ATACAND 16 MG 28 TABLET

ATACAND 16 MG 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI67,95 TL
KAMU ÖDENEN39,63 TL
KAMU İSKONTOSU28.00%
BARKOD8699786010031
ETKİN MADDEKANDESARTAN SILEKSETIL
FİRMA ADIASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC09CA06
NFC KODUA00960
SGK EŞDEĞER KODUE239B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF7U

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09C – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA06 – KANDESARTAN

İlacın kısa özeti

ATACAND 16 MG TABLET


Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Kandesartan sileksetil, 16 mg
 • Yardımcı maddeler: Kalsiyum karmelloz, hidroksipropil selüloz, sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mısır nişastası, makrogol, kırmızı-kahverengi demir oksit (E172)
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Başkalarının belirtileri sizinkiler ile aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • İlacınız hakkında size verilmiş talimatlara uyunuz. Size verilmiş olan dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1.  ATACAND nedir ve ne için kullanılır?
2. ATACAND’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ATACAND nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ATACAND’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ATACAND NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?


ATACAND 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 16 mg etkin madde içerir. ATACAND 16 mg tabletler, orta çentikten kırılarak iki eşit parçaya ayrılabilir. Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı hastalardaki kalp yetmezliğinin tedavisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim ADE inhibitörlerine ilave olarak (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç grubudur) veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda ya da mineralokortikoid reseptör antagonistleri (bu grup ilaçlar bir çeşit idrar söktürücüdürler, vücudunuzdaki fazla sodyum ve suyun atılmasını sağlarlar) tolere edilemediğinde kullanılmaktadır.

Etkin madde kandesartan sileksetildir. Kandesartan sileksetil, ‘anjiyotensin II reseptör antagonisti’ adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin kanı vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ATACAND’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


ATACAND’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


Eğer hamile iseniz ATACAND’ı kullanmayınız, hamile olabileceğinizi veya hamile kalma durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza bildirmelisiniz. ATACAND’ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız).
 

 

 • Kandesartan sileksetile veya ATACAND’ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (Bkz. Bölüm 6),
 • Emziriyorsanız,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise,
 • Eğer şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, ATACAND’ın da içinde bulunduğu tansiyon düşürücü ilaç grubu olan “aliskiren” ile birlikte kullanmayınız.
   

Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz ATACAND’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ATACAND’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, ATACAND’ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz,
 • Conn Sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Daha önce felç geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ- Ağrıyı ve iltihabı hafifleten ilaçlar) kullanıyorsanız,
 • Böbrek damarlarında daralmanız var ise,
 • Aort veya mitral kapak daralması olan ya da hipertrofik kardiyomiyopatili (kalp kası kalınlaşmış olan) hasta iseniz,
 • Ağır kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da aterosiklerotik serebrovasküler hastalığı (damar sertleşmesine bağlı beyin damar hastalığı) olanlarda,
   

Eğer yüksek kan basıncını tedavi etmek için aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız:

 • özellikle diyabet ile ilişkili böbrek problemleriniz varsa , bir ADE-inhibitörü( örneğin enalapril, lisinopril, ramipril)
 • aliskiren
   

Bu ilaçlardan birini ATACAND ile birlikte kullanıyorsanız hipotansiyon (düşük kan basıncı), hiperkalemi (kanda potasyum yüksekliği) riskinin artışı ve böbrek fonksiyonlarınızda azalma ortaya çıkabilir.

 • Eğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) olarak bilinen ilaç sınıfına giren bir ilaç ile birlikte bir ADE-inhibitörü alıyorsanız. Bu ilaçlar kalp yetmezliği tedavisine yöneliktir (bkz. “Diğer ilaçlar ve ATACAND”).
   

Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonunuz, kan basıncınız ve elektrolit miktarınızı (örn. potasyum) kontrol edebilir.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize ATACAND kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü ATACAND bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ayrıca “ATACAND kullanmayınız” başlığı altındaki bilgilere bakınız.

ATACAND’ın besinlerle ve içecekler ile kullanılması

ATACAND’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz ATACAND’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz ATACAND kullanmayı bırakmanızı isteyebilir. Doktorunuz ATACAND yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. ATACAND hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme döneminde ATACAND’ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanma

Bazı kişiler ATACAND kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

ATACAND’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ATACAND bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. ATACAND bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da ATACAND üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi gerekebileceği için ve/veya başka önlemler alabileceği için özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (Anjiyotensin dönüştürücüsü enzim) inhibitörleri ve aliskiren gibi diğer RAAS blokerleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antienftamatuvar ilaçlar (NSAİİ), selekoksib veya etorikoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),
 • Her gün 3 g’ dan fazla Asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaç),
 • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesine arttıran ilaçlar),
 • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç),
 • Trimetoprim/sulfametoksazol (bir antibiyotik kombinasyonu),
 • İdrar sökücüler (diüretikler),
 • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),
 • Alkol kullanıyorsanız ATACAND kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. ATACAND kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.
 • Eğer bir ADE-inhibitörü ve aliskiren alıyorsanız (ayrıca “Atacand kullanmayınız” ve “Uyarılar ve önlemler” başlıkları altındaki bilgilere bakınız),
 • Eğer kalp yetmezliğinizin tedavisi için mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) (örneğin spironolakton, eplerenon) olarak bilinen bazı başka ilaçlarla birlikte bir ADE- inhibitörüyle tedavi edilmişseniz.
 • Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olan deneyimlere göre ATACAND’ın potasyum tutucu diüretiklerle, potasyum preparatları ile, potasyum içeren yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini artırıcı diğer ilaçlarla (örn.heparin) birlikte kullanımı, hipertansif hastalarda serum potasyum düzeylerini artırabilir. Bu nedenle, şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, potasyum düzeyini artırıcı bu ilaçları ATACAND ile kullanmayınız.
   

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir