ARLEC 6,25 MG 28 TABLET

ARLEC 6,25 MG 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699543010632
ETKİN MADDEKARVEDILOL
FİRMA ADIALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİDEPOCU FIYATI 6,89 TL NIN ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC07AG02
NFC KODUA09771
SGK EŞDEĞER KODUE340A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF86

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C07 – BETA BLOKÖRLER
C07A – BETA BLOKÖRLER
C07AG – ALFA VE BETA BLOKÖRLER
C07AG02 – KARVEDİLOL

İlacın kısa özeti

Arlec Tablet 6.25 mg

ALİ RAİF

Ağız yolu ile uygulama içindir.

 • Etkin madde: Her bir tablet 6.25 mg karvedilol içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidröz (inek sütü), prejelatinize nişasta, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, aerosil 200, sarı demir oksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Arlec nedir ve ne için kullanılır?
2. Arlec’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Arlec nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Arlec’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Arlec nedir ve ne için kullanılır?

Arclec, karvedilol adı verilen bir etkin madde içerir. Bu, “beta-blokerler” adı verilen bir gruba dahildir. Arclec aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Anjina (kalbiniz yeterince oksijen almadığı zaman oluşan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)
 • Kronik kalp yetmezliği

Doktorunuz Arclec dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaçlar da verebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Arlec’i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arlec’ i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Karvedilol veya Arclec’in içindekilerden herhangi birine alerjiniz varsa
 • Astım veya başka akciğer hastalıkları sebebiyle göğsünüzde hırıltı yaşadıysanız.
 • Damardan verilen ilaçlar (intravenöz) ile tedavi edilen, ciddi sıvı tutulumu yaşıyorsanız (ellerin, bileklerin ve ayakların şişmesi).
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa.
 • Kalbinizde sorun varsa (örneğin ‘kalp bloğu’ veya kalp atışının yavaşlaması). Arclec belli türde kalp sorunu olan kişiler için daha az uygundur.
 • Kan basıncınız düşükse.
 • Metabolik asidoz (kanınızın asit değeri yüksekse)
 • Böbrek üstü bezlerinizde büyüme varsa (feokromositoma)
 • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu (Steven Johnson sendromu (SRS) ve Toksik Epidermal Nekroliz (TEN)) görüldüğü takdirde Arclec kullanmayı derhal bırakınız.

Arlec’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Böbreklerinizde rahatsızlığınız varsa.
 • Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması)..
 • Kontakt lens kullanıyorsanız.
 • Geçmişte tiroid ile ilgili rahatsızlık geçirdiyseniz.
 • Ciddi alerjik reaksiyon geçirdiyseniz (örneğin, vücudun aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi, şiddetli döküntü).
 • Alerjiniz varsa ve sizi duyarlı hale getirecek tedavi alıyorsanız.
 • El ve ayak parmaklarınızdaki kan dolaşımınızda sorunlar varsa (Raynaud fenomeni)
 • Beta bloker grubundan ilaçlar aldıktan sonra,”sedef”adı verilen deri hastalığı geçirdiyseniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Arlec’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Arlec su ile alınmalıdır. Kronik kalp yetmezliği hastalarında Arlec yiyecekle birlikte verilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Arlec’in hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.. Arlec gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Arlec’in insanda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin ya da Arlec tedavisinin kesilip kesilmeyeceği kararı, emzirmenin çocuk için yararı ile Arlec tedavisinin kadın için yararı dikkate alınarak verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Arlec kullanırken, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bunun, tedaviye başladığınızda veya tedavinizde değişiklik yapıldığında ve alkol tükettiğinizde görülme ihtimali daha yüksektir. Eğer baş dönmesi yaşıyorsanız, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. Arlec alırken, araba kullanmanızı, alet veya makine kullanmanızı etkileyebilecek herhangi bir sorun yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Arlec’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir.. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • İdrar söktürücüler (diüretikler), kalsiyum kanalı blokerleri (örneğin diltiazem veya verapamil) dahil olmak üzere kalbiniz ve kan basıncınızın tedavisinde kullandığınız diğer ilaçlar
 • İzokarboksit ve fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (depresyon tedavisinde kullanılır).
 • İnsulin ve metformin gibi diyabet için kullanılan ilaçlar
 • Klonidin (yüksek kan basıncını, migren ve menapoz sırasındaki ateş basmalarını tedavi etmek için kullanılır).
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Simetidin (sindirim güçlüğü, mide yanması ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır)
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)
 • Fluoksetin (depresyon tedavisi için kullanılır)
 • Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (aspirin, indometazin ve ibuprofen gibi)
 • Beta agonist bronkodilatörler (göğüste sıkışma hissi, astıma bağlı hırıltı veya diğer göğüs ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan salbutamol ve terbutalin sülfat gibi ilaçlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir