN TÜREVLERİ
N05AF05 – ZUKLOPENTİKSOL

İlacın kısa özeti

Clopixol 2 Mg Film Tablet

Clopixol 2 mg film tablet, her biri 2 mg zuklopentiksol içeren yuvarlak, her iki yüzeyi de bombeli, soluk kırmızı film kaplı tabletlerdir.
50 film tablet içeren çocuk kilitli plastik şişede piyasaya sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film tablet, 2 mg zuklopentiksole eşdeğer 2.364 mg zuklopentiksol dihidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler:
Tablet çekirdeği: Patates nişastası, laktoz monohidrat (inek sütü şekeri), mikrokristalin selüloz, kopovidon, gliserol (%85), talk, hidrojenlenmiş hint yağı, magnezyum stearat
Kaplama: Hipromelloz 5, makrogol 6000, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Dalıa sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Clopixol nedir ve ne için kullanılır?
2. Clopixol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Clopixol nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Clopixol’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Clopixol nedir ve ne için kullanılır?

Clopixol “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek, hastalığınızın belirtilerine neden olan, beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur.

Clopixol; şizofreni ve benzeri psikozların tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda, mani (taşkınlık nöbeti) tedavisinde ve zihinsel özürlü hastalarda görülen ajitasyon ve saldırgan davranışların kontrolünde kullanılır.

Ancak, doktorunuz, Clopixol’ü başka bir amaçla da önerebilir. Clopixol’ün size neden verildiği ile ilgili sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Clopixol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Clopixol’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer zuklopentiksol veya Clopixol formülündeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı yani alerjikseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Eğer bilinç bulanıklığınız varsa. 

Clopixol’ü aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız Clopixol kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer:

 • Karaciğer, böbrek veya tiroid sorununuz varsa,
 • İlerlemiş solunum sistemi hastalığınız varsa,
 • Parkinson hastalığınız veya myasthenia gravis hastalığınız (aşırı kas zayıflığına neden olan bir hastalık) varsa,
 • Prostat büyümesi veya feokromositoma hastalığınız (böbreküstü bezinde görülen nadir bir kanser türü) varsa,
 • Glokom hastalığınız varsa,
 • Epilepsi hastalığınız (ve alkol kesilmesi veya beyin hasarı gibi epilepsiye yatkınlık oluşturabilecek durumlar) varsa,
 • Geçmişinizde kasılma nöbeti (konvülsiyon) hikayesi varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa (şeker hastalığı tedavinizde bir ayarlama yapılması gerekebilir)
 • Organik beyin sendromunuz varsa (bu durum alkol veya organik çözücülerle zehirlenme nedeniyle meydana gelmiş olabilir)
 • Felç açısından risk faktörleriniz varsa (örn.: sigara kullanımı, yüksek tansiyon)
 • Kanınızda potasyum veya magnezyum azlığı veya bunlardan birine genetik yatkınlığınız varsa,
 • Kalp-damar hastalığı hikayeniz varsa,
 • Başka bir antipsikotik ilaç kullanıyorsanız,
 • Bu ve benzer ilaçlar kan pıhtılaşması oluşumu ile ilişkilendirildiği için, sizde veya aile üyelerinden birinde trombus (kan pıhtılaşması) hikayesi varsa (venöz tromboembolizm (toplar damarlarda kan pıhtısı oluşumu) riski taşıyorsanız).
Ciddi yan etkilere (ölüm riskinde artış) yol açabileceğinden Clopixol’ü demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanılması tavsiye edilmez. 

Hayvan çalışmaları Clopixol’ün fertiliteyi etkilediğini göstermiştir. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Clopixol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Clopixol yiyeceklerle veya aç karnına kullanılabilir.

Clopixol alkolün yatıştırıcı etkisini artırarak daha fazla sersemlemenize yol açabilir. Clopixol ile tedavi sırasında alkol kullanmamanız önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Clopixol mutlaka gerekli olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Hamileliklerinin son üç ayında Clopixol kullanmış annelerin yeni doğan bebeklerinde aşağıdaki belirtiler görülebilir: titreme, kas sertliği ve/veya güçsüzlüğü, uykulu olma, huzursuzluk, solunum problemleri ve beslenme bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri mevcutsa doktorunuza başvurunuz.

Gebelik önleyici tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, doktorunuza danışınız. Emzirme sırasında Clopixol kullanmamalısınız, çünkü az miktarda ilaç anne sütüne geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Clopixol kullanırken özellikle tedavinin başlangıcında sersemlik ve baş dönmesi riski vardır. Eğer böyle bir durum varsa, bu etkiler geçinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

Clopixol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Tabletler hidrojenlenmiş hint yağı içerdiğinden, mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız, doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (depresyon tedavisinde kullanılır örn., imipramin, mianserin, trazodon)
 • Guanetidin ve benzeri ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Barbitüratlar ve benzeri ilaçlar (sersemlik yapabilen ilaçlar) (örn., fenobarbital, diazepam, alprazolam, midazolam)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., karbamazepin, gabapentin, fenitoin)
 • Levodopa ve benzeri ilaçlar (Parkinson hastalığında kullanılır)
 • Metoklopramid (mide-barsak rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
 • Piperazin (barsak solucanı ve kıl kurdu tedavisinde kullanılır).
 • Vücudunuzdaki su veya tuz dengesini etkileyen ilaçlar (kanınızda potasyum ve magnezyumu azaltırlar) (örn., furosemid)
 • Antikolinerjik ilaçlar (örn., atropin)
 • Clopixol’ün kandaki düzeyini artırdığı bilinen ilaçlar (örn., bupropion, kinidin, fluoksetin, paroksetin) 

Aşağıdaki ilaçlar Clopixol ile aynı zamanda kullanılmamalıdır:

 • Kalp atımını değiştiren ilaçlar (örn., kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, eritromisin, terfenadin, astemizol, gatifloksasin, moksifloksasin, sisaprid, lityum)
 • Diğer antipsikotik ilaçlar (örn., tiyoridazin). 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir