BEFAZOL 500 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU

BEFAZOL 500 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI24,23 TL
KAMU ÖDENEN24,05 TL
KAMU İSKONTOSU1.00%
BARKOD8680712270247
ETKİN MADDESEFAZOLIN SODYUM
FİRMA ADIINCPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ01DB04
NFC KODUA18022
SGK EŞDEĞER KODUE057D
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFNT

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
J01DB – BİRİNCİ KUŞAK SEFALOSPORİNLER
J01DB04 – SEFAZOLİN

İlacın kısa özeti

ONDAREN 8 mg/4 ml ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

Kas içine veya damar içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her bir ampul etkin madde olarak 8 mg ondansetrona eşdeğer 9,978 mg ondansetron hidroklorür dihidrat içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Sitrik asit monohidrat, trisodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ONDAREN nedir ve ne için kullanılır?
2. ONDAREN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ONDAREN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ONDAREN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ONDAREN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ONDAREN ondansetron etkin maddesini içerir. Enjeksiyon veya infüzyon için renksiz ve berrak çözelti içeren bir ampullük ambalajlar halindedir.

ONDAREN anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (ör. kanser ilaçları) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. ONDAREN kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler. ONDAREN, ilaç ve ışınla yapılan kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır. Ayrıca, ameliyatlardan sonra ortaya çıkan bulantı ve kusmaları önlemek için de kullanılır.

Doktorunuz size ve sizin koşullarınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

ONDAREN, tedavi sonrası kendinizi hasta hissetmemeniz ve kusmanızı önlemek için verilmiştir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ONDAREN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ONDAREN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Ondansetron veya ONDAREN’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Apomorfin hidroklorür (parkinson tedavisinde kullanılır) içeren ilaç kullanıyorsanız.
   

ONDAREN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 • Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Kalp atımında düzensizlik (aritmi) ya da kalp yetmezliği (nefes almada zorluk ve ayaklarda şişme) içeren kalp problemleriniz varsa
 • Konjestif kalp yetmezliğiniz (sağ ve sol kalp yetersizliğinin bir arada olma durumu) varsa
 • Kalp atışında yavaşlama (bradiaritmi) hastalığınız varsa
 • Ani ölüme sebep olabilen ve genetik bir hastalık olan konjenital uzun QT sendromunuz varsa
 • Serotonin hormonunun seviyesini yükselten diğer ilaçları kullanıyorsanız
 • Kanınızdaki sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolit deneylerinde anormallik varsa
 • Yakın zamanda bademcik ve/ya geniz eti ameliyatı olduysanız. Bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrasında ONDAREN kullanımı gizli kanamaları maskeleyebilir. Böyle bir durumda doktorunuz sizi dikkatle takip edecektir.
 • Vücuttaki serotonin ismi verilen maddeyi artıran serotonerjik ilaçlar ile birlikte kullanımı sonrasında huzursuzluk, kafa karışıklığı, terleme, reflekslerde artış, kas spazmı, titreme, kalp atımında artış gibi belirtiler ortaya çıkabilir. ONDAREN’in bu ilaçlarla kullanılması durumunda doktorunuz sizi yakından takip edecektir.
 • ONDAREN’i karaciğere zarar veren kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanan 18 yaşın altındaki çocuklar, karaciğer fonksiyonundaki bozulma açısından yakından izlenecektir.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ONDAREN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğinizin ilk üç ayında ONDAREN kullanmayınız. Ondansetron bebeğiniz yarık dudak ve/veya yarık damak (üst dudakta ve/veya ağzın çatısında açıklıklar veya yarıklar) ile doğma riskini artırabilir. Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız ONDAREN kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Çocuk doğurma potansiyeline sahip bir kadınsanız etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer ONDAREN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz. ONDAREN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

ONDAREN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda (4 ml), 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczanıza söyleyiniz. Bunun sebebi, ONDAREN’in bazı ilaçların etki gösterme şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı başka ilaçlar da ONDAREN’in etki gösterme şeklini etkileyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan apomorfin kullanıyorsanız ONDAREN’i kullanmamalısınız. Bu durum bilinç kaybına ve tansiyon düşmesine neden olabilir.
 • Sara tedavisinde kullanılan karbamazepin veya fenitoin
 • Tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan rifampisin
 • Eritromisin veya ketokonazol gibi mantar ilaçları
 • Düzensiz kalp atışını tedavi eden anti-aritmik ilaçlar
 • Belirli kalp ve göz sorunlarının, anksiyetenin tedavisinde ve migrenin önlenmesinde kullanılan bisoprolol, karvedilol, metoprolol, nebivolol, pindolol ve timolol gibi beta- bloker ilaçlar
 • Bir ağrı kesici olan tramadol
 • Kalbi etkileyen ilaçlar (haloperidol veya metadon gibi)
 • Kanser ilaçları (özellikle antrasiklinler ve trastuzumab)
 • Depresyon ve/veya anksiyete tedavisinde kullanılan, fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram dahil SSRI’lar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri)
 • Depresyon ve/veya anksiyete tedavisinde kullanılan, venlafaksin, duloksetin gibi SNRI’lar (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri)
   

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, ONDAREN kullanmaya başlamadan önce doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ile görüşünüz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir