ATARAX 30 FILM TABLET

ATARAX 30 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699624090058
ETKİN MADDEHIDROKSIZIN HCL
FİRMA ADIUCB PHARMA A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUN05BB01
NFC KODUA00965
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF56

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05B – ANKSİYOLİTİKLER
N05BB – DİFENİLMETAN TÜREVLERİ
N05BB01 – HİDROKSİZİN

İlacın kısa özeti

Atarax Film Kaplı Tablet 25 mg

UCB PHARMA

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 25 mg hidroksizin dihidroklorür
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığırdan elde edilmiştir), mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, kolloidal anhidröz silika, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilmetil selüloz 2910 5cp, makrogol 400 (polietilen glikol 400)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kulanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Atarax nedir ve ne için kullanılır?
2. Atarax’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.Atarax nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Atarax’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Atarax nedir ve ne için kullanılır?

 • Atarax, ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 • Atarax, beyaz renkli, oblong, çentikli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet bulunur.

Atarax;

 • Erişkinlerde anksiyete (kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde,
 • Kaşıntı belirtisinin tedavisinde,
 • Cerrahi girişimler için ameliyattan önce hazırlık tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Atarax’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Atarax’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Atarax’ın etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, setirizine, piperazin türevlerine, aminofiline veya etilendiamine karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),
 • EKG’nizde (elektrokardiyogram) “QT aralığı uzaması” adı verilen bir kalp ritim problemi görülürse
 • Kardiyovasküler bir hastalığınız varsa veya geçmişte olmuşsa ya da kalp ritminiz çok düşükse
 • Vücudunuzdaki tuz seviyeleri düşükse (ör.düşük potasyum ya da magnezyum seviyeleri)
 • Kalp ritim problemleri için ya da kalp ritmini etkileyebilecek belirli ilaçlar alıyorsanız 
 • Ailenizde kalp problemleri nedeniyle ani ölüm öyküsü varsa
 • Porfiri (nadir metabolik bir bozukluk) hastasıysanız,
 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Atarax’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Eğer istemsiz seri kas spazmlı nöbetleriniz (konvülsiyonlar) var ise,
 • Dar açılı glokom (göz içi basıncının artışı), iyi huylu prostat bezi büyümesi, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, mesane çıkışında tıkanıklık, miyastenia gravis (kaslarda çalışma gücünün ileri derecede azalması ve çabuk yorulma ile belirgin nöromüsküler hastalık-sinir-kas hastalığı) veya demansınız (bunama) varsa, gastrointestinal (mide-bağırsak) hareketliliğiniz azalmış ise,
 • Atarax hayatı tehdit edici olabilecek kalp ritm bozukluğunda artış riski ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, eğer kalbinizle ilgili sorunlarınız varsa veya reçeteli olmayan ilaçlar dahil olmak üzere diğer başka ilaçlar kullanıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
 • Yaşlı iseniz veya karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğunuz var ise veya orta veya ağır böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuzun dozu ayarlaması gerekir, doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
 • Atarax’ı kullanırken, çarpıntı, nefes almada güçlük gibi kalp ritim sorunları ya da bilincin kaybolması gibi durumlar ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım isteyin. Bu durumda Ataraxtedavisi kesilmelidir.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Atarax’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Atarax’ı alkol ile birlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisini arttırabilir.

Atarax’ı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, Atarax almayınız ve lütfen doktorunuza haber veriniz..

Atarax hamilelik boyunca kullanılmamalıdır..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atarax anne sütüne geçtiği için, Atarax’ı kullanan anneler emzirmeyi, emzirmek isteyen anneler Atarax’ı bırakmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Atarax tepki verme ve konsantre olabilme yeteneğinizi etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanmayınız.

Atarax’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Atarax’ın içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki hastalıkların tedavisi için ilaç alıyorsanız, Atarax’ı kullanmayınız:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar (ör. eritromisin, moksifloksasin, levofloksasin)
 • Mantar enfeksiyonları (ör.. pentamidin)
 • Kalp ile ilgili sorunlar
 • EKG’de QT uzaması, Torsade de Pointes (Elektrokardiyogramda belirli bazı anormallikler ile saptanan kalp ritmi bozuklukları) (ör. kinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol)
 • Psikozlar (ör. haloperidol)
 • Depresyon (ör. sitalopram, essitalopram)
 • Mide-bağırsak bozuklukları (ör. prukaloprid)
 • Alerji
 • Sıtma (ör. meflokin, hidroksiklorokin)
 • Kanser (ör. toremifen, vandetanib)
 • İlaç suistimali veya şiddetli ağrı (metadon)

Atarax’ı, santral sinir sistemi üzerine etkili ilaçlarla (psikotropikler, anestezikler, antiepileptikler-sara nöbetleri için kullanılan ilaçlar-, sakinleştirici, uyku ilacı veya ağrı giderici ilaçlar gibi) veya antikolinerjik etkisi olan ilaçlarla eş zamanlı kullanıyorsanız, bu ilaçların bazılarının ya da hepsinin etkisini arttırabileceğinden, doktorunuzun dozu ayarlaması gerekebilir.

Atarax, betahistin (meniere hastalığı tedavisinde kullanılır) ve antikolinesteraz ilaçların (göz tansiyonu gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır)etkilerini azaltır.

Atarax’in monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır), sedasyon yapıcı (sakinleştirici) ilaçlar ile birlikte eşzamanlı kullanmayınız.

Gastrointestinal (mide-barsak) ülserlerin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin ile eş zamanlı kullanım, Atarax tabletlerin etkisini arttırabilir..

Eğer Atarax tablet, sara nöbeti tedavisi için kullanılan bir ilaç olan fenitoin ile aynı anda alınırsa fenitoinin etkisi zayıflar..

Aktif madde hidroksizin, karaciğerde belirli bazı enzimleri (CYP2D6) inhibe eder (baskılar), bu nedenle yüksek dozlarda, bu enzimlerle metabolize olan (parçalanan) diğer ilaçlarla etkileşimlere neden olur.

Aktif madde hidroksizin, alkol dehidrojenaz ve CYP3A4/5 enzimleri ile metabolize olduğundan, bu enzimlerin inhibitörleri olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hidroksizin kan düzeylerinde artış beklenebilir.

Herhangi bir alerji deri testi veya metakolin ile gerçekleştirilen ve hava yolu aşırı duyarlılığını ölçen bir çeşit test (bronkoprovokasyon testi) yapılmadan bir hafta önce, önlem olarak, Atarax tablet ile tedavi kesilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Atarax nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Dozaj ve kullanım süresi, hastanın tedaviye verdiği yanıta, hastalığın tipi ve şiddetine bağlı olarak değişir.

Atarax etkili en düşük dozda, mümkün olan en kısa süre boyunca kullanılmalıdır.

Erişkinlerde

Anksiyete (Kaygı) bozuklukları belirtilerinin tedavisinde

Genel doz

Günde toplam 50mg (sabah ½ tablet, öğlen ½ tablet ve akşam 1 tablet alınız). Daha ağır vakalarda doz günde toplam 100 mg’a kadar yükseltilebilir.

Kaşıntı belirtisinin tedavisinde

Yatmadan önce 1 tablet ile tedaviye başlanır, gerektiği durumlarda günde 3-4 kez 1 tabletlik dozlarla tedaviye devam edilir..

Cerrahi ameliyatlardan önce ön tedavi olarak

1 veya 2 defada uygulanacak şekilde 50 mg (2 tablet)

Anesteziden önceki gece yapılan bir uygulamanın ardından, operasyondan bir saat önce bir uygulama daha yapılır.

24 saat içinde alınan toplam doz 100 mg’ı (4 tablet) geçmemelidir..

Erişkinlerde tüm endikasyonlar için en yüksek günlük doz 100 mg olmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Atarax tablet ağızdan kullanım içindir.

Atarax tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

Kaşıntı belirtisinin tedavisinde

12 aydan 6 yaşa kadar

Doz, günde, vücut ağırlığının her kg’ına 1-2.5 mg aralığında, bölünerek alınır.

6 yaşın üstünde günde, vücut ağırlığının her kg’ına, 1-2 mg doz aralığında, bölünerek alınır.

Cerrahi ameliyatlardan önce ön tedavi olarak

Anesteziden önceki gece vücut ağırlığının her kg’ına 1 mg olarak uygulanabilecek dozun ardından, operasyondan 1 saat önce vücut ağırlığının her kg’ına 1 mg’lık tek dozluk uygulama yapılır.

Kilosu 40 kg’a kadar olan çocuklarda tüm endikasyonlar için en yüksek günlük doz 2 mg/kg/gün’dür.

Kilosu 40 kg’dan fazla olan çocuklarda tüm endikasyonlar için en yüksek günlük doz 100 mg’dır.

Yaşlılarda kullanım

Hastanın tedaviye verdiği yanıta göre doz ayarlanmalıdır. Yaşlılarda tedaviye, erişkinlere önerilen dozun yarısı ile başlanması önerilir.

Yaşlı hastalarda en yüksek günlük doz 50 mg olmalıdır..

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğu, orta veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

Eğer Atarax’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Atarax kullandıysanız

Atarax’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer Atarax’tan kullanmanız gerekenden çok fazla kullanmışsanız, özellikle söz konusu bir çocuksa, hemen doktora başvurunuz. Doz aşımı durumunda, belirtilere yönelik tedavi uygulanabilir. Kalp ritm sorunları olasılığı (QT interval uzaması veya Torsade de Pointes gibi) nedeniyle EKG ile izleme yapılabilir.

Önemli miktarda doz aşımı bulantı, kusma, taşikardi, ateş, uyuklama hali, değişmiş göz bebeği refleksi, titreme, zihin karışıklığı (konfüzyon), halüsinasyon, bilinç kaybı, solunum güçlüğü, kasılma (konvülsiyon), kan basıncının düşmesi ve düşük nabız (bradikardi) dahil olmak üzere kalp ritim düzensizliği görülebilir. Bu etkiler derin bir komaya ve kalp-solunum (kardiyorespiratuar) çöküşüne neden olabilir.

Atarax’ı kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Atarax ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Ataraxile tedavinin süresi, klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir