ANLEV 500 MG FILM KAPLI TABLET (50 FILM TABLET)

ANLEV 500 MG FILM KAPLI TABLET (50 FILM TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI114,73 TL
KAMU ÖDENEN114,73 TL
KAMU İSKONTOSU28.00%
BARKOD8699565090254
ETKİN MADDELEVETIRASETAM
FİRMA ADIANGELİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUN03AX14
NFC KODUA18073
SGK EŞDEĞER KODUE372B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFAW

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX14 – LEVETİRASETAM

İlacın kısa özeti

ANLEV FİLM KAPLI TABLET 500 mg


Ağız yoluyla kullanılır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir.
 • Yardımcı maddeler: Polietilen glikol 6000, kolloidal anhidr silika, magnezyum stearat, kroskarmelloz sodyum, polivinil alkol, talk, titanyum dioksit, polietilen glikol 3350, lesitin (soya) (E322) ve kinolin sarısı.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız 
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ANLEV nedir ve ne için kullanılır?
2. ANLEV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ANLEV nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ANLEV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ANLEV NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?


ANLEV, sarı renkli, bir yüzü çentikli, çentik olan yüzünde “L500” logosu bulunan, oval, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.

ANLEV, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

ANLEV, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

ANLEV, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde, yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ANLEV’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


ANLEV’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer ANLEV’ in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).
   

ANLEV’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi farkederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
 • ANLEV gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Eğer halsizliğiniz varsa, ateşiniz yüksekse, tekrarlayan enfeksiyonlar veya pıhtılaşma bozuklukları yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
   

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ANLEV’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANLEV’ i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, ANLEV’ i alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

Doktorunuza danışmadan ANLEV ile tedavinizi durdurmamalısınız. ANLEV’ in doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. Levetirasetam hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

ANLEV uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. ANLEV tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız..

ANLEV’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANLEV, lesitin (soya) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

ANLEV’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ANLEV’i almadan bir saat önce ve aldıktan bir saat sonra makrogol (laksatif olarak kullanılan bir ilaç) almayınız, bu durum ANLEV’in etkisini kaybetmesine neden olabilir..

ANLEV ile birlikte metotreksat (bağışıklık sistemi bozuklukları ya da kanser gibi hastalıklarda kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir