ANTIMAX 30 GR KREM

ANTIMAX 30 GR KREM Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

ANTIMAX 30 GR KREM Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699561350208
ETKİN MADDEDOKSEPIN HCL
FİRMA ADIORVA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ%
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUD04AX

ANTIMAX 30 GR KREM ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D04 – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
D04A – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
D04AX – DİĞER ANTİPRÜRİTİKLER

ANTIMAX 30 GR KREM isimli ilacın kısa özeti

ANTİMAN % 5 KREM

Deri üzerine uygulanır.

 • Etkin mailde: 1 g krem 50 mg Doksepın hidroklorür içermektedir.
 • Yardımcı maddeler: Setostearil alkol, gliserinmonostearat, migliol, vazelin, dimetikon, sıklometıkon, süperpolistat. katı parafın, polioksil 40 stearat. polisorbat 80, propılen glikol. EDTA. bütıl hidroksitoluen (E321), benzil alkol, saf su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya gereksinim duyabilirsiniz.
 • Eğer ek sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu kullanma talimatında:

1. ANTİMAX nedir ve ne için kullanılır?
2. ANTİMAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ANTİMAX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ANTİMAX,ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ANTIMAX 30 GR KREM nedir ve ne için kullanılır?

1. ANTİMAX NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • ANTİMAX. deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür.
 • ANTİMAX; etkin madde olarak, trisıklık antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubunda bulunan, kaşıntı giderici özelliği olan doksepın hidroklorür içermektedir. 1 gram ANTİMAX. 50 mg doksepın hidroklorür içerir.
 • ANTİMAX; ağzı plastik kapakla kapatılmış, 30 g beyaz renkli krem içeren alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.
 • ANTİMAX. atopık dermatit (bazı alerjenlere karşı doğuştan veya somadan aşırı duyarlılık sonucu gelişen, sulanma gösteren kırmızımsı renkte lezyonlarla belirgin uzun süreli egzama) ve liken sımpleks kronikusu (kaşmtı ve sürtünmeye bağlı olarak gelişen uzun süreli bir deri hastalığı) olan yetişkinlerde, orta şiddetteki kaşıntının kısa süreli (8 güne kadar) tedavisinde kullanılır.

ANTIMAX 30 GR KREM’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ANTİMAX’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ANTİMAX’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • ANTİMAX’m içeriğinde bulunan etkin madde ve bu gruptaki diğer etkin maddelere veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,
 • Glokom veya tedavi edilmemiş dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) hastalığınız varsa,
 • Üriner retansiyon (idrar yapmada zorluk) ile ilgili bir rahatsızlığınız veya eğiliminiz varsa,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü olarak bilinen ilaç grubu ile birlikte veya bu ilaçlarla tedavinin sonlanmasını takip eden 2 hafta içerisinde ANTİMAX kullanmayınız.
   

ANTİMAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • ANTİMAX. sadece deriye dışarıdan uygulanan bir üründür.
 • Eğer alkollü içecekler tüketiyorsanız, alerjik hastalıklara karşı etkili (antihistaminik) ilaç kullanıyorsanız, merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaç (depresyona, sara hastalığına karşı etkili ilaçlar, uyku ilaçları gibi) kullanıyorsanız, bu ılaçlarm ve alkollü içeceklerin etkisi, ANTİMAX kullanırken artabilir. Bu nedenle, ANTİMAX’ı bu tür ilaçlar ve alkollü içeceklerle birlikte kullanmayınız.
 • Eğer vücut yüzey alanınızın %10’undan fazlasına ANTİMAX uygularsanız uyuşukluk oluşma olasılığı önemli ölçüde artmaktadır. Vücut yüzey alanınızın %10’u kabaca; bir kolunuzun tamamı (%10), bir bacağınızın önü (%10) veya arkası (%10), gövdenizin yarısı [göğüs (%10) ve karnı (%10)] olmak üzere belirtilebilir. ANTİMAX ile tedavi edilirken motorlu araç ve makine kullanımına karşı dikkatli olunuz.
 • Kapatıcı örtü veya bandaj altmda ilaç uygulaması birçok ilacın emılımını arttırabılmektedır. Bu nedenle ANTİMAX’ı kapatıcı örtü veya bandaj altında uygulamayınız.
 • ANTİMAX kullanımı ile, ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepıne karşı Tıp IV aşırı duyarlılık tepkimeleri olarak bilinen temas hassasiyetleri gelişebilir.
 • Uzun QT sendromu (kalpte ciddi atmı düzensizliklerine ve ani ölümlere yol açabilen bir dunun) ve Torsades de Pointes’e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu ve Torsade de Poıntes oluşma riskim arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla bildikte kullanmayınız.
 • Ciddi uyku apneniz (uykuda geçici solunum durması) varsa ANTİMAX kullanımı tavsiye edilmez.
 • Ana hastalığa eşlik eden fiziksel veya psikiyatrik bozukluklar, başka bir temel tıbbı ve/veya psikiyatrik hastalığın varlığını gösterebilir.
 • ANTİMAX’ı gözleriniz ile temas ettirmeyiniz.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTİMAX’m yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkollü içeceklerin tüketimi ile ANTİMAX’ın potansiyel sakinleştirici etkisi veya alkolün etkisi artabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doksepın hidroklorürün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

ANTİMAXT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doksepın hidroklorür; ANTİMAX’ın terapötık dozları emziren kadmlara uygulandığı takdirde, anne sütünden memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek düzeyde atılmaktadır.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ANTİMAX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağma/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ANTİMAX tedavisinin emziren anne açısmdan faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ANTİMAX kullanımı ile uyuşukluk halı oluşabilir. Bu yüzden, ANTİMAX ile tedavi süresince motorlu araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

ANTİMAX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANTİMAX içeriğinde bulunan;

 • Setostearıl alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite),
 • Pıopılen glikol ıritasyonuna.
 • Bütil lııdroksitoluen (E321) lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda iritasyona neden olabilir.
   

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Sitokrom P450 2D6 olarak bilinen, ilaçlaruı vücutta yıkımından sorumlu bir enzimin etkinliği bazı bireylerde azalmış olabilir. Bu bireylerde. ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepının de içinde olduğu bazı ilaçlaruı kullanımıyla, beklenenden daha yüksek miktarda ilacın kanda bulunabildiği belirlenmiştir.
 • Bazı ilaçlaruı ise, bu enzimin etkinliğim azalttığı bilinmektedir. ANTİMAX’ın bu ilaçlar ile birlikte kullanımında; kanda, beklenenden daha fazla doksepın bulunabileceği, bu nedenle ANTİMAX’ın yan etkilerinin görülme olasılığının artabileceği göz önünde bulundurulmalıda.
 • MAO inhibitörü olarak bilinen ilaç grubu ile birlikte ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepının birlikte kullanımında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. ANTİMAN ile tedavi başlatılmadan en az iki hafta önce MAO inhibitörü ilaç kullanımına son verilmelidir.
 • ANTİMAX kullanan hastalarda; Simetidin tedavisi başlatıldığında, ciddi yan etkiler (ağız kuruluğu, üriner retansiyon, bulanık görme) görülmüştür. Ek olarak; zaten Simetidin tedavisi almakta olan hastalarda, ANTİMAX kullanımı başlatıldığında daha yüksek kan ilaç düzeyleri bildirilmiştir.
 • Alkol alımı ile, ANTİMAX’m potansiyel yatıştırıcı etkisi şiddetlenebilir. Bu durum, özellikle aşırı alkol kullanan hastalarda önemlidir.
 • Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde. 1 g/giin dozda Tolazamit isimli bir ilaç kullanan bir hastanın tedavisine, 75 mg/gün dozda ağız yoluyla doksepın eklendikten 11 gün sonra, hastanın kan şeker düzeyinde ciddi bir azalmanın görüldüğü bildirilmiştir.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesi: herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsam: veya son :amanlarda kullandım: ise, lütfen doktorunıca veya ec:acını:a bunlar hakkında bilgi verini:.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir