BUSCOPAN 20 MG 6 AMPUL

BUSCOPAN 20 MG 6 AMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699693750013
ETKİN MADDEHIYOSIN N BUTILBROMUR
FİRMA ADIBOEHRİNGER INGELHEİM İLAÇ TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG/ML
AMBALAJ MİKTARI6
ATC KODUA03BB01
NFC KODUA01498
SGK EŞDEĞER KODUE135A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF5A

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03B – BELLADONA VE TÜREVLERİ, (YALIN)
A03BB – BELLADONA ALKALOİDLERİ, SEMİ-SENTETİK, KUATERNER AMONYUM BİLEŞİKLERİ
A03BB01 – BÜTİLSKOPOLAMİN

İlacın kısa özeti

Buscopan 20 mg / ml Enjeksiyonluk Çözelti

Kas içine, deri altına veya damar içine uygulanır.

Steril

 • Etkin maddeler: Her enjeksiyonluk çözeltinin ml’sinde 20 mg hiyosin-N-butilbromür içerir
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu  kullanma talimatıı dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Buscopan nedir ve ne için kullanılır?
2. Buscopan’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Buscopan nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Buscopan’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Buscopan nedir ve ne için kullanılır?

 • Buscopan içerisinde renksiz veya hemen hemen renksiz berrak çözelti içeren berrak cam ampuller şeklinde 6 adet ampul içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.
 • Buscopan spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir.
 • Her enjeksiyonluk çözeltinin 1 ml’sinde etkin madde olarak 20 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur. 

Buscopan aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki ağrılı kasılmaların (spazm) geçirilmesi için kullanılır:

 • Mide
 • Bağırsaklar
 • İdrar kesesi ve idrar yolları
 • Safra kanalları
 • Üreme organları 

Buscopan teşhis ve tedaviye yönelik radyolojik girişimler sırasında (örneğin midenin ve on iki parmak bağırsağının optik bir alet ile incelemesi (endoskopi) yapılırken) spazmların giderilmesi için kullanılır.

 

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Buscopan’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Buscopan’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür, veya Buscopan’ın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız,
 • İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme),
 • Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma varsa,
 • Bağırsak hareketlerinin felç olmasına veya engellenmesine bağlı bağırsak tıkanması varsa,
 • Megakolon adı verilen kalın bağırsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,
 • Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa,
 • Myasteni gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,
 • Hamileyseniz,
 • Bebek emziriyorsanız.
 • Eğer kan sulandırıcı ilaç tedavisi görüyorsanız, Buscopan’ı enjekte edecek sağlık görevlisine bu durumu söylemelisiniz. Çünkü kas içine enjeksiyon durumunda, kas içinde kan toplanması olasılığı vardır. Eğer böyle bir tedavi görüyorsanız, Buscopan derialtına ya da toplardamar içine enjekte edilmelidir.

Buscopan’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Daha önceden var olan kalp rahatsızlığı riskiniz varsa (koroner kalp hastalığı, kalp ritim bozuklukları) Buscopan’ın uygulamasında dikkatli olunmalıdır ve doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.
 • Gözünüzde teşhis edilmemiş dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa (Buscopan uygulamasını takiben göz içi basıncınızın ani yükselme olabilir. Eğer Buscopan uygulamasını takiben gözlerinizde ağrı, kızarıklık, görme kaybı olursa derhal bir göz hastalıkları uzmanına başvurunuz).
 • Açıklanamayan şiddetli karın ağrısı devam eder veya kötüleşirse veya ateş, bulantı, hasta hissetme, hasta olma, kusma, bağırsak hareketlerinde değişiklik (ishal veya kabızlık), karın bölgesinde hassasiyet, kan basıncında düşme, bayılma veya dışkıda kan gibi diğer belirtilerle bir arada ortaya çıkarsa, bu belirtilerin nedeninin araştırılması için doktorunuza danışınız.
 • Damar yoluyla Buscopan uygulamasını takiben şoka neden olabilecek derecede ciddi olabilen aşırı alerjik reaksiyon (anafilaktik şok) gözlemlenmiştir. Bu tip reaksiyonlara sebep olabilen tüm diğer ilaçlarda olduğu gibi Buscopan uygulanması sırasında doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.
 • Vücut ısınız yüksekse (ateşiniz varsa), Buscopan uygulaması terlemeyi azaltabileceğinden, doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir.
 • Kalp rahatsızlığınız varsa veya örneğin tiroid bezinizin aşırı çalışması nedeniyle meydana gelen kalp ritminizde artış ile ilgili sorunlarınız varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Buscopan’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Buscopan ağızdan alınmaz. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Buscopan bir sağlık mesleği mensubu tarafından kas içine, deri altına veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalma ihtimaliniz varsa doktorunuza haber vermelisiniz. Buscopan’ın hamilelikte kullanımına ilişkin henüz yeterli deneyim bulunmamaktadır. Bu sebeple Buscopan hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Buscopan‘ı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilacı kullanırken bazı kişilerde görme problemleri veya baş dönmesi görülebilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız araç ve makine kullanmadan önce görüşünüz normale dönene kadar veya baş dönmeniz geçene kadar bekleyiniz.

Buscopan’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Buscopan’ın içerisinde önlem alınmasını gerektiren sınır değerden (23 mg) çok daha az sodyum bulunur. Esasen bu tıbbi ürünün sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuzu veya eczacınızı kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlar veya son dönemde kullanmış olduğunuz ilaçlar hakkında bilgilendiriniz. Bu ilaçlar reçetesiz ve bitkisel ilaçları da kapsamaktadır. Çünkü Buscopan diğer ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir. Ayrıca diğer bazı ilaçlar da Buscopan’ın çalışma şeklini etkileyebilir.

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız,Buscopan ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

 • Buscopan’ın aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir:
 • Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik ve tetrasiklik antidepresan grubu ilaçlar (doksepin gibi )
 • Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar
 • Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid
 • Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin
 • Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium, atropin benzeri maddeler, salbutamol veya diğer b- adrenerjik denilen ilaçlar)
 • Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol ya da flufenazin gibi antipsikotik ilaçlar.
 • Metoklopramid: Kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin antagonistidir. Buscopan ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide bağırsak kanalı üstündeki etkileri azalır.
 • Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçların Buscopan ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir