ALVASTIN 10 MG 30 FILM TABLET

ALVASTIN 10 MG 30 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699543090061
ETKİN MADDEATORVASTATIN KALSIYUM
FİRMA ADIALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC10AA05
NFC KODUA00611
SGK EŞDEĞER KODUE008A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKESD

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10A – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (YALIN) (KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD DÜŞÜRÜCÜLER)
C10AA – HMG COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ
C10AA05 – ATORVASTATİN

İlacın kısa özeti

Alvastin 10 mg film tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir film tablet, etkin madde olarak 10,85 mg Atorvastatin kalsiyum içerir.
Yardımcı maddeler: Kalsiyum karbonat, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), kroskarmelloz sodyum, avicel PH 101, tween 80, magnezyum stearat, hidroksipropil selüloz, hipromelloz (hidroksi propil metilselüloz), titanyum dioksit, triasetin, deiyonize su. Bu Kullanma Talimatında:

  1. Alvastin nedir ve ne için kullanılır?
  2. Alvastin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Alvastin nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Alvastin’in saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Alvastin nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet, 10 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Alvastin beyaz, yuvarlak, bir tarafında “10” baskılı film kaplı tablettir.

Alvastin statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki
kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

Alvastin, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa,

Alvastin bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Alvastin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Alvastin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;
• Atorvastatine veya ilaç içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
• Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,
• Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,
• Aşırı miktarda alkol aldıysanız.

Alvastin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;
• Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
• Eğer daha önce tekrarlayan ya da açıklanamayan kas ağrılarınız ve sızılarınız olmuşsa, kendinizde ya da ailenizde kas sorunu öyküsü varsa,
• Eğer daha önce beyin içine kanama ile seyreden inme geçirmişseniz ya da önceki inmelerinize bağlı olarak beyninizde sıvı dolu kistler oluşmuşsa,
• Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),
• Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
• Bazı şekerlere karşı intolerans var ise,
• Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,
• Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,
• 70 yaşından daha yaşlı iseniz,
• Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.
• Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla Fusidik asit isimli bir ilaç (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız. Fusidik asit ve Alvastin’in beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol açabilir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz Alvastin tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Bazı ilaçlar aynı zamanda alındığında örneğin bir tür kas hastalığı olan rabdomiyoliz gibi kasla ilgili yan etkilerin riskinin arttığı bilinmektedir.

Ayrıca, eğer devamlı kas zayıflığınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Alvastin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alvastin kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek Alvastin’in etkilerini değiştirebilir.
Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Alvastin kullanmayınız. Hamile kalma olasılığınız varsa güvenilir doğum kontrol önlemleri kullanmadığınız sürece Alvastin almayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız Alvastin kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Alvastin kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Araç ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

Alvastin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Alvastin laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar Alvastin’in etkililiğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkililiği Alvastin tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. Doktorunuz Alvastin dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

Alvastin ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:
• Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar
• Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampin, fusidik asit
• Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, diğer fibratlar, kolestipol
• Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin amlodipin, diltiazem
• Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, verapamil, amiodaron
• AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir kombinasyonu gibi ilaçlar
• Hepatit C tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, örneğin telaprevir
• Alvastin ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar;
− ezetimib (kolesterol düşürücü),
− varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır),
− doğum kontrol hapları,
− stiripentol (sara nöbeti engelleyici),
− simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır),
− fenazon (ağrı kesici),
− antiasitler (alüminyum
− magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları)
− sarı kantaron (St.John’s Wort)
− boseprevir (hepatit C gibi karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır)
• Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız Alvastin kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden Alvastin kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir. Alvastin ile fusidik asitin birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, hassasiyeti ya da ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz ile daha fazla bilgi için Bkz. Bölüm 4.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir