APLUSC 400 MG/240 MG 20 EFERVESAN TABLET

APLUSC 400 MG/240 MG 20 EFERVESAN TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697929023511
ETKİN MADDEASETILSALISILIK ASIT + VITAMIN C
FİRMA ADIVİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUN02BA51

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N02 – ANALJEZİKLER
N02B – DİĞER ANALJEZİKLER VE ANTİPİRETİKLER
N02BA – SALİSİLİK ASİT VE TÜREVLERİ
N02BA51 – PSİKOLEPTİKLER HARİÇ ASETİLSALİSİLİK ASİT KOMBİNASYONLARI

İlacın kısa özeti

APLUSC 400 MG / 240 MG EFERVESAN TABLET

Ağızdan alınır.

 • Etkin maddeler: Her bir efervesan tablet 400 mg asetilsalisilik asit, 240 mg askorbik asit içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum hidrojen karbonat, sitrik asit anhidrus, povidon, mannitol (E421) içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. APLUSC nedir ve ne için kullanılır?
2. APLUSC’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. APLUSC nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. APLUSC’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. APLUSC NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Her bir APLUSC efervesan tablet 400 mg asetilsalisilik asit, 240 mg askorbik asit içermektedir.

APLUSC ağrı kesici (analjezik), ateş düşürücü (antipiretik) ve iltihap giderici (antiinflamatuvar) özelliklere sahiptir.

APLUSC, 10, 20 ve 30 efervesan tablet, plastik tüp ve silikajelli plastik kapak ambalaj içerisinde kullanma talimatı ile beraber kutuda piyasaya sunulmaktadır.

16 yaş ve üstü adölesanlar ile erişkinlerde, soğuk algınlığı ve nezle ile ilişkili ağrı ve ateş durumunda endikedir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. APLUSC’Yİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

APLUSC’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Asetilsalisilik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Geçmişte salisilatların veya benzer etkiye sahip maddelerin, özellikle de non-steroid antiinflamatuvar ilaçların (Kortizon türevi olmayan yangı giderici ilaçlar) kullanımıyla tetiklenen astım öykünüz varsa,
 • Mide veya onikiparmak bağırsak ülseriniz varsa,
 • Kanama eğiliminiz varsa,
 • Şiddetli böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız.
   

APLUSC’yi, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Diğer ağrı kesicilere, romatizma ilaçlarına veya inflamasyon (yangı) giderici ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Alerji (örn., deride reaksiyonlar, kaşıntı, kurdeşen ile birlikte), nazal polip (burun iç yüzeyinde gelişen yumuşak doku), solunum yolu hastalıkları gibi şikayetleriniz varsa,
 • Eş zamanlı olarak kanın pıhtılaşmasını önleyici (antikoagülan) ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Ülser (yara) ya da kanama gibi sindirim sistemine ait hastalık geçirdiyseniz,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Böbrek fonksiyonlarınızda ya da kalp damar ile ilgili bozukluğunuz varsa,
 • Gut hastalığınız veya yatkınlığınız varsa,
 • Diş çekimi dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz. (Çünkü APLUSC kullandıysanız kanama eğiliminiz artabilir. Böyle bir durumda doktorunuzu ve diş hekiminizi bilgilendirin),
 • Böbrek taşınız varsa,
 • Akdeniz anemisi, dokularda aşırı demir birikiminin sebep olduğu genetik bir hastalık olan demir depolama hastalığı (hemokromatoz) gibi kan hastalıklarınız varsa,
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan enzim) eksikliğiniz varsa.
 • Uzun süreli ağrı kesici kullanımı baş ağrılarına neden olabilir. Daha fazla ağrı kesici kullanımı ile tedavi edilmek istenirse ağrının sürekli olmasına neden olabilir.
   

Diğer gerekli uyarılar:

Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. 16 yaş altında spesifik bir endikasyon olmadıkça kullanılması önerilemez. Çocuklarda ve ergenlerde, özellikle suçiçeği ve grip başta olmak üzere ateşli veya ateşsiz seyreden viral enfeksiyonlarda Reye Sendromu (Beyin ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen nadir görülen bir hastalık) olasılığı bakımından doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız.

APLUSC ile birlikte başka ağrı kesici ve inflamasyon (yangı) giderici ilaçları birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Böbrek taşı oluşumuna yatkınlığınız varsa, askorbik asit kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

Ağrı kesici ilaç kullanımı alışkanlık haline gelirse, böbrek yetmezliğine kadar varabilecek böbrek hasarı yaratabilir. Bu durum, özellikle de çok sayıda değişik ağrı kesici ürün birlikte kullanılıyorsa artış gösterebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

APLUSC’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

APLUSC, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğin son üç ayında APLUSC kullanılmamalıdır. Hamilelik planlıyorsanız veya hamileliğinizin ilk 6 ayındaysanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz derhal doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

APLUSC önerilen dozlarda emziren kadınlara verildiğinde, içeriğinde bulunan asetilsalisilik asit süt emen çocuğu etkileyebilecek ölçüde anne sütüne geçebilir. Nadir kullanımlar sonrasında, bebekler üzerinde yan etki şimdiye kadar görülmemiştir. Buna rağmen emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da APLUSC tedavisinin durdurulup/durdurulmayacağına hekim tarafından karar verilmelidir. Ancak yüksek dozda düzenli kullanımda emzirmeye devam edilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki gözlenmemiştir.

APLUSC’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir efervesan tablette 387,67 mg (16,86 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında APLUSC’ nin veya kullanılan diğer ilacın etkisi ya da yan etkiler değişebilir. APLUSC ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat
 • Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar
 • Ağrı kesiciler ve inflamasyon (yangı) gidericiler
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen
 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet-tiklodipin,klopidogrel gibi) ilaçlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (selektif seratonin geri alım inhibitörleri)
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin
 • Kan şekerini düşüren sülfonilüre grubu antidiyabetik ilaçlar ve insülin
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)
 • Kortizon türü ilaçlar
 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar
 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit
 • Ürik asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılan probenesid, sulfinpirazon,benzbromaron gibi ilaçlar
 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri, lösemi tedavisinde kullanılan dasatinib, eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin, ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nazal/tüm sistemi etkileyen), multivitaminler, omega-3 yağlı asitleri, kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum, potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat, vitamin E, bir diyet tuzu olan amonyum klorür, virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir, pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil
 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz
 • Multivitaminler (ADEK, folat)
 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat
 • Karbonik anhidraz enzimleri (kırmızı kan hücrelerinde bulunan karbonik asidi karbondioksit ve suya parçalayan enzimler)
 • Aşırı demir birikimi tedavisinde kullanılan deferoksamin
 • Oral kontraseptifler (gebeliği önlemek için kullanılan doğum kontrol ilaçları)
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir içeren ilaçlar (bu tür ilaçlar C vitamini demir emilimini arttırır)
 • Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır)
 • Meksiletin (kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin (sara hastalığında kullanılan ilaç)
 • Barbitürat (sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi amacıyla kullanılır)
 • Tetrasiklin (antibiyotik)
 • Flufenazin gibi fenotiyazinler (psikolojik hastalıklarda kullanılır)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan ilaç)
 • Antikonvülsan ilaçlar (sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılır)
 • C vitaminin yüksek dozları asit özellikteki ilaçların beklenmeyen böbrekte bulunan tübül adı berilen ufak borulardan geri emilimine neden olabilecek şekilde idrarın asidik olmasına yol açar, asidik ilaçların kan düzeylerini arttırarak istenmeyen etkiler ortaya çıkarır. Bazik ilaçların ise terapötik etkisinde azalmaya yol açacak şekilde geri emiliminde azalma görülür.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir