ATERVIX 75 MG 90 FILM TABLET

ATERVIX 75 MG 90 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699578090135
ETKİN MADDEKLOPIDOGREL HIDROJEN SULFAT
FİRMA ADIBİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI90
ATC KODUB01AC04

ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01AC – HEPARİN HARİÇ TROMBOSİT AGREGASYON İNHİBİTÖRLERİ
B01AC04 – KLOPİDOGREL

İlacın kısa özeti

ATERVİX 75 mg film tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: 75 mg klopidogrele eşdeğer 97.875 mg klopidogrel bisülfat
Yardımcı maddeler: Laktoz anhidrus (sığır sütünden elde edilen), mikrokristalin selüloz (E460), prejelatinize nişasta, sodyum stearil fumarat, laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), hidroksipropil metil selüloz (E464), titanyum dioksit (E171), triasetin (E1518), kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. ATERVİX nedir ve ne için kullanılır?
 2. ATERVİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. ATERVİX nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. ATERVİX’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ATERVİX nedir ve ne için kullanılır?

ATERVİX 75 mg, 28 ve 90 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Tabletler pembe renkte, yuvarlak ve film kaplıdır. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz anhidrus ve laktoz monohidrat bulunmaktadır.

• ATERVİX tabletin etkin maddesi olan klopidogrel, antitrombositer ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfında yer alır. Trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden daha küçüktürler ve kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluştururlar. Antitrombositer ilaçlar, bu kümelenmeyi engelleyerek, kan pıhtısı oluşumu riskini azaltır (kan pıhtısının oluşum sürecine tromboz adı verilir).

• ATERVİX, sertleşmiş kan damarları (atardamarlar) içinde kan pıhtısı (trombüs) oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Bu süreç, aterotromboz olarak adlandırılmakta ve inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylara yol açabilmektedir.

• Doktorunuz size ATERVİX’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir :

 • Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa ve
 • Daha önce kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı olarak bilinen bir hastalık geçirdiyseniz,
 • “Kararsız angina” adı verilen şiddetli göğüs ağrısı veya “miyokard enfarktüsü” (kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumun tedavisi için, doktorunuz kan akışını düzeltmek amacıyla daralmış veya tıkanmış atardamarınıza stent takmış olabilir. Bu durumda doktorunuzun size asetilsalisilik asit de ( birçok ilaçta bulunan, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi yanında kan pıhtılaşmasını önleyen bir madde) reçetelemiş olması gerekir.
 • Kalp atışlarınızın düzensiz olmasına neden olan ‘atriyal fibrilasyon’ adı verilen bir durumunuz varsa ve yeni pıhtıların oluşmasını ve mevcut pıhtıların büyümesini engelleyen ‘oral antikoagülanlar’ adı verilen ilaçları (K vitamini antagonistlerini) kullanamıyorsanız. Sizin durumunuzda, oral antikoagülanların asetilsalisilik asitten veya ATERVİX + asetilsalisilik asit tedavisinden daha etkili olduğu size söylenmiş olmalıdır. Doktorunuz ATERVİX + asetilsalisilik asit tedavisini, ‘oral antikoagülanları’ kullanamamanız ve önemli kanama riskinizin olmaması halinde reçete edecektir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ATERVİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATERVİX’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:
• Klopidogrele veya ATERVİX®’in içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjinizvarsa
• Mide ülseri veya beyin kanaması gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa
• Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

ATERVİX’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:
• Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa :
• İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)
• İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama)
• Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma
• Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
• 7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
• Mide hastalıkları tedavisi için proton pompa inhibitörü ilaç grubuna ait herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız (“ATERVİX ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne bakınız)
• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
• Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda ATERVİX ile tedaviniz durdurulmalıdır
• Pıhtı oluşumu,sonucu gelişen dolaşım bozukluğuna bağlı felç geçirme riski yüksek, yakın zamanda böyle bir bozukluk ya da felç geçirmiş hastalarda, aspirin ve klopidogrelin birlikte kullanılmasının büyük kanamaları artırdığı gösterilmiştir. Bu yüzden, yararının kanıtlandığı durumlar dışında, bu iki ilacın birlikte kullanılmasında tedbirli olunmalıdır.
• Son 7 gün içinde beyninizdeki bir damarda pıhtı oluşmuş ise (iskemik inme)
• Daha önce aynı gruptan bir başka ilaca (örneğin klopidogrel veya prasugrel) karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, ATERVİX’e karşı da alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz
(döküntü, dudaklarda boğazda şişme, kan pulcuklarının veya beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma).

ATERVİX kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi birinde doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Diş işlemleri dahil olmak üzere herhangi bir ameliyat planlanıyorsa
• Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) adı verilen ve ateş, deri altında kanamaya bağlı deride küçük kırmızı noktalar ve/veya aşırı yorgunluk, zihin karışıklığı, deri ve göz akında sararma ile seyreden tıbbi durum gelişirse
• Bir yerinizi kestiğinizde normalden daha uzun sürede kanama duruyorsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ATERVİX’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

ATERVİX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Besinler ATERVİX’in emilmesini etkilemez. ATERVİX yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ATERVİX’in hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ATERVİX’i kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez. Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, ATERVİX’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı
ATERVİX’in taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

ATERVİX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ATERVİX film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ATERVİX’in kullanımını etkileyebilir veya ATERVİX bazı ilaçların kullanımını etkileyebilir.

Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere , lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz :

 • Kanama riskini arttırabilecek;

  • Varfarin oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar): Bu ilacın ATERVİX ile birlikte kullanılması önerilmez.
  • Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler) Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan diğer bazı ilaçlar
  • Tiklopin (diğer antitrombosit ilaçlar)
  • Fluvoksamin, veya fluoksetin gibi selektif serotonin reuptake inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Omeprazol, esomeprazol gibi proton pompa inhibitörleri ilaç sınıfına dahil olan ilaçlar (mide bozuklukları için kullanılan ilaçlar)
 • Vorikonazol, flukonazol, (bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Karbamazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Efavirenz (AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Repaglinid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Bu tip ilaçların ATERVİX ile birlikte kullanımı önerilmez.

Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size ATERVİX’i asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.

Gelecekte ATERVİX tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumlardan doktorunuzu haberdar ediniz. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. ATERVİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. ATERVİX’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir