ATAXIL 300 MG/50 ML IV INF.ICIN KON.COZ.ICEREN FLAKON

ATAXIL 300 MG/50 ML IV INF.ICIN KON.COZ.ICEREN FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI349,67 TL
KAMU ÖDENEN349,67 TL
KAMU İSKONTOSU41.50%
BARKOD8699525775887
ETKİN MADDEPAKLITAKSEL
FİRMA ADIDEVA HOLDİNG A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG/ML
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUL01CD01
NFC KODUA12529
SGK EŞDEĞER KODUE275D
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFHY
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER Günübirlik Tedavi Kapsamında İlaç Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır Yüksek Riskli İlaç TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlacı

ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L01 – ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
L01C – BİTKİSEL ALKALOİDLER VE DİĞER DOĞAL ÜRÜNLER
L01CD – TAKSANLAR
L01CD01 – PAKLİTAKSEL

İlacın kısa özeti

ATAXİL 300 mg/50 ml İ.V. İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

Damar içine uygulanır.

Steril, sitotoksik

 • Etkin madde: Her bir flakon 1 ml’sinde 6 mg paklitaksel, 50 ml’sinde (toplam hacim) 300 mg paklitaksel içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Susuz etanol, makrogolgliserol risinoleat, sitrik asit.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ATAXİL nedir ve ne için kullanılır?
2. ATAXİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ATAXİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ATAXİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ATAXİL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ATAXİL, taksan olarak adlandırılan antikanser ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

ATAXİL 300 mg/50 ml I.V. infüzyon için konsantre çözeltinin her mililitresi 6 mg paklitaksel içerir.

ATAXİL, 1 flakonluk ambalaj formları ile kullanıma sunulmaktadır.

ATAXİL, yumurtalık ve meme kanseri tedavisinde, bir çeşit akciğer kanseri tedavisinde (Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri) ve Kaposi sarkomu tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ATAXİL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ATAXİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Paklitaksele veya ATAXİL’in diğer bileşenlerine, özellikle makrogolgliserol risinoleata karşı alerjiniz varsa,
 • Kanınızdaki beyaz kan hücresi sayısı düşükse-düzenli olarak kan testleri yaptırmanız gerekebilir,
 • Hamileyseniz
 • Emziriyorsanız,
 • Yaşınız 18’den küçükse
 • Kaposi Sarkomu’nda kullanıldığında, ciddi ve kontrol altına alınamayan enfeksiyonlar görülüyorsa.
   

ATAXİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Alerjik reaksiyonları en aza indirmek için ATAXİL almadan önce size başka ilaçlar verilecektir.

Eğer:

 • Ciddi alerjik tepki (reaksiyon) geçirirseniz (örneğin: nefes almada zorluk, nefes darlığı, göğüste darlık hissi, kan basıncında düşme, sersemlik, baş dönmesi, döküntü ya da şişme gibi deri reaksiyonları).
 • Ateşiniz, ciddi üşümeniz, boğaz ağrınız veya ağzınızda ülseriniz varsa (bunlar kemik iliği baskılanmasının belirtileridir).
 • El ve ayaklarınızda uyuşma veya güçsüzlük varsa; Bu durumda periferik nöropatiniz olabilir ve ATAXİL dozunun azaltılması gerekebilir.
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa; bu durumda ATAXİL kullanılması önerilmez.
 • Kalp iletim bozukluğunuz varsa.
 • ATAXİL uygulanması sırasında veya uygulamadan kısa süre sonra ortaya çıkan ciddi veya sürekli ishal durumu (ateş ve mide ağrısı ile birlikte) varsa. Bu durumda kolon iltihabı söz konusu olabilir (psödomembranöz kolit: kalın barsak iltihabı)..
 • Önceden akciğer hastalığınız nedeniyle ışın tedavisi aldıysanız (bu durumda akciğer iltihabı riski artabilir).
 • Ağızda ağrı ve kızarıklık (mukoza iltihabınız) varsa ve Kaposi sarkomu için tedavi ediliyorsanız
   

Bu durumlarda dozun azaltılması gerekebilir.

ATAXİL her zaman bir vene uygulanmalıdır. ATAXİL’in arterlere uygulanması arterlerin iltihaplanmasına neden olabilir ve ağrı, şişme, kızarıklık ve sıcaklık hissedebilirsiniz.

ATAXİL enjeksiyonluk çözelti kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. Önemli alerjik reaksiyonlar gelişebileceğinden uygun destekleyici ekipmanların bulundurulması gerekir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ATAXİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ATAXİL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır..

Hamile kalabilecek yaşta iseniz tedavi süresince hamile olmamak için etkili ve güvenli bir metodu kullanınız. Erkek ve kadın hastalar ve/veya eşleri ATAXİL ile tedaviden sonra en az 6 ay korunmalıdırlar. Erkek hastalar olası bir kısırlık durumu nedeniyle spermlerin dondurularak saklanması konusunda bilgilendirilmelidir..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ATAXİL’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. ATAXİL ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ATAXİL alkol içerdiğinden sinir sisteminiz üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Doktorunuza danışmadan herhangi bir araç ve makineyi kullanmayınız veya tehlikeli işler yapmayınız.

ATAXİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi üründe hacmin %50’si kadar etanol (alkol) vardır; örneğin, her flakonda 19735 mg’a kadar, her flakonda 500 mL biraya eşdeğer, her flakonda 208,4 mL şaraba eşdeğer gibi..

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi üründeki alkol miktarı diğer ilaçların etkilerinin değişmesine sebep olabilir.

Bu tıbbi üründeki alkol miktarı araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir..

ATAXİL makrogolgliserol risinoleat içerir ve bu madde ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Etkileşim farklı ilaçların birbirini etkilemesi anlamına gelmektedir. Etkileşim meydana gelebileceğinden doktorunuz ATAXİL ile birlikte aşağıdaki ilaçları alıp almadığınızı bilmelidir:

 • Sisplatin (kanser tedavisi için): ATAXİL sisplatinden önce verilmelidir. Birlikte kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının daha sık kontrol edilmesi gerekebilir.
 • Doksorubisin (kanser tedavisi için) ile birlikte kullanıldığında, vücutta yüksek seviyede doksorubisin birikiminden kaçınmak için ATAXİL, doksorubisin uygulamasını takiben ancak 24 saat sonra uygulanmalıdır.
 • HIV tedavisinde kullanılan efavirenz, nevapirin, ritonavir, nelfinavir veya diğer proteaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında ATAXİL’in dozunda bir ayarlama gerekebilir..
 • Eritromisin (bakteriyel enfeksiyon tedavisi için), fluoksetin (depresyon tedavisi için) veya gemfibrozil (kolesterol düşürücü) ile birlikte kullanıldığında, ATAXİL dozunun azaltılması gerekebilir. Rifampisin (tüberküloz enfeksiyonuna karşı) ilk birlikte kullanıldığında ATAXİL dozunun artırılması gerekebilir.
 • Sara hastalığının tedavisinde kullanılan karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir