AS-ALPRALAM 1 MG 50 TABLET

AS-ALPRALAM 1 MG 50 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8698792011223
ETKİN MADDEALPRAZOLAM
FİRMA ADIAPOTEX İLAÇ SAN VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
REÇETEYESIL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUN05BA12

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05B – ANKSİYOLİTİKLER
N05BA – BENZODİAZEPİN TÜREVLERİ
N05BA12 – ALPRAZOLAM

İlacın kısa özeti

AS-ALPRALAM TABLET 1 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her tablet 1 mg alprazolam içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, D&C red #30 aluminyum lake, indigotin AL lake (Blue #2).
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız
   

Bu kullanma talimatında

1. AS-ALPRALAM nedir ve ne için kullanılır?
2. AS-ALPRALAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. AS-ALPRALAM nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. AS-ALPRALAM’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. AS-ALPRALAM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

AS-ALPRALAM, oval, mor renkli, çentikli, bikonveks, bir yüzünde üstünde 1 yazısı kazınmış “APO” yazılı, diğer yüzü düz tablettir.

AS-ALPRALAM, etkin madde alprazolamı içeren bir sakinleştiricidir. Alprazolam, benzodiazepinler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Benzodiazepinler, beyindeki kimyasal aktiviteyi etkileyerek uyku getirir, kaygıyı ve endişeyi azaltır.

AS-ALPRALAM tabletleri, yalnızca şiddetli kaygı, endişe ve depresyon ile birlikte olan şiddetli kaygının tedavisinde kullanılır. AS-ALPRALAM depresyon tedavisi için önerilmemektedir..

AS-ALPRALAM, kaygının tedavisinde yalnızca kısa süreli kullanılmalıdır. Toplam tedavi süresi, dozun kademeli olarak düşürüldüğü süre (buna doz azaltma adı verilir) de dahil olmak üzere 12 haftayı geçmemelidir. Bununla birlikte, panik bozukluğu bulunan hastalar, sekiz aya kadar başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. İlacın yararlılığı her hastada belirli aralarla yeniden değerlendirilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. AS-ALPRALAM’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

AS-ALPRALAM’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Alprazolam veya benzeri diğer benzodiazepinlere veya ilacın bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa
 • Kaslarınızın çok zayıf ve yorgun olmasına yol açan ‘miyastenia gravis’ adlı hastalığınız varsa
 • Şiddetli göğüs sorunlarınız veya nefes almada güçlük varsa (örn. kronik bronşit veya amfizem)
 • Şiddetli karaciğer sorunlarınız varsa
 • Uyku sırasında nefesinizin düzensizleşip hatta kısa süreli olarak durduğu bir hastalık olan ‘uyku apnesi’ hastalığınız varsa
 • Gebeyseniz, şu anda gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız, gebe kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız (ayrıntılı bilgi için ‘Gebelik’ ve ‘Emzirme’ ile ilgili bölümlere de bakınız).
   

Benzodiazepinler psikotik bozuklukların (hastanın bir süre için gerçekten kopması ile seyreden ruhsal bozukluklar) birincil tedavisi için önerilmemektedir.

Benzodiazepinler depresyonla birlikte olan kaygının tedavisi için tek başına kullanılmamalıdır (bu tür hastalarda intihara yol açabilir).

AS-ALPRALAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • İntihar etmeyi düşünecek kadar kendinizi bunalımda hissettiyseniz
 • Hastanede tedavi gerektirecek bir zihinsel hastalık geçirdiyseniz
 • 18 yaşın altındaysanız
 • Akciğer, böbrek veya karaciğerinizle ilgili sorunlarınız varsa
 • Geçmişte uyuşturucu veya alkol istismarında bulunduysanız veya ilaç almayı, içki içmeyi ya da uyuşturucu kullanmayı bırakmakta zorlanıyorsanız. Doktorunuz bu tabletleri almayı bırakmanız gerektiğinde size özel yardım sağlamak isteyebilir.
 • Uyku verici (hipnotik) etkilerinde azalma hissediyorsanız.
 • Unutkanlık olursa.
 • Huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, saldırganlık, kuruntu, aşırı öfke, kabuslar, hayal görme, hastanın bir süre için gerçekten kopması ile seyreden ruhsal bozukluklar (psikozlar), uygunsuz davranış ve diğer istenmeyen davranışsal etkiler gelişirse.
 • Depresyon teşhisiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Depresyon teşhisi olan hastalarda, AS-ALPRALAM kullanımı ile hipomani (dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hali) veya mani (taşkınlık) görülmüştür.
 • Endikasyona bağlı olarak tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulacaktır, fakat azaltma süreci de dahil olmak üzere sekiz ila on iki haftayı geçmemelidir. Durumun yeniden değerlendirmesi yapılmadan bu dönemi aşan bir uzatma yapılmayacaktır.
 • Tedavi başlatıldığında doktorunuz tedavi süresi, dozun nasıl azaltılacağı veya aynı ilaç grubundan başka bir ilaca nasıl geçeceğiniz konusunda size bilgi verecektir.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AS-ALPRALAM’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

AS-ALPRALAM kullanırken alkol içmemeniz, alkol ilacın etkisini artırdığı için önemlidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AS-ALPRALAM gelişmekte olan bebeğe zararlı olabilir, bu nedenle gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız AS-ALPRALAM kullanmamalısınız; bu durumu derhal doktorunuza bildirmelisiniz.

Doktorunuz gebe kalmamak için size uygun bir doğum kontrol yöntemi önerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlaç anne sütüne geçebileceği için AS-ALPRALAM kullanırken emzirmeyiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

AS-ALPRALAM kendinizi uykulu veya sersemleşmiş hissetmenize ve konsantrasyonunuzu kaybetmenize ve kas fonksiyonu bozukluğuna neden olabilir, bu nedenle tabletlerin sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araç ve makine kullanmamanız çok önemlidir.

Uyku yetersizliği durumunda, dikkat azalması olasılığı artabilir. Alkol bu etkileri kuvvetlendirebilir.

AS-ALPRALAM içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir.  Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz; AS-ALPRALAM’ın etkisi bunlarla aynı anda alındığında daha güçlü olabilir:

 • Kaygı veya depresyonu tedavi etme (fluvoksamin, nefazodon, sertralin, fluoksetin gibi) veya uyumanıza yardım etmeye yönelik herhangi başka bir ilaç
 • Bazı güçlü ağrı kesiciler (örn. morfin veya kodein, propoksifen)
 • Şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar
 • Epilepsiyi (sara hastalığı) tedavi eden ilaçlar
 • Alerjilerin giderilmesi için kullanılan antihistaminikler
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol ya da diğer azol grubu antifungal ilaçlar)
 • Doğum kontrol hapı (oral kontraseptifler)
 • Belirli antibiyotikler (örn. eritromisin, troleandomisin gibi makrolid grubu antibiyotikler)
 • Simetidin (mide ülserinin tedavisi için kullanılan bir ilaç)
 • Diltiazem (göğüs ağrısı (angina) ve yüksek kan basıncı için kullanılan bir ilaç)
 • Ritonavir veya AIDS’ye neden olan İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan benzeri diğer ilaçlar
   

Eğer genel anestezi altında bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza veya anestezistinize AS-ALPRALAM aldığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir