BITERAL 500 MG 3 VAJINAL TABLET

BITERAL 500 MG 3 VAJINAL TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI38,91 TL
KAMU ÖDENEN38,91 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8699525105790
ETKİN MADDEORNIDAZOL
FİRMA ADIDEVA HOLDİNG A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI3
ATC KODUG01AF06
NFC KODUA01416
SGK EŞDEĞER KODUE046C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFHR

ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G01 – JİNEKOLOJİK ANTİENFEKTİFLER VE ANTİSEPTİKLER
G01A – KORTİKOSTEROİDLERLE KOMBİNE ŞEKİLLERİ HARİÇ ANTİENFEKTİF VE ANTİSEPTİKLER
G01AF – İMİDAZOL TÜREVLERİ
G01AF06 – ORNİDAZOL

İlacın kısa özeti

Biteral 500 mg Vajinal Tablet

Biteral vajinal tablet, her bir tablet içerisinde 500 mg ornidazol etkin maddesini içermektedir.
Biteral, 1 ve 3 vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
Vajinal yol ile kullanılır.

Etkin madde: Her bir vajinal tablet 500 mg ornidazol içerir.
Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, laktoz (inek sütünden elde edilir), povidon, magnezyum stearat, susuz sitrik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Biteral nedir ve ne için kullanılır?
2. Biterali kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Biteral nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Biteral’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Biteral nedir ve ne için kullanılır?

Biteral, ornidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

Biteral, vajinadaki florayı oluşturan mikroorganizmaların hastalık meydana getirmesi ve çeşitli vajina iltihaplarının görülmesi durumunda kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Biteral’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Biteral’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Biteral’in etkin maddesi ornidazole, diğer nitroimidazol türevlerine ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)
 • Biteral’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa, 

Biteral’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa.
 • Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır. 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Biteral’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Biteral’in uygulama açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur..

Biteral kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Biteral, genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Biteral, genel bir prensip olarak emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Biteral alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. İlacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bu etkiler, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

Biteral’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Biteraliçeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Biteral vajinal tabletlerin her biri 400 mg laktoz içermektedir.. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Biteral aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Biteral;

 • Kumarin tipi ağız yoluyla alınan (oral) antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen) etkisini potansiyalize eder. Antikoagülan ilacın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • Biteral, vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
 • Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir.
 • Biteral kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.
 • Simetidin (alerjik hastalıklara karşı etkili), fenitoin ve fenobarbital gibi sara tedavisinde etkili ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Biteral nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Trikomoniasis: Ağızdan alınacak 250 mg oral tabletlerle aşağıda belirtilen dozlara göre kullanılır..

Seçenekler; tek dozluk tedavi ve 5 günlük tedavi şeklindedir.

Tedavi Tipi

Günlük Doz (250 mg’lık oral tabletle birlikte kullanılır)

Tek dozluk tedavi

4 oral tablet + 1 vajinal tablet yatmadan önce

5 günlük tedavi

2 oral tablet sabah, 2 oral tablet akşam + 1 vajinal tablet yatmadan önce

Tüm vakalarda enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için hastanın eşine de aynı oral doz uygulanarak tedavi edilmelidir. Hastanın eşi için ağızdan alınacak 500 mg oral tablet uygulaması tek dozluk tedavi ve 5 günlük tedavi şeklindedir. Tek dozluk tedavi için 3 oral tablet akşamları, 5 günlük tedavi için ise 1 oral tablet sabah, 1 oral tablet akşam alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Biteral vajinal kullanım içindir.

Biteral vajinal tabletleri kesinlikle yutmayınız..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yeni doğanlarda, prematürelerde ve süt çocuklarında vajinal tablet kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı

Vajinal kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır..

Eğer Biteral’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Biteral kullandıysanız

Doz aşımında yan etkiler kısmında sözü edilen belirtiler daha ciddi olarak seyreder.

Biteral’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Biteral’i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

Biteral ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Biteral’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Biteral’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın                 : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın                        : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan          : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek                        : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek                 : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor                   : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın olmayan:

Bulantı, kusma, ishal, epigastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve iştahsızlık

Seyrek:

Lökopeni, tat alma bozukluğu, kaşıntı ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

Çok seyrek:

Uyku hali, bazı izole vakalarda baş dönmesi, titreme (tremor), kaslarda sertleşme (rijidite), koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo(denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar) gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir.

Bilinmiyor:

Sarılık ve anormal karaciğer fonksiyon testleri.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Biteral’in saklanması

Biteral’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Biteral’i kullanmayınız

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark edersiniz Biteral’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
DEVA HOLDİNG A.Ş.
Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel: 0 212 692 92 92
Faks: 0 212 697 00 24 
ÜRETİM YERİ
Deva Holding A.Ş.
Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 03.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

BITERAL 500 MG 3 VAJINAL TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

BITERAL 500 MG 3 VAJINAL TABLET fiyatı: 38,91 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ALBITROL 500 mg 10 film tablet

BITAZOL 500 mg 3 ml 1 ampül

BITERAL 250 mg 20 film kaplı tablet

BITERAL 500 mg 1 ampül

BITERAL 500 mg 3 vaginal tablet

BITERAL 500 mg 3 vaginal tablet {Roche}

BITERAL 500 mg/ 3 ml inf. çöz. içeren 1 ampül

DAGLEX 500 mg/ 3 ml inf. çöz. içeren 1 ampül

ENFEXOL 250 mg 20 film tablet

ENFEXOL 500 mg 10 film tablet

LAUDAZOL 500 mg/3 ml infüzyon çözeltisi 1 ampül

ODANAZOL 500 mg/3 ml IV infüzyon için çözelti

ORNIDONE 250 mg 20 film tablet

ORNIDONE FORT 500 mg film 10 tablet

ORNIJECT 500 mg/3 ml IV inf. için çöz. içeren ampül

ORNISID 250 mg 20 film tablet

ORNISID 500 mg 3 vaginal tablet

ORNISID FORT 500 mg 10 film tablet

ORNISID vaginal tablet (5 tablet)

ORNITOP 250 mg 20 film tablet

ORNITOP 500 mg 10 film tablet

PRONIZOL 500 mg/3 ml inf. çözelti 1 ampül

SINERAL 500 mg 10 film kaplı tablet

SINERAL 500 mg 10 film kaplı tablet { Helba }

TIBERSID 500 mg/ 3 ml inf. çöz. içeren 1 ampül

TIBERSID 500 mg/ 3 ml inf. çöz. içeren 1 ampül { Menta Pharma }

Etkin Maddeler

Ornidazol

Ornidazol, bakteriyel enfeksiyonların ve parazit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Beyin, üreme sistemi, gastrointestinal sistem, cilt, vajina ve vücudun diğer bölgelerinin enfeksiyonlarında kullanılır.
Ornidazol bir antibiyotiktir. Enfeksiyona neden olan bakteri ve diğer mikroorganizmaları DNA’larına zarar vererek öldürür.

Uzman Tavsiyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir